Esnaf Kefalet Kredi Taksit Gecikmesi 2022 Yüzde 4 Faizli Yapılandırma

Esnaf kefalet kooperatifleri kefaletiyle Halkbank şubelerinden kredi çeken ve taksit gecikmesi yaşayan esnaflar için Cumhurbaşkanımız %4 oranında yeni bir kredi paketini açıkladı. Buna göre esnaf kefalet kredi taksit gecikmesi yaşayan ve bu taksit gecikmesi nedeniyle takibe düşen esnaflar 2022 yılı Ekim ayından itibaren Halkbank şubelerinden borçlarının kapatılmasına yönelik %4 faizli kredi çekebilecekler.

Esnaf Kefalet kredisi icra takibi ne zaman başlar?

Esnaf kefalet kredisi çekerek taksitlerini ödemeyen esnaflar için bankaların bireysel ihtiyaç kredilerinde ve kredi teamüllerinde geçerli olan süre sonunda icra takibine maruz kalırlar.

Kredi taksitlerini 2 defa ödemeyen esnaflar hakkında Tüketici Kredi Sözleşmeleri Yönetmeliği’nin 18. Maddesine göre icra takip işlemleri başlatılır. Bahse konu yönetmeliğin maddesi şöyledir:

Temerrüt ve geç ödeme
MADDE 18 – (1) Tüketici kredisi sözleşmelerinde, tüketicinin taksitleri ödemede temerrüde düşmesi durumunda, kredi veren, borcun tamamının ifasını talep etme hakkını saklı tutmuşsa, bu hak ancak kredi verenin bütün edimlerini ifa etmiş olması, tüketicinin de birbirini izleyen en az iki taksiti ödemede temerrüde düşmesi hâlinde kullanılabilir. Kredi verenin bu hakkı kullanabilmesi için tüketiciye en az otuz gün süre vererek muacceliyet uyarısında bulunması zorunludur. Muaccel kılınan taksitlerin hesaplanmasında faiz ve ücretler dikkate alınmaz.
(2) Temerrüt veya geç ödeme durumunda tüketiciden sözleşmede yer alan akdi faiz oranının yüzde otuz fazlasından daha yüksek bir oranda gecikme faizi tahsil edilemez. Aksi halde, kredi veren, fazla tahsil ettiği tutar ile fazla tahsil edilen tutarın tahsil edildiği tarihle fiilen tüketiciye geri ödendiği tarih arasındaki süre için sözleşmede yer alan akdi faiz oranının yüzde otuz fazlası üzerinden hesaplanacak faizi tüketiciye ödemekle yükümlüdür.
(3) Kredi veren, tüketicinin temerrüde düşmesi ya da geç ödemede bulunması durumunda, geç ödenen tutar içinde yer alan anapara tutarı üzerinden gecikme faiz oranı ile geç ödenen gün sayısı dikkate alınarak bulunacak faiz ve bu faiz üzerinden hesaplanacak vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülükler toplamını tüketiciden talep edebilir. Tüketiciden talep edilebilecek gecikme faizi hesaplanırken tüketicinin ödemeyi yaptığı tarih esas alınır. Bu süre hiçbir şekilde tüketici aleyhine olacak şekilde değiştirilemez. Gecikme faizi hesaplanırken Ek-5’te yer alan hususlar esas alınır.

YÖNETMELİK

Esnaf Kefalet kredisi icra takibi nasıl yapılır?

Yönetmelik maddesi gereğince esnaf kefaletten kredi çeken esnaflar borçlarının taksitini iki defa üst üste ödenmemesi halinde banka tarafından verilen kredi iptal edilir.

Banka tarafından borcun tamamının ödenmesi için borçluya ihtarname gönderilir. İhtarname de Halkbank borçluya 30 gün içerisinde ödemesi gerektiğini bildirir.

Üst üste 2 taksit ödenmediği için 30 günlük süre de eklendiğinde toplamda 90 gün süre sonunda yasal takip işlemleri başlatılır.

Eğer kredi için ipotek verilmiş ise ve 3 ay içinde borç ödenmemiş ise banka tarafından ipotek tesis edilenin (ev, arsa vb) paraya çevrilmesini talep ederek icra işlemlerini başlatır. Eğer icra ile ipotek tesis edilen gayrimenkul satılmadan borcun tamamı ödenirse icra satışı iptal edilir. İcra işlemleri başlatıldıktan sonra ödenmeyen taksitlerin ödenmesi durumu değiştirmez banka icra işlemlerine devam edebilir.

Eğer esnaf sigortalı veya bir işte çalışıyor ise aylık maaşının 1/4’ü haciz edilir ve her ay maaşından kesilir.

Esnaf Kefalet Kredi Borcunu Ödeyemeyen Esnafa Yüzde 4 Faizli Kredi

Halkbank esnaf kefalet kredisini ödeyemeyen ve borç temerrüde düşen esnaflar için Cumhurbaşkanımız yıllık %4 faizli kredi verileceğini müjdeledi. Üstelik bu kredi ilk 6 ay geri ödemesiz olarak verilecek. Yüzde 4 faizli esnaf kefalet Halkbank kredisinin taksitleri, ödeme periyodu, üst limiti hakkında henüz yeni bir açıklama yapılmadı. Halkbank esnaf kredisi çeken ve takibe düştüğü için %4 faizli krediden yararlanmak isteyen esnafların Halkbank şubelerini ziyaret ederek ayrıntılı bilgi alabilirler.

Esnaf Kefalet Kredi Çekme Şartları Nelerdir?

Esnaf kefaletten kredi çekmek için en az 1 yıldır faaliyet gösteren ve esnaf kefalete üye olan esnaf olmak, çekmek istediğiniz esnaf kredisinin aylık taksitlerini ödeyebilecek kadar geliriniz olması ve bunu belgeleyebilmek, kredi puanlamasının yeterli olması gerekir. 2022 yılı Ekim ayında müjdelenen yıllık %7,5 faizli esnaf kredisi içinde bu şartlar geçerlidir.

Puan Ver!
[Total: 2 Average: 5]
Photo of author

Kobi Danışmanı

10 yılı aşkın süredir KOBİ'ler için danışmanlık hizmeti vermekteyim. Banka ve Sigortacılık bölümü mezunuyum. Gündem konularını takip etmekteyim.
Yorum yapın

1