KOSGEB Kredisi

Adımı Değiştirmek İstiyorum 2020 Kanunu ve Maliyeti

13.05.2020
Adımı Değiştirmek İstiyorum 2020 Kanunu ve Maliyeti

İsim değiştirmek isteyenler tarafından sıklıkla araştırılan konular arasında adımı değiştirmek istiyorum mahkeme şart mı? isim değiştirme davası, dava açmadan isim değiştirmek, isim değiştirme, düzeltme ekleme için ne yapmak gerekir gibi soruların yanıtları niteliğinde yazımızdan bilgi alabilirsiniz.

İsim Değişikliği Nasıl Yapılır?

Kural olarak dava yoluyla isim değişikliği yapılır. Ancak Nüfus Hizmetleri Kanunu’ na getirilen ek ve geçici madde ile geçtiğimiz yıla kadar isimde yer alan yazım hatası, işaretleme hataları gibi yapılacak olan değişiklikler dava açılmaksızın Nüfus Müdürlüğü’ ne müracaat ederek yapılabilmekteydi. 3 Kasım 2019 tarihinden itibaren Kanuna getirilen ek ve geçici madde ile isimde yer alan herhangi bir imla hatası bile olsa değişiklikler için dava açılması gerekliliği zorunlu hale getirilmiştir.

İsimlerin tamamen farklı olarak örneğin Ahmet yerine Mustafa isminin değişikliğinin yapılabilmesi için dava açılarak davanın görülmesi halinde Mahkeme tarafından kabul edildiği takdirde değişikliği söz konusu olmaktadır. Halk arasında isim değişikliği davası açılırken sanki davayı babaya karşı bir dava açmak gibi yanlış anlaşılma söz konusudur. Buda zaman zaman karşı tarafa dava açılmasına ve harç masrafı vekalet ücreti gibi bir takım ödemelerin yapılmasına sebebiyet vermek gibi sorunlara yol açmaktadır. İsim değişikliği davalarının davalı tarafı Nüfus idaresidir.

İsim Değiştirmek İçin Hangi Sebepler Kabul Edilir?

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda yer alan “MADDE 27.’ ye göre haklı bir gerekçesi olan kişilerin isim değişikliği davaları açabilirler.

İsim değişikliklerinin haklı bir sebebe dayanması gereklidir. Örneğin isminizin çok gülünç bir isim olması gibi. Bunun yanında inanç değişikliği gibi nedenlerle önceden konulan ismin rahatsızlık veriyor olması gibi. Yine dinini değiştiren kişilerin bundan dolayı isminden rahatsızlık duyuyor olması gibi çok haklı gerekçelerin olması gereklidir. Yine aile içinde farklı bir isimle çağrılan ama bambaşka bir isme sahip olan çocukların zorluk yaşamaması ya da telaffuzu zor olan bir isme sahip olunması gibi nedenler gerekçe olarak gösterilebilir. Genel olarak herkesin ismini belirleme ve değiştirme hakkı bulunmaktadır. Yalnız isim değişikliği için kişinin haklı bir gerekçesinin olması gereklidir. Örneğin ilginç isim ve soyisimlerin neler olduğunu merak edenler için buradan göz atabilirsiniz.:) Bu gibi isme sahip olanlar ilk görüşte insanları güldüren ve alay ettiren isimler zaman zaman da hoş karşılanmayan isimlere sahip olanlar isim değişikliği için başvuruda bulunabilirler.

Toplum içinde o isimle tanınıyor ve biliniyor olmak ve rahatsızlık duyulan isimden dolayı toplumda rencide ediliyor olmak gibi ahlaka aykırı ve toplumda alay konusu olacak gülünç bir isme sahip olan, satı, hanım, güllü, döndü, durdu, satılmış gibi belirli anlam ifade eden ve psikolojik olarak kişiyi bulunduğu sosyal ortamda sıkıntıya sokan isimlerin sahipleri isim değişikliği yapmak isteyebilir. Bu haklı bir gerekçe olduğundan dolayı isim değiştirme talebinde bulunabilirler. Bu gerekçelere sahip olan kişilerin talepleri başlı başına bir delilde sayılabilir. Yine çok komik bir soyisime sahipseniz yine mahkeme bunu doğrudan bir mazeret olarak görür ve ismin değiştirilmesine karar verilecektir.

İsim Değiştirme Davası Nasıl Açılır?

İsim değiştirme davalarında bazen bu isim toplum içinde nahoş, aşağılayıcı, insanı tedirgin eden ve psikolojisini bozan ve küçük düşüren isimler olabilir. Örneğin eskiden toplumda yer edinimiş ama zamanla alay konusu haline gelmiş isimlerin değiştirilmesi talebiyle dava açılarak isim değişikliği yapılabilir.  İsim Değişikliği için müracaatlar Asliye Hukuk Mahkemesinde görülür. Bu mahkemeye başvuran kişinin isminden dolayı toplum içinde rahatsızlık duyduğunu ve kulağa hoş gelmediğini kötü anlamlar çağrıştırdığını iddia ederek kullanmak istediği ismi de dilekçesinde belirterek isminin kullanmak istediği yeni isim olarak değiştirilmesini düzeltilmesi/ değiştirilmesini talep eder. Mahkeme de davayı görür ve isim değişikliği talebinde bulunan bu kişinin isteği doğrultusunda herhangi bir sakınca görmemesi halinde talebine olumlu yanıt vererek kabulle beraber Nüfus Müdürlüğü’ ne bildirir ve nihayet isim değişikliği yapılır.

