KOSGEB Kredisi

Esnafa 1 Yıl Ödemesiz İşyeri Destekleme Kredisi 2020

Esnafa 1 Yıl Ödemesiz İşyeri Destekleme Kredisi 2020

Esnafa 1 Yıl Ödemesiz İşyeri Destek Kredisi

Ülkemizde faaliyetleri devam eden kamu bankalarının esnafa özel işyeri destekleme kredileri 2020 yılında da devam etmektedir. 1 yıl ödemesiz işyeri kredilerinden yararlanmak isteyen esnafa yeni işyeri açmak için ve mevcut işyerlerini büyütmek için destekleme kredileri Halk bankası ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) tarafından verilmektedir.

TESKOMB İşyeri Açma Kredisi

12 ay geri ödemesiz işyeri kredileri şuan için gündemde olan acil destek kredisi veriliyor bunu yanında TESKOMB işyeri kredilerinde 1 yıl vadeler olarak iş yeri açmak isteyen ve işletmesin büyütecek olan esnaflara kredi imkanı sunuluyor. Esnaf ve Sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatiflerinin sağladığı işyeri destekleme kredisine esnaf ve sanatkarlar kredi ve kooperatiflerine ortaklığı bulunun esnaf ve sanatkarlar yararlanabilmektedir. İşyerlerindeki döner sermaye ve hammadde ihtiyaçlarının karşılanması için kooperatif kefaleti, ipotek, ticari işletme rehni ve şahıs kefaletleri teminat gösterildiğinde faiz oranı %4,5 olmak üzere 200 milyon TL ve 1 – 5 yıl vadeli olarak işyeri işletme kredisi verilmektedir.

12 ay vadeli olan TESKOMB’ un sağladığı kredilerden yararlanmak isteyenler esnaf ve sanatkarlar kredi ve kooperatiflerine ortak olan esnaf ve sanatkarları olmalıdır. 1 yıl vadeli krediler;

 1. İstihdamı Destekleme Kredisi: Kredi limiti 200.000 TL’dir.  12 ay ödemesiz 36 ay vadeli
 2. Kooperatif İhracat Tesis Kredisi: Kredi limiti 200.000 TL. 12 ay faiz ve anapara ödemesiz olup 4 yıl vadeli
 3. Aylık Eşit Taksitli İşletme Kredisi: Kredi üst limiti 200.000 TL’dir. Vadesi ise 12 24 ay vadeli.
 4. İskonto Kredisi: 200.000 TL kredi üst limitidir. Kredi 1 – 9 ay vadeli olarak sunulmaktadır.

TESKOMB tarafından 1 yıl üzeri vadeli diğer kredi kullanımları hakkında;

 1. Taşıt Alım Kredisi: Limiti 500.00 TL olarak belirlenen kredinin vadesi 84 ay,
 2. İşyeri Alım Kredisi: Kredi limiti 500.000 TL’dir. Vade ise 120 ay,
 3. İşyeri Modernizasyon Kredisi: 500.000 TL limitli 60 ay vadeli,
 4. Tesis Kredisi: 200.000 TL limit, 2 – 4 yıl vade,
 5. Şoför Taşıt Edindirme Kredisi: Kredi limiti 200.000 TL, vade ise 1 – 4 yıl,
 6. Şoför Esnafına Taşıt Onarım Kredisi: Limiti 200.000 TL olan kredinin işletme kredilerinde vadesi 1 – 4 yıldır.

Halkbank İşyeri Destekleme Kredisi 2020

Halkbank’ın sunduğu 1 yıl ödemesiz işyeri destekleme kredileri;

 1. İmalatçı Destek Paketi
 2. Franchising Destek Paketi
 3. Kobi İş Geliştirme Kredisi
 4. Otomotiv Yan Sanayii Destek Paketi
 5. Endüstriyel Tarım Kredisi
 6. Mobilya Sektörü Destek Paketi
 7. Medikal Sektörü Destek Paketi
 8. Su Ürünleri ve Balıkçılık Destek Paketi
 9. Çay Sektörü Destek Paketi
 10. Elektronik Ürün Senedi (ELÜS)
 11. İvme Finansman Paketi
 12. İstihdam Odaklı İşletme Kredisi

(1) İmalatçı Destek Paketi

Halkbank imalatçı destek kredisi yatırım ve işletme kredisi olarak ikiye ayrılmaktadır. Yatırım kredisi olarak 36 ayı ödemesiz toplam 10 yıl vadeli, işletme dönemi kredisi olarak 12 ayı ödemesiz toplam 5 yıl vadeler halinde kullandırılmaktadır. Krediler TL bazında veya yabancı para olarak kullandırılabilmektedir. Bu kredinin üst limiti yatırım kredilerinde projeye göre, işletme kredilerinde ise firmanın kredi değerliliğine göre belirlenmektedir.

