Psikiyatri Muayene Ücretleri Ne Kadar? 2023 (Tüm İller ve Ücretler)

İnsanlar zaman içinde veya sürekli olarak psikolojik desteğe ihtiyaç duyarlar. Bunların birden fazla nedeni olabilir. Şiddetli ruh hali değişimleri, duygu durum bozukluğu, tutarsızlık ve aşırı bağımlılık gibi sorunlar için tedavi olmak isterler. Bu durumdan dolayı çevrelerindeki insanlar bu kişilerin tedavisi konusunda istekli ve ısrarcıdırlar. Bu sayfada Psikoloğun bu tedavideki rolü, psikolojik hastalıkların neden ortaya çıktığı konularının yanı sıra, psikiyatri muayene ücretleri ne kadar, muayenelerdeki seansların fiyatları, tedavide kaç dakika olduğu ve psikologlar ile psikiyatristler arasındaki farklardan bahsettik. Psikiyatri bölümünün bulunduğu hastanelerin detaylarını ve ücretlerini araştırdık.

Psikiyatri Muayene Ücretleri 2023 Güncel Zamlı Liste

Uygulanan terapinin yöntemlerine bağlı olarak değişkenlik gösteren psikiyatri muayenesi (seanslar) 45 dakika ila 1 saat arasında sürmektedir. Tedavilerin sabit bir ücreti yoktur.

Psikiyatri Muayene ücretleri aşağıdaki gibidir:

 • Psikiyatri ücretleri: 800 TL-2.500 TL
 • Psikolog ücretleri: 400 TL-2.000 TL
 • Çocuk psikolog (Pedagog) ücretleri: 400 TL-2.500 TL
 • Yetişkin Psikolog ücretleri: 500 TL-2.500 TL
 • Ergen psikolog ücretleri: 400 TL-2.000 TL
 • Online terapi ücreti: 200 TL- 1.500 TL
 • EMDR terapi ücretleri: 350 TL-750 TL
 • Aile terapisi ücretleri: 700 TL-2.300 TL
 • Çift terapisi ücreti: 700 TL-2.300 TL‘dir.

Fiyat değişimi hangi aşamada olduğunuza bağlıdır, kendinizle savaşmak yerine uzman doktorlara giderseniz bilinçli hareket edebilirsiniz. Kendinizden ve hislerinizden kaçmak yerine o hisleri tedavi etmelisiniz. Devlet hastanesi psikolog muayene ücreti hakkında yazımıza devam ederek bilgi alabilirsiniz.

Devlet Hastanesi Psikiyatri ve Psikolog Ücretleri 2023’de Ne Kadar?

Psikologların çalıştığı kliniklerde yüz yüze psikoterapi seans ücretleri 250 TL ile 1.000 TL arasında değişmektedir. Psikolog terapi ücretleri dışında, gerekli görüldüğünde tartılardan ücret alınabilir.

Devlet hastanelerinde psikiyatri ve psikoloji bölümleri için ücret alınmaz. Muayene edilecek kişinin sigortası yoksa muayene ücreti ödenerek tedavi edilebilir. Sigortalı hastaların ücretleri SGK tarafından karşılanmaktadır. Bulunduğunuz şehirde Devlet Hastanesinde psikiyatri bölümü varsa randevu alarak tedaviye başlayabilirsiniz.

Psikolog Seans Ücretleri 2023 Günel Tarife

Klinik aracılığıyla psikolog tedavisi alıyorsanız bu ücretler lokasyona, eğitime ve profesyonelliğe göre değişiklik göstermektedir. Klinikleri arayarak bilgi alabilirsiniz. Özel hastane ve kliniklerde Psikolog Seans Ücretleri 2023 yılında 250 TL’den başlayıp 1.000 TL’ye kadar çıkabilir. Herhangi bir ücret ödemeden ön görüşmeler ile detaylı bilgi alabilirsiniz.

Psikiyatri Seans Ücretleri 2023 Güncel Fiyat Listesi

Psikiyatri seans ücretleri tedaviye göre değişmektedir. Muayene ortalama 45 dakika ile 1 saat arasında sürmektedir. İşlem ücretleri sabit değildir. Ortalama olarak 200 TL’den başlayıp 1.000 TL’ye kadar çıkabilmektedir. Bu fiyatlar bulunduğunuz şehre ve gideceğiniz doktora göre değişiklik göstermektedir. Pedagog fiyatları 250 TL ile 1.200 TL arasında değişebilmektedir.

Psikoloğun (Ruh Bilimi) Görevi Nedir?

Psikologlar, bilimsel yöntemler kullanarak bir bireyin zihnini ve davranışını sistematik olarak inceleyen kişilerdir. Onlar sadece danışmanlarını dinleyen kişiler değil, uygulayıcı veya araştırma psikologlarıdır.

Farklı alanlarda ve danışan olmadan çalışabilirler. Bir grup yada bireyin davranışlarını yada hareket etme biçimlerini inceler, öğrendiği bilgi ve beceriler ile kişilerin sorunlarına çözüm üretmeye çalışır.

Psikologlar; klinik, hastane, adliye, adli tıp, fabrika ve okul gibi farklı alanlarda çalışabilmektedir. Psikiyatrist olabilmek için tıp eğitimi gereklidir ve 4 yıl boyunca psikiyatride uzmanlaşarak bu unvanı alabilirler.