İsminiz nüfus dairesinde farklı kaydedildiyse yada dostlarınız ve yakın çevreniz tarafından başka bir isimle tanınıyorsanız bu durumda yine isim değişikliği mahkemeye iki tanıkla birlikte müracaat ile dostların arasında farklı isimle tanındığını, yakın çevrenin bu isimle çağırdığını işlerini bu isimle yürüttüğünü dolayısıyla bunda hukuki menfaat doğduğunu beyan ederek bu herkes tarafından bilinen bu ismi kullanıldığı ispat edilerek Mahkemeden isminin değiştirilmesini ve Nüfus Müdürlüğüne bildirilmesini talep etmek mümkündür.

Adımı Değiştirmek İstiyorum

İsim değişikliği davalarına Asliye hukuk mahkemesi bakmaktadır. Yaşadığınız ilde görev yapan Adliye’deki Asliye hukuk mahkemesine dilekçe ile başvurarak isim tashihi davası açılabilir. Müracaatlarda haklı gerekçeyi ispat edebilmek için iki tane de şahit gereklidir.

Bu tarihten sonra isim değişikliğinde dolayı zarar gören kişiler yine bunu öğrendiği günden başlayarak bir yıl içinde değiştirme kararının kaldırılmasını dava edebilir.

İsim tahsisi davası nüfus davası niteliğindedir ve farklı şekillerde de karşımıza çıkmaktadır. Yeni isim ekletme, Kimlikteki iki yada 3 isimden birini sildirme ve başka bir isimle değiştirme gibi farklı şekillerde dava açılabilen bir nüfus davasıdır. Açılan dava 6 ay a kadar sonuçlanmaktadır. Haklı sebepler varsa dava istenilen sayıda açılabilir. Sadece bir kez değil birçok kez haklı gerekçe gösterilerek dava açılabilir. İsim değiştirme davaları haklı sebeplerden dolayı bir yada bir kaç kez yapılabilse de isim ekletme ve isim çıkartma sildirme davalarının bir kez reddedilmesi halinde aynı sebep gösterilerek yeniden dava açılması söz konusu değildir.

İsim Tahsisi Dava Ücreti 2020

2020 yılı için geçerli isim değişikliği dava ücreti; İstanbul barosu tarafından asgari ücret tarifesi belirlenmiştir. Baro tarafından isim değiştirme davasının ücreti baro tarafından görevlndirilen avukatlardan öğrenilebilir. Yine isim ekletme, isim sildirme davalarının ücretleri de isim değişikliği dava ücreti ile aynıdır.

Ad Değiştirme Davası İçin Gerekli Belgeler

İsim tahsisi davasında kişilerden başvuru dilekçesi ile birlikte başvurması istenmektedir. Başvuru dilekçesinde ise talebin haklı gerekçesi yazılır, varsa mevcut deliller mahkemeye sunulur. Kısaca bu belgeler 27. madde gereğince haklı sebebin varlığını ispatlayacak olan belgeler istenmektedir.

İsim Değişikliği Dilekçe Örneği

…………………..NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI :
1-……………………………………………………………
2……………………………………………………………

VEKİLİ: Avukatın bilgileri

DAVALI : Nüfus Müdürlüğü ……..

KONU :  İSİM değiştirilmesi istemidir.( Kısa açıklama yapılmalıdır)

AÇIKLAMALAR :

Maddeler halinde kısa bilgiler verilmelidir. Örneğin
1-……. İli, ……. İlçesi, ……. Mahallesi, ……. Cilt No, ……. Sayfa No ve …….Kütük Sıra Noda nüfusa kayıtlı olan ortak çocuğumuz olan Ahmet……ismini …Kıvanç…. olarak değiştirmek istemekteyiz.

2-Küçük Ahmet ………nın gerçek ismi ……….. olup nüfusa kaydı esnasında her nasılsa Ahmet…….. olarak tescil edilmiştir. Çevresinde/mahallede/okulda/arkadaş çevresinde ismi …Kıvanç…..olarak bilinmekte kendisine bu şekilde hitap edilmektedir.

3-Yukarıda belirtilen gerekçelerle oğlumuz Ahmet…. ismini değiştirmek için bu davayı açmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : MK,HMK Ve İlgili Mevzuat

HUKUKİ KANITLAR : Nüfus kaydı,tanık ve her tür kanıt.

TANIKLAR: (İki şahitin kimlik bilgileri yazılmalıdır)

İSTEM SONUCU : Açıklanan nedenler ile oğlumuzun aslen nüfusta Ahmet……. olan isminin ……. olarak değiştirilmesine karar verilmesini saygıyla talep ederiz. …/…/2020

DAVACILAR
Adı ve Soyadı
İmza

Bu başvuru dilekçesi ile birlikte Asliye Hukuk Mahkemesine yapılacak değişiklik talebinden sonra verilen karara göre; İsim değiştirme davasında 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu‘nda yer alan “MADDE 27.’ ye göre haklı bir gerekçesi olan ve talebi onaylanarak kesinleşen karar basın ilan kurumuna gönderilerek ilan edilir. Bu ilanı gazetede yapılmasından sonra alınan karar Nüfus Müdürlüğü’ ne bildirilir.  Nüfus Müdürlüğü’ne işlenen bu karar sonrasında nüfus cüzdanı değişikliği de bu tarihten sonra gerçekleşecektir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Sitede yer alan bilgiler yapılan araştırmalar sonucunda hazırlanmıştır. Doğruluğu taahhüt edilmez. Detaylı bilgi için Site Kullanım Koşulları sayfasını ziyaret ediniz!