canta astroloji arti yorum bilim egitim1 power kalem istatistik gozluk at ayar duyuru ok bitcoin nota moda mercek ates saat kalp wifi eglence kadin oyun tamir alinti kullanici dunya whatsapp sinema basketbol saglik windows iletisim takvim yildiz yemek egitim bilgi xbox ev gulenyuz yorum1 video soru futbol menu1 foto ucak kahve apple mouse menu2 ps klasor monitor ceptelefonu rastgele yaprak araba

Bebeğimin İsmini Değiştirmek İstiyorum Başvuru Yolu

Bebeğinizin ismini değiştirmek istiyorsunuz ancak nasıl başvuru yapacağınızı bilmiyorsanız tüm aşamaları detaylandırdık. E-devletten isim değiştirme yapılır mı, mahkemesiz isim değiştirme, bebek isim değiştirme dilekçe örneği, 18 yaş altı ve kimlikte 2. İsim ekleme, sildirme ile ilgili detaylar içeriğimizde..

Bebeğimin İsmini Değiştirmek İstiyorum Başvuru Yolu

Adımı değiştirmek istiyorum diyenler başvurularını yetkili mercilere yapabilir. İsim değiştirmek isteyenler tarafından sıklıkla araştırılan konulardan biri de Bebeğimin İsmini Değiştirmek İstiyorum mahkeme şart mı başvuru yolu ve ne yapılması gereklidir vb. detaylardır. Çocuğun isim değiştirme davası nasıl açılır,, dava açmadan isim değiştirmek mümkün mü, isim değiştirme şartları, isim düzeltme, ekleme için ne yapmak gerekir Çocuğun isim değişikliği dilekçe örneği gibi merak edilen tüm detayları içeriğimizde bulabilirsiniz.

Bebek İsim Değişikliği Nasıl Yapılır?

Kural olarak dava yoluyla isim değişikliği yapılır. Ancak Nüfus Hizmetleri Kanunu’ na getirilen ek ve geçici madde ile geçtiğimiz yıla kadar isimde yer alan yazım hatası, işaretleme hataları gibi yapılacak olan değişiklikler dava açılmaksızın Nüfus Müdürlüğü’ ne müracaat ederek yapılabilmekteydi. 3 Kasım 2019 tarihinden itibaren Kanuna getirilen ek ve geçici madde ile isimde yer alan herhangi bir imla hatası bile olsa değişiklikler için dava açılması gerekliliği zorunlu hale getirilmiştir.

Bebeğimin İsmini Değiştirmek İstiyorum Başvuru Yolu

Yenidoğan İsim Değişikliği Nasıl Yapılır?

İsimlerin tamamen farklı olarak örneğin Ahmet yerine Mustafa isminin değişikliğinin yapılabilmesi için dava açılarak davanın görülmesi halinde Mahkeme tarafından kabul edildiği takdirde değişikliği söz konusu olmaktadır. Halk arasında isim değişikliği davası açılırken sanki davayı babaya karşı bir dava açmak gibi yanlış anlaşılma söz konusudur. Buda zaman zaman karşı tarafa dava açılmasına ve harç masrafı vekalet ücreti gibi bir takım ödemelerin yapılmasına sebebiyet vermek gibi sorunlara yol açmaktadır. İsim değişikliği davalarının davalı tarafı Nüfus idaresidir.

Çocuğun İsmini Değiştirmek için Yapılacak Başvuru

Bilinenin aksine isim değiştirilmesi veya düzeltme davaları birbirinden farklıdır.

 • 18 yaş altı çocuğunuzun ismini değiştirmek için mahkemelere başvuru yolu açıktır.
 • Yeni doğan bebeklerde ve çocuklarınızın isimlerini değiştirmek için, isim değiştirme davası açılabilir. Bu davada geçerli bir neden belirtilerek, eğer kabul edilirse yeni bir ad konabilir, düzeltme yapılabilir veya mevcut ismin yanına yenisi eklenebilir.
 • Medeni Kanun 27.md gereğince yetkili Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurabilirsiniz. Bu mahkemelere isim değiştirmek için davda dilekçesi verilerek dosya açtırılır. Kesin karar ile birlikte kabul edilirse bu değiştirme işlemi gerçekleşmiş olur.
 • Karar süresi mahkemenin yoğunluğuna göre değişiklik gösterebilir.

Mahkemesiz İsim Değişikliği Son Tarih 6 Aralık 2022!