(2) Franchising Destek Paketi

Franchising destek paketinin kredi vadesi 60 aydır. Bu kredilere ilk yıl geçerli olmak üzere 6 ay ödemesiz olarak verilmektedir. Franchising kredisi 3 ay veya 6 ayda eşit taksitli olarak ya da serbest taksitli olarak kullandırılmaktadır. Halk bankası avantajlı faiz oranı ve vade seçenekleriyle sunulan destek paketi ile işyerinin tüm ihtiyaçlarına finansman desteği olmaktadır. Faaliyette bulundukları sektörlerin özelliklerine göre farklı ödeme seçeneklerinden faydalanabilmektedirler.

(3) Kobi İş Geliştirme Kredisi

Kobi iş geliştirme kredisi ile işlerini geliştirmek ve büyütmek isteyenlere destek olmak, yeni iş imkanlarını artırmak amacıyla sunulan kredi limiti KOBİ’lerin projelerinde ihtiyaç ve kredi değerliliğine göre hesaplanacaktır. 12 aya varan anapara ödemesiz olmak üzere toplamda 60 aya varan vade imkanı ile aylık eşit taksitli ya da üç ayda bir eşit taksitli olmak üzere Halkbank KOBİ iş geliştirme kredisini oluşturmuştur.

(4) Otomotiv Yan Sanayi Destek Paketi

Otomotiv yan sanayiinde faaliyette bulunan firmaların desteklenip sektörünün gelişmesi amacıyla çekecekleri krediler için işletme kredilerinde azami 12 ay anapara ödemesiz olmak üzere toplamda 48 yıl vade, yatırım kredilerinde ise azami 24 ay anapara ödemesiz toplamda 7 yıl vade uygulanacaktır. Kredi limiti ihtiyaca ve kredi değerliliğine göre belirlenecek olup aylık eşit taksitli veya 3 – 6 ayda eşit taksitli ya da 3 – 6 ayda bir dönemsel taksitli olacaktır. Kredinin para cinsi TL, USD, EUR olarak kullandırılacaktır.

(5) Endüstriyel Tarım Kredisi

Tarım sektöründe faaliyette bulunan tarıma dayalı sanayi firmaları ve tarımsal üretimde bulunan firmaların sermaye ve yatırım harcamalarına finansman olmak amacıyla oluşturulan endüstriyel tarım kredisinin vadeleri işletme kredilerinde ve yatırım kredilerinde farklılık göstermektedir. Yatırım kredilerinde azami 24 ay anapara ödemesiz olarak 7 yıl vade, işletme kredilerinde ise 12 ay anapara ödemesiz toplamda 4 yıl vade uygulanacaktır. Kredinin limiti belirtilmemiş olup projenin ihtiyacına göre belirlenecektir. Ayrıcı bu krediden faydalanan firmalara 6 ay olarak bankacılık işlemlerinde herhangi bir ücret talep edilmeden hediye olarak “Endüstriyel Tarım Masraf Paketi” sunulacaktır. Kredide Türk lirası ve EUR, USD olarak yabancı para cinsi kullandırılacaktır.

(6) Mobilya Sektörü Destek Paketi

Ülkenin önemli sektörlerinden olan mobilya sektöründe faaliyet gösteren firmaların ihtiyaçlarına göre finansman desteği için Mobilya Sektörüne Destek Kredi Paketi sunulmuştur. Uluslararası pazarda güçlü marka olma yolunda giden mobilya sektöründeki firmalara gerekli ihtiyaçlar sağlanması için verilecek olan kredi uygun faiz oranları ile Halkbank tarafından verilmektedir. Kredi limiti KOBİ’lerin ihtiyaçlarına göre belirlenecektir. Yabancı para cinsinden de kullandırılacak olan kredi işletme kredilerinde azami 12 ay anapara ödemesiz olarak toplamda 4 yıl vade uygulanacaktır.

(7) Medikal Sektörü Destek Paketi

Hastaneler, poliklinikler, laboratuvarlar gibi sağlık alanında faaliyet göstermekte olan firmaların ihtiyaçları halinde her türlü yeni tıbbi cihaz alımlarında finansman Halkbank tarafından Medikal Sektör Destek Paketi tarafından sağlanmaktadır. Tıbbi cihazların üretimi ve ihracatın artması için oluşturulan destek paketinde işletme kredileri için 1 yıl anapara ödemeden toplam 4 yıl vade uygulanmaktadır. Yatırım dönemlerinde ise bu vade süresi 2 yıl anapara ödemesiz olarak toplamda 7 yıl vade şeklindedir. Herhangi bir limit belirtilmemiş, kredi limiti projede ihtiyaca göre belirlenecektir.

