Devlet Destekleri

Basit Usul Vergi Ödeyen Esnafa Vergi İndirimi

Basit Usul Vergi Ödeyen Esnafa Vergi İndirimi

Günümüzde her attığımız adımda vergi kelimesiyle karşılaşmamız mümkün oluyor. Belirli zamanlarda ortaya atılan vergi indirimler ile ilgili haberler vatandaşın dikkatini çekiyor ve haber gerçek olsa da olmasa da kafalarda soru işaretleri oluşuyor. Bu yazımızda Esnaf Vergi İndiriminden Nasıl Yararlanacak konusu üzerinde duracağız.

Vergi Nedir?

Vergi, devletin kamu hizmetlerine harcanmak üzere doğrudan ya da dolaylı olarak vatandaşlardan topladığı paradır. Dolaylı olması demek hizmet ve malzeme satışı hususlarında fiyat üzerine vergi değeri eklenilerek verginin toplanmasıdır. Doğrudan vergi ise emlak vergisi, taşıt vergisi gibi vergilerdir. Vergi konusunun anayasada bulunması nedeniyle, yerine getirilmemesi halinde cezai durumlar meydana çıkabilmektedir. Mevcut vergiler vatandaşları gelir kaynakları ve geçim koşullarına göre zor şartlar altında bırakabilme durumu söz konusudur. Böyle durumlarda ise vatandaşlar vergi indirimi istiyor. Peki vergi indirimi herkese, her koşulda veriliyor mu?

vergi

Vergi indiriminden yararlanabilirsiniz.

Vergi İndirimi

Vergi indirimi hususu öncelikle engelliler için ele alınmış ve şu anda da öncelik bu hususa verilmiştir. Gelir vergisi kanunlarına göre vergi indirimi, engelli kişinin engellilik derecesine göre kendilerinden kesilen vergi miktarının azaltılmasıdır. Bu haktan işçi veya memur olarak çalışan engelli vatandaşlar ve bu vatandaşlara bakmakla yükümlü engelli yakını olan kişiler, serbest meslek sahibi engelli vatandaşlar ve onlara bakmakla yükümlü olan kişiler yararlanabilmektedir.  Engelliler ve engelli yakınları dışında basit usulde vergiye tabi tutulan esnaf, zanaatkar ve benzeri mükellefler de vergi indiriminden faydalanabilmektedir. Bu vergi indiriminden yararlanmak isteyen engelliler ve onlara bakmakla yükümlü olan kişilerden bazı evraklar istenmektedir. Bunlar nüfus cüzdanı, 3 adet fotoğraf, dilekçe benzeri evraklardır. Gerekli belgelerin hazırlanmasının ardından vergi indiriminden yararlanmak isteyen engellilerin vergi dairesi müdürlüklerine veya defterdarlığa başvuru yapmaları gerekmektedir. Bu aşamada vergi indiriminden yararlanmak isteyen engellinin, engellilik oranını belirten sağlık raporu vergi indiriminde yararlanabilmesi için oldukça önemlidir. Ayrıca sağlık raporunda belirtilen engellilik oranı kişinin yararlanacağı vergi indirim miktarı için oldukça kritiktir. Aşağıda engellilik oranına göre vergi indirimi miktarları verilmiştir.

 • Birinci Dereceden Engelliler İçin 1.400 TL,
 • İkinci Dereceden Engelliler İçin 790 TL,
 • Üçüncü Dereceden Engelliler İçin 350 TL,

değerinde vergi indirimi yapılması mümkün olmaktadır. Birinci derece engelliler çalışma gücünü % 80 kaybetmiş olanlardır. İkinci derece engelleri %60’ını, üçüncü derece engelliler ise %40’ını kaybetmiş olan kişileridir. Engelliler ve onlara bakmakla yükümlü olan kişilere sağlanan vergi indirimleri dışında vatandaşların gündemi yakın bir şekilde takip etmeleri gerekmektedir. Her an yeni bir af, taksitlendirme veya indirim gibi haberler karşımıza çıkabilecektir. En doğru bilgiyi ise Gelir İdaresi Başkanlığı resmi internet sitesinden ulaşabilir ve bu siteye buradan gidebilirsiniz.

Basit Usul Vergi 

Gelir vergisine tabi tutulan sanat ve ticaret ile uğraşan kişiler, kazancın tespiti usulünce ikiye ayrılmaktadır. Bunlar basit usulde gelir vergisine tabi olanlar ve gerçek usulde gelir vergisine tabi olanlardır. Basit usulde ticari kazanç; bir hesap dönemi boyunca elde edilen hasılat ile giderler (satılan malların alış bedelleri gibi) arasındaki farktır. Basit usul vergilendirmeye tabi tutulan mükellefler gerçek usulde vergiye tabi tutulan mükelleflere göre bazı avantajlara sahiptir. Bunlar aşağıda verilmiştir:

 • Vergi tevkifatı yapılmaz ve muhtasar beyanname verilmez.
 • Geçici vergi ödenmez ve buna ilişkin beyanname verilmeyip ayrıca bildirimde de bulunulmaz.
 • Basit usulde vergiye tabi tutulan mükelleflerin teslim ve hizmetleri katma değer vergisinden istisnadır.
 • Ticari kazancın tespitinde amortismana tabi iktisadi kıymet alımları ve satışlar dikkate alınmamaktadır.
 • Alınan ve verilen belgelerin kayıtları basit usule tabi tutulan mükelleflerin bağlı oldukları meslek odalarındaki ofislerde tutulmaktadır. Ancak, basit usule tabi olan mükellefler kayıtlarını hiçbir yerden izin almadan kendileri tutabilecekleri gibi meslek mensuplarına da tutturabilirler.
 • Engellilik indiriminden faydalanabilirler.
 • Defter tutulmamaktadır.
 • Ticari kazançlarına yıllık 8 bin TL değerinde indirim yapılmaktadır.

Yukarıda bahsedilen avantajlar oldukça dikkat çekicidir. Engelliler dışında vergi indiriminden yararlanmanın ilk yolu basit usul vergi mükellefi olmaktır. Bu husustaki güncel gelişmeler takip edilmelidir. Basit usule tabi olmanın özel ve genel şartları bulunmaktadır. Bunlara gelir idaresi başkanlığı resmi internet sayfasından ulaşabilirsiniz. Mevzu bahis şartların dışında basit usulden yararlanamayacak olanlar ise aracılık işi yapanlar, sarraflar ve değerli metal satan kuyumcular, sigorta prodüktörleri, gayrimenkul alım satım işi ile uğraşanlar gibi meslek dallarıdır. Ayrıca gerçek usulden basit usule, basit usulden gerçek usule geçmekte mümkün olmaktadır. Yukarıda Esnaf Vergi İndiriminden Nasıl Yararlanacak başlığı altında başlıca engelliler için vergi indirimini incelemiş bulunuyoruz. Bunun dışında esnaflar için vergi konusundaki değişiklikler haberler, güncel gelişmeler ve yasalar ile karşımıza çıkabilmektedir. Esnaflar için en çok ön plana çıkan basit usul vergi mükellifliği hakkında genel bilgiler verdik.

] }
Yorumlar
 1. Kasap kosgeb dedi ki:

  Merhaba ben kosgeb 2019 kasap kredisi çekecem.

 2. Emrah dedi ki:

  Benim kazancıma basit usulde 8 bin tl indirim mi yapılacak?