İçişleri Bakanlığı 2019 yılı 7196 sayılı Bazı Kanunlar ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa eklenen geçici madde sayesinde süre 3 yıl uzatıldı. Söz konusu kanun ile;

5490 sayılı Kanuna eklenen Geçici 11 inci Maddede “(1) Kişinin üç yıl içerisinde yerleşim yerinin bulunduğu nüfus müdürlüğüne yazılı olarak başvurması kaydıyla; 21/6/1934 tarih ve 2525 sayılı Soyadı Kanununun 3 üncü maddesine aykırı soyadları ile yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmamasından kaynaklanan anlam değişiklikleri bulunan, genel ahlaka uygun olmayan, toplum tarafından gülünç karşılandığı değerlendirilen ad ve soyadları, mahkeme kararı aranmaksızın il veya ilçe idare kurulunun vereceği kararla bir defaya mahsus olmak üzere değiştirilebilir. İl ve ilçe idare kurullarının vereceği karar kesindir. Soyadı değiştirilen erkek ise kendisi ile birlikte varsa eşinin ve müracaat tarihinde ergin olmayan çocuklarının da soyadları düzeltilir. Soyadı değiştirilen kadın ise kendisi ile birlikte ergin olmayan evlilik dışı çocukları varsa onların da soyadları düzeltilir. Bu maddede belirlenen sürenin bir katına kadar uzatılmasında Cumhurbaşkanı yetkilidir.” hükmü yer alıyor.

Yazım hatası, imla, düzeltme işaretleri kullanılmamasından dolayı anlamı değişen, ahlaka aykırı, gülünç karşılanan adların ve soyadların bulunduğunuz il ve ilçe Nüfus müdürlükleri kurullarındaki verilen kararla mahkeme kararı olmadan değiştirilmesine olanak tanındı. Vatandaşlar başvurularını 6 Aralık 2022 tarihine kadar yapabilir.

Anne Çocuğun Adını Değiştirebilir mi?

Evlilikleri devam eden anne ve babalar bu davalar için birlikte hareket etmelidir. Bu birliktelik içinde çocuğun velayet hakkı ikisinde de olduğu için müşterek dava dilekçelerini ibraz ederler ve hukuki süreci başlatabilirler. Eğer velayet anne veya babadan herhangi birine verildiyse, ilgili taraf tek başına kanun yoluna başvurabilmektedir. Burada aranan koşullardan biri haklı sebebin varlığı ve menfaatine uygun olmasıdır.

Çocuk İsim Değiştirmek İçin Hangi Sebepler Kabul Edilir?

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda yer alan “MADDE 27.’ ye göre haklı bir gerekçesi olan kişilerin isim değişikliği davaları açabilirler.

Bebeğimin İsmini Değiştirmek İstiyorum Hangi sebepler kabul edilir?

İsim değişikliklerinin haklı bir sebebe dayanması gereklidir. Örneğin isminizin çok gülünç bir isim olması gibi. Bunun yanında inanç değişikliği gibi nedenlerle önceden konulan ismin rahatsızlık veriyor olması gibi. Yine dinini değiştiren kişilerin bundan dolayı isminden rahatsızlık duyuyor olması gibi çok haklı gerekçelerin olması gereklidir. Yine aile içinde farklı bir isimle çağrılan ama bambaşka bir isme sahip olan çocukların zorluk yaşamaması ya da telaffuzu zor olan bir isme sahip olunması gibi nedenler gerekçe olarak gösterilebilir. Genel olarak herkesin ismini belirleme ve değiştirme hakkı bulunmaktadır. Yalnız isim değişikliği için kişinin haklı bir gerekçesinin olması gereklidir. Örneğin ilginç isim ve soyisimlerin neler olduğunu merak edenler için buradan göz atabilirsiniz.:) Bu gibi isme sahip olanlar ilk görüşte insanları güldüren ve alay ettiren isimler zaman zaman da hoş karşılanmayan isimlere sahip olanlar isim değişikliği için başvuruda bulunabilirler.

Toplum içinde o isimle tanınıyor ve biliniyor olmak ve rahatsızlık duyulan isimden dolayı toplumda rencide ediliyor olmak gibi ahlaka aykırı ve toplumda alay konusu olacak gülünç bir isme sahip olan, satı, hanım, güllü, döndü, durdu, satılmış gibi belirli anlam ifade eden ve psikolojik olarak kişiyi bulunduğu sosyal ortamda sıkıntıya sokan isimlerin sahipleri isim değişikliği yapmak isteyebilir. Bu haklı bir gerekçe olduğundan dolayı isim değiştirme talebinde bulunabilirler. Bu gerekçelere sahip olan kişilerin talepleri başlı başına bir delilde sayılabilir. Yine çok komik bir soyisime sahipseniz yine mahkeme bunu doğrudan bir mazeret olarak görür ve ismin değiştirilmesine karar verilecektir.