Farklı alanlarda çalışsalar da görev tanımları vardır. Bu tanımlar aşağıdaki gibidir:

 • Eğitimlerini ve sertifikasını aldığı testleri hastalarına uygulamak
 • Test sonuçlarını, uzman psikolog, hekim veya psikiyatr testi talep eden kurumlarla paylaşmak
 • Görevlendirdiği psikolojik alanda destek vermek
 • Neden ve sonuç ilişkisi kurmak
 • Hastaların sosyal ve biyolojik yönünü incelemek.

Psikolojik Hastalıklar Neden Oluşur?

Hastalıkların belirtileri daha çok insanların çocukluktan itibaren yaşadıkları olayları ve yaşadıklarını aktaramamaları sonucu ortaya çıkar. İçedönüklük, güvensizlik ve kaygı önde gelen olayların başında gelir, bu durumlar daha sonraki yaşlarda yansır ve aşılmaz hale gelir.

Ailesi, arkadaşları ve bazen de kendisi ile iletişim kuramadığından, olayları açıklayamadığı için kendisinde değil başkalarında gördüğü kötü durum ve davranışları yaşamaktan korkar. Bunlar psikolojik sorunlara neden olurken diğer belirtiler ise şu şekildedir:

 • Kayıplar
 • Değişimler
 • Yalnızlık hissi
 • Kötü aile koşulları
 • Kişisel özgürlük kaybı
 • İnsanlar ile ilişki kurmada bozukluk

Bunlar psikolojik hastalıklara örnek gösterilebilecek hastalıklardan birkaçıdır.

Psikolojinin Alanları Nelerdir?

Alanların her biri psikolojiyi farklı şekilde inceler, ancak her biri farklı bir uzmanlıktır. Bu alanların dallarını yazımıza devam ederek inceleyebilirsiniz.

Deneysel Psikoloji

İnsanların duygusal yaklaşımlara nasıl tepki verdiklerini, dünyaya bakış açılarını, duygusal olarak nasıl davrandıklarını, başarma isteklerini, açlık içgüdüsü içinde neler yaptıklarını kontrol etmek ve araştırmak için yapılır. Deneysel psikoloji sadece insanları değil hayvanları da inceler. Deneysel psikologlar, kesin ölçüm ve kontrol yöntemleri geliştirme hedefini destekler.

Gelişim Psikolojisi

Bir kişinin doğum anından ölüm anına kadar nasıl davrandığını inceler, kişinin ne zaman konuşmaya, yürümeye, düşünmeye ve diğer insanlarla iletişim kurmaya başladığını inceler. Daha çok bireyin gelişim psikolojisi, değişim, zaman, bireysel çevresel ve genetik etkilere odaklanmaktadır.

Fizyolojik Psikoloji

Biyolojik süreçler ve davranış arasındaki ilişkiyi daha basit bir yöntemle ve karmaşık insan davranışının bilimsel açıklamasıyla inceler. Daha basit fiziksel yapı, duyu organlarının yapısını ve işleyişini tanımlamayı içerir. Kandaki hormonların fizyolojik sistem ve davranış üzerindeki etkisi de fizyolojik psikolojinin çalışma alanına girer.

Klinik Psikolojisi

Bir kurum da bakılmayı gerektiren , duygusal ve davranışsal bozuklukları olan, toplumla bağı kopmuş insanların davranışlarını inceler. İnsan davranışlarını araştırıp, elde edilen bilgileri pratikle bütünleştirmek için gözlemledikleri ve inceledikleri kişilere, bilimsel olarak teşhis eder ve uygun tedaviyi uygulayıp, fobiler, kişilik, huzursuzluk, engelleme, duygusal gerginlik, zihinsel ve davranışsal sorunları tedavi etmek için bir çok yerde ve çeşitli alanlarda görev yapmaktadırlar.

 • Üniversiteler
 • Araştırma merkezleri
 • Askeriye
 • Cezaevleri
 • Rehberlik merkezleri
 • Anne-çocuk sağlığı merkezleri
 • Okullarda görev yapmaktadırlar.

Sosyal Psikoloji

Sosyal psikoloji, bireyin toplumdaki davranışlarıyla ilgilenir. Propaganda, önyargı, saldırganlık, şiddet ve aşk, işbirliği, işbirliği, rekabet gibi birey ve toplum arasındaki karşılıklı ilişkiyi ve etkiyi bilimsel olarak inceler.

Nöropsikoloji

Beyinde oluşan yapı ve fonksiyonlarının belirli psikolojik olaylarla olan ilişkisini anlamayı ve nörolojik bozuklukların yol açtığı davranışsal etkilerin teşhis edilip tedavi edilmesini hedefleyen bilim dalıdır. Ayrıca bu hastalık tedavi edilmediğinde Alzheimer hastalığına sebep olabilir.

Adli Psikoloji

Hukuk ve psikolojinin çalışma alanlarının kesişme noktasıdır. Psikoloji hastalarına yardım ederek ruh ve ruh sağlığını iyileştirmeyi, yasaların insanlar üzerindeki etkilerini düzenlemeyi, bakış açılarını düzenlemeyi ve tüzel kişiler arasındaki uyuşmazlıkları adalet yardımıyla çözmeyi amaçlayan psikoloji alanıdır.

Endüstri ve Mühendislik Psikolojisi

Belirlenen işe en uygun ve kişi ve kişileri seçmek, işle ilgili yapılması gerekenleri kosgebkredisi.com programlamak, yönetim ve