Yüzde 50 Hibeli Düve Desteği KASIM 2023

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2022/36 sayılı tebliğ kapsamında “Düve Alımının Desteklenmesi Projesi” kapsamındaki 50 Düve İçin %50 Hibe Desteği Verilecektir.

Karar kapsamında % 50 hibeli düve desteğinden yararlanmak isteyen çiftçilerin merak ettiği: %50 gebe ve boş düve desteklemesini nasıl alınır, Kimler alabilir? Başvurular nereye ne zamana kadar yapılacak? Alınacak düvenin ırkı ne olacak? Düve alımında nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Aldığım hayvanları ne zaman satabilirim? Gebe düve ve boş düve alımları için yüzde 50 hibe desteği nasıl alınır tüm konuları detaylandırdık.

Gebe düve destek üst limiti yüzde 100 artırıldı

Desteklemeye esas 2022 yılı damızlık gebe düve fiyatı 20 bin liradan 40 bin liraya çıkarıldı.

Düve Alımında Devlet Yetiştiriciye Kaç lira Destek Verecek?

Buna göre; yetiştiricinin alacağı her bir gebe düvenin 20 bin lirası devlet tarafından karşılanacak. Geçmiş yıllarda düve desteğinde %40 olan destekleme oranı da yüzde 50’ye çıkarıldı.

50 Düve İçin %50 Hibe Desteği Veriliyor!

2023 yılı Başvuru dönemi itibari ile hibeye esas üst sınır için:

 • Gebe düve fiyatı 40.000 TL/baş
 • 8-15 aylık boş dişi sığır fiyatı 25.000 TL/baş,
 • Gebe manda fiyatı 30.000 TL/baş
 • 8-15 aylık boş dişi manda fiyatı 17.000TL /baş olarak belirlenmiştir.

Üreticilerin düve-manda alım desteklemelerinden yararlanabilmeleri için başvurularını yapmak üzere belirtilen tarihler arasında gerekli belgelerle birlikte İlçe Müdürlüklerine gelmesi gerekmektedir.

%50 Hibeli Düve Desteği Başvuru Nasıl Yapılacak?

%50 Hibeli Düve Desteği Başvuru yeri ve zamanı aşağıdaki gibidir:

Başvuru Yeri:

Başvurular işletme sahibi tarafından dilekçe ile işletmenin kayıtlı olduğu İl ve İlçe Tarım müdürlüklerine yapılmaktadır.

Düve alım desteğine gerçek/tüzel kişiler sadece bir işletmesi için başvurabilir.

Başvuru Zamanı:

Düve Alım Desteği başvuruları İl/İlçe Müdürlüklerine 01.12.2022-27.01.2023 tarihleri arasında yapılabilir.

Yüzde 50 Hibeli Düve Desteği başvuruları 01.12.2022 tarih itibariyle başladı ve başvurular 27 Ocak tarihinde sona erecek!

SON BAŞVURU TARİHİ: 27 OCAK 2023

%50 Hibe Destekli düve alımı için 27 Ocak 2023 tarihine kadar başvuruların gerçekleştirmesi gerekiyor.

Yüzde 50 Hibeli Düve Desteği KASIM 2023Pin

Başvuru yaparken bir başvuru dilekçeni il veya ilçe müdürlüklerinden temin edebilirsiniz. Yine dilekçe ile birlikte başvuru formunun doldurulması gerekiyor.

Başvuru dilekçesi için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.

Başvuru Belgeleri Nelerdir?

Başvuru sırasında aşağıdaki belgeler istenir;

 • Başvuru dilekçesi,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Hayvancılık, Ziraat alanında eğitim aldığına dair diploma, belge, sertifika fotokopisi
 • Varsa Gazi veya birinci derece şehit yakını olduğuna dair belge
 • Varsa İşletmenin ari-organik niteliğine dair belge
Yüzde 50 Hibeli Düve Desteği KASIM 2023Pin

Hangi Düveler Destekleniyor?