Bebeğin İsmini Değiştirmek İçin Haklı Sebepler

Kimlik kartında bulunan ad ve soyadı değişiklikleri için aşağıdaki şartları sağlamak ve bu sebeplerin haklı olarak kabul edilmesi gerekmektedir. Kanunda açıkça belirtildiği üzere;

 • Çirkin, kötü gülünç veya ahlaka akırı olan isimler
 • Küçük düşürücü anlam taşıyanlar,
 • Din değişikliği sebebiyle,
 • Cinsiyet değiştirmiş olanlar,
 • Halk arasında, çevresinde başka bir isimle tanınmak,
 • Büyüdüğünde de sosyal hayatı ve mesleki hayatında yanlış durumlara sebep olacak adlar,
 • Ayrıca soyadı değişikliğinde artık o soy ismi ile bağlantısının kalmamış olması,
 • Nüfus memurunun yanlış yazdığı ad ve soyadı için başvuru yolu açıktır.
 • Memurun yazım yanlışlığı gibi maddi hatasından kaynaklanan isim farklılıkları örnek olarak verilebilir.

Anne ve babalar bu koşulları dikkate alarak işlemlerini gerçekleştirebilirler.

Bebeğimin İsmini Değiştirmek İstiyorum Başvuru Yolu Dava Nasıl Açılır?

İsim değiştirme davalarında bazen bu isim toplum içinde nahoş, aşağılayıcı, insanı tedirgin eden ve psikolojisini bozan ve küçük düşüren isimler olabilir. Örneğin eskiden toplumda yer edinmiş ama zamanla alay konusu haline gelmiş isimlerin değiştirilmesi talebiyle dava açılarak isim değişikliği yapılabilir.  İsim Değişikliği için müracaatlar Asliye Hukuk Mahkemesinde görülür. Bu mahkemeye başvuran kişinin isminden dolayı toplum içinde rahatsızlık duyduğunu ve kulağa hoş gelmediğini kötü anlamlar çağrıştırdığını iddia ederek kullanmak istediği ismi de dilekçesinde belirterek isminin kullanmak istediği yeni isim olarak değiştirilmesini düzeltilmesi/ değiştirilmesini talep eder. Mahkeme de davayı görür ve isim değişikliği talebinde bulunan bu kişinin isteği doğrultusunda herhangi bir sakınca görmemesi halinde talebine olumlu yanıt vererek kabulle beraber Nüfus Müdürlüğü’ ne bildirir ve nihayet isim değişikliği yapılır. Adımı değiştirmek istiyorum diyenler de başvurularını bu şekilde gerçekleştirebilir.

İsminiz nüfus dairesinde farklı kaydedildiyse yada dostlarınız ve yakın çevreniz tarafından başka bir isimle tanınıyorsanız bu durumda yine isim değişikliği mahkemeye iki tanıkla birlikte müracaat ile dostların arasında farklı isimle tanındığını, yakın çevrenin bu isimle çağırdığını işlerini bu isimle yürüttüğünü dolayısıyla bunda hukuki menfaat doğduğunu beyan ederek bu herkes tarafından bilinen bu ismi kullanıldığı ispat edilerek Mahkemeden isminin değiştirilmesini ve Nüfus Müdürlüğüne bildirilmesini talep etmek mümkündür.

Bebeğimin Adını Değiştirmek İstiyorum (Nereye Başvurulmalı?)

İsim değişikliği davalarına Asliye hukuk mahkemesi bakmaktadır. Yaşadığınız ilde görev yapan Adliye’deki Asliye hukuk mahkemesine dilekçe ile başvurarak isim tashihi davası açılabilir. Müracaatlarda haklı gerekçeyi ispat edebilmek için iki tane de şahit gereklidir.

Bu tarihten sonra isim değişikliğinde dolayı zarar gören kişiler yine bunu öğrendiği günden başlayarak bir yıl içinde değiştirme kararının kaldırılmasını dava edebilir.