(8) Su Ürünleri ve Balıkçılık Sektörü Destek Paketi

Denizlerle çevrili olan ülkemizde balıkçılık sektörü için ihtiyaçların karşılanmasıyla oluşturulan Su Ürünleri ve Balıkçılık Kredisinde gerçek ve tüzel kişi üreticilerinin faaliyetlerine yönelik kredi sunulmaktadır. Bu kredinin işletme kredilerinde 12 ay anapara ödemesiz olarak toplamda 4 yıl vade uygulanacaktır. Su ürünleri ve balıkçılık sektörü kredi limiti ihtiyaca göre belirlenecektir. Türk ve yabancı para cinsinden kullandırılacak kredinin altı ay süreliğine su ürünleri ve balıkçılık masraf paketi hediye verilecektir.

(9) Çay Sektörü Destek Paketi

Çayın yetiştirilmesi, toplanması ve yaş çaydan kuru çaya dönüşme faaliyetlerini gösteren firmaların desteklenmesi ve istihdamın artırılması amacıyla Çay Sektörü Destek Paketi oluşturulmuştur. Kredi limiti azami 1.000.000 TL’dir. İşletme kredisi olup 3 aya kadar anapara ödemesiz olarak toplam kredi vadesi 18 aydır. Para cinsi TL’dir.

(10) Elektronik Ürün Senedi (ELÜS)

Tarımsal üretici ve sanayicilerin ürün senetleri teminat olarak alınıp ve nakdi kredi ihtiyaçları Elektronik ürün senedi karşılığı kredi ile karşılanacaktır. Kredi TL cinsinden kullandırılacaktır. Vadesi ise son depolanma tarihinden 180 gün öncesi belirlenmiş, azami 12 aydır. Elektronik ürün senedi kredisinin limiti tutarın yüzde 75’i olarak belirlenecektir.

(11) İvme Finansman Paketi

İvme finansman paketi ile ihracat ve döviz geliri yüksek olan sektörlerin desteklenmesi amacıyla oluşturulmuştur. İşletme kredilerinde 12 aya varan anapara ödemesiz toplam 5 yıl vade uygulanacaktır. Yatırım dönemlerinde ise bu süre 1 yılı geçmektedir. İvme finansman paketi kredi limitinde yatırım kredilerinde 150 milyon TL, işletme kredilerinde ise 30 milyon TL olacaktır. 3 veya 6 aylık dönemlerde ödemesiz dönem faizleri tahsil edilecektir.

(12) İstihdam Odaklı İşletme Kredisi

İstihdam odaklı firmaların finansman ihtiyaçları için büyüme ve istihdam arttırılması amacıyla İstihdam Odaklı İşletme Kredisiyle sanayi sektörleri, hizmet sektörleri, inşaat projeleri ve yurt dışı müteahhitlik hizmetleri sektörlerini desteklemektedir. İmalat sanayinde ve emek yoğun hizmet sektöründe faaliyet gösteren firmaların kredileri 1 yılı ödemesiz  toplamda 5 yıl vadeli olacaktır. Kredi limitleri imalat sanayinde istihdam başına 200 bin TL  olacaktır. Emek yoğun hizmet sektöründe kredi limitleri ise;

Temizlik/Güvenlik:  İlave istihdam edilecek kişi başı 5 bin TL
Çağrı Merkezler:  İlave istihdam edilecek kişi başı 20 bin TL
Turizm:  İlave istihdam edilecek kişi başı 50 bin TL
Eğitim: İlave istihdam edilecek kişi başına 50 bin TL
Lojistik: İlave istihdam edilecek kişi başına 50 bin TL
Sağlık: İlave istihdam edilecek kişi başına 75 bin TL
 IT – Yazılım:  İlave istihdam edilecek kişi başı 100 bin TL

KOSGEB Acil Destek Kredisi

KOSGEB 1 yıl ödemesiz 100 bin TL tutarında 24 ay vadeli acil destek kredisi sunmaktadır. Kredinin faizini KOSGEB karşılayacak olup ödemeler 2021 yılında başlatılacaktır. Ayrıca daha önceden KOSGEB desteği alan KOBİ’lerin ödemeleri de 2021 yılına ertelenmiştir.

Deprem bölgesinde faaliyet gösteren Kobilere destekler bununla da bitmiyor. Deprem bölgesindeki 50 den fazla istihdam sağlayan işletmelere depremden zarar görmeseler bile İmalat sanayi işletme kredisi faiz desteği programı kapsamında 150 bin liraya kadar faizsiz kredi verileceği duyuruldu. Bunun yanında Halk bankası ve Ziraat bankası esnaf ve çiftçilerin kredi borçlarını 1 yıl ertelediklerini ve 50 bin liraya kadar 5 yıl vadeli finansman desteği verecekleri açıkladı. 

KOSGEB acil destek kredisi başvuruları Elazığ Ticaret ve Sanayi Odasında yapılmaya başlanmıştır. Acil destek kredisine Elazığ ve Malatya illerinde depremden etkilenen tüm esnaf, zararlarını belgelendirip başvuruda bulunabilmektedir.

] }
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.