Destek kapsamına girecek düveler aşağıdaki gibidir:

 • Etçi Irklar; Angus, Charolais, Hereford, Limuzin, Belgium Blue
 • Kombine Irklar; Simental, Brown Swis, Mondbeliard
 • Sütçü Irklar; Jersey ( Karadeniz Bölgesindeki İller) ,
 • Holstein
 • Manda olarak belirlenmiştir.

Hayvan Cinsine Göre %50 Hibe Desteği Planlaması aşağıdaki gibi yapılır:

İç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi illeri için Etçi ırklar 20 puan
İç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi dışında kalan iller için Etçi ırklar 5 puan
81 ilde Kombine ırklar 20 puan
Karadeniz, Akdeniz, Ege ve Marmara Bölgeleri illeri için Sütçü ırklar (Holstein) 20 puan
Karadeniz, Akdeniz, Ege ve Marmara Bölgeleri dışında kalan iller için Sütçü ırklar 10 puan
Karadeniz Bölgesi Sütçü ırklar (Jersey) 20 puan
16 il için (Afyonkarahisar, Bartın, Bitlis, Diyarbakır,
Düzce, İstanbul, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya; Muş, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ,
Tokat ve Zonguldak)
Manda 20 puan
17 il dışında kalan iller için Manda 10 puan
Hayvan Cinsine Göre %50 Hibe Desteği Planlaması Nasıl Yapılıyor?


Başvuru Şartları Nelerdir?

Hibe Programında Yararlanmak İçin Başvuruda Bulunacak Gerçek Kişilerde Aranacak Şartlar;

 • Yetiştiricinin işletmesi, kararın yayımı tarihi TÜRKVET sistemine kayıt edilmiş ve işletme kapasitesi destek talep ettiği hayvan sayısı ile uyumlu olması gerekmektedir.
 • Bir işletme kapasitesini 50 başa tamamlayacak şekilde desteklemeden yararlanabilir.
 • Mevcut olan 8 ay ve üzeri dişi hayvan sayısını 50 başa tamamlayabilirsiniz.
 • İşletmede eğer 10 tane dişi hayvan varsa 40 tanesi için desteğe başvuru yapılabilir. 40 tane dişi hayvanınız varsa bu durumda 10 tanesi için başvuru yapabilirsiniz.
 • Hayvanların nereden alınacağına dair şartlar da ise değişiklik yapılmıştır. Buna göre; Eğer düve yetiştirme Merkezi yurtiçinde doğmuş yetiştirme Merkezinden düve alınması durumunda %50 hibe desteği veriliyor.
 • Ancak düvelerin ari işletmeler, TİGEM, Tarım Kredi Kooperatifleri ve iştirakleri ile üretici yetiştirici örgütlerinden almamız durumunda ise %40 hibe hibe desteği veriliyor.
 • Destek miktarı, düve/manda başına desteklemeye esas Bakanlıkça belirlenen fiyatın yurt içinde doğmuş ve düve merkezlerinden temin edilen düvelerde %50’si, hastalıktan ari işletmelerden, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden, Tarım Kredi Kooperatifleri ve iştirakleri ile yetiştirici örgütlerinden yüzde 40 ‘ından fazla olamaz.
 • Destek kapsamında alınan düveler, mandalar, mücbir sebepler haricinde 2 yıl süre ile satılamaz.
 • Zorunlu nedenlerle işletmeden ayrılan (ölüm, mecburi kesim) hayvanların yerine en geç 90 gün içerisinde, aynı sayıdaki hayvan işletmeye konulur.
 • Düvelerin, mandaların iki yıl süreyle satılmama şartı, HAYGEM’ den izin almak şartıyla işletmenin devri halinde de geçerlidir.
 • İl/ilçe müdürlükleri tarafından yılda en az bir kere olmak üzere, düvelerin, mandaların işletmede bulunduğuna ilişkin yerinde kontrol yapılır ve tutanağa bağlanır.
 • Gerek görülmesi halinde düve, manda temini ve ilgili düzenlemeler HAYGEM’ ce yapılır.
Photo of author

Seher Demir

Anadolu Üniversitesi Finans bölümü mezunuyum. 10 yılı aşkındır benzer konularda makaleler yazıyorum.
Yorum yapın

error: Content is protected !!