18 Yaş Altı Kimlikte İkinci İsim Ekleme

İsim tahsisi davası nüfus davası niteliğindedir ve farklı şekillerde de karşımıza çıkmaktadır. Yeni isim ekletme, Kimlikteki iki yada 3 isimden birini sildirme ve başka bir isimle değiştirme gibi farklı şekillerde dava açılabilen bir nüfus davasıdır. Açılan dava 6 ay a kadar sonuçlanmaktadır. Haklı sebepler varsa dava istenilen sayıda açılabilir. Sadece bir kez değil birçok kez haklı gerekçe gösterilerek dava açılabilir. İsim değiştirme davaları haklı sebeplerden dolayı bir yada bir kaç kez yapılabilse de isim ekletme ve isim çıkartma sildirme davalarının bir kez reddedilmesi halinde aynı sebep gösterilerek yeniden dava açılması söz konusu değildir.

Bebek İsim Değiştirme İsim Tahsisi Dava Ücreti

Geçerli isim değişikliği dava ücreti; İstanbul barosu tarafından asgari ücret tarifesi belirlenmiştir. Baro tarafından isim değiştirme davasının ücreti baro tarafından görevlndirilen avukatlardan öğrenilebilir. Yine isim ekletme, isim sildirme davalarının ücretleri de isim değişikliği dava ücreti ile aynıdır.

Ad Değiştirme Davası İçin Gerekli Belgeler

İsim tahsisi davasında kişilerden başvuru dilekçesi ile birlikte başvurması istenmektedir. Başvuru dilekçesinde ise talebin haklı gerekçesi yazılır, varsa mevcut deliller mahkemeye sunulur. Kısaca bu belgeler 27. madde gereğince haklı sebebin varlığını ispatlayacak olan belgeler istenmektedir.

Bebek İsim Değiştirme Dilekçesi Örneği 2021

Bulunduğunuz yerdeki adliyelere uğrayarak, yetkili mahkemeye bir dilekçe sunmanız gerekmektedir. Davayı açık olan davacılar anne veya babalar ıslak imzası ile taleplerini yazılı olarak verirler ve dava açılır. Çocuğun isim değişikliği dilekçe örneği şu şekildedir;.

…………………..NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI : 1- (Ad-Soyadı/TCKN:…….)
2- (Ad-Soyadı/TCKN:…….)
VEKİLİ : Varsa avukatın bilgileri
DAVALI : …………Nüfus Müdürlüğü
KONU : İsim değiştirilmesi talebimizi içerir. ( Kısa açıklamanızı yapabilirsiniz.)
AÇIKLAMALAR :
Maddeler halinde kısa bilgiler verilmelidir. Örneğin
1-……. İli, ……. İlçesi, ……. Mahallesi, ……. Cilt No, ……. Sayfa No ve …….Kütük Sıra Noda nüfusa kayıtlı olan ortak çocuğumuz olan Ahmet……ismini …Efe…. olarak değiştirmek istemekteyiz.
2-Küçük Ahmet ………nın gerçek ismi ……….. olup nüfusa kaydı esnasında her nasılsa Ahmet…….. olarak tescil edilmiştir. Çevresinde/mahallede/okulda/arkadaş çevresinde ismi …Kıvanç…..olarak bilinmekte kendisine bu şekilde hitap edilmektedir.
3-Yukarıda belirtilen gerekçelerle oğlumuz Ahmet…. ismini değiştirmek için bu davayı açmak zorunluluğu doğmuştur.
HUKUKİ NEDENLER : MK,HMK Ve İlgili Mevzuat
HUKUKİ DELİLLER : Nüfus kaydı,tanık ve her tür kanıt.
TANIKLAR : (İki şahitin kimlik bilgileri yazılmalıdır)
SONUÇ VE İSTEM : Açıklanan nedenler ile oğlumuzun aslen nüfusta Ahmet……. olan isminin ……. olarak değiştirilmesine karar verilmesini saygıyla talep ederiz. …/…/2021

DAVACILAR
Adı ve Soyadı
İmza

Bu başvuru dilekçesi ile birlikte Asliye Hukuk Mahkemesine yapılacak değişiklik talebinden sonra verilen karara göre; İsim değiştirme davasında 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu‘nda yer alan “MADDE 27.’ ye göre haklı bir gerekçesi olan ve talebi onaylanarak kesinleşen karar basın ilan kurumuna gönderilerek ilan edilir. Bu ilanı gazetede yapılmasından sonra alınan karar Nüfus Müdürlüğü’ ne bildirilir. Nüfus Müdürlüğü’ne işlenen bu karar sonrasında nüfus cüzdanı değişikliği de bu tarihten sonra gerçekleşecektir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM
 1. Seda dedi ki:

  Teşekkür ederim

KosgebKredisi.Com sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve görsellerin her türlü hakkı saklıdır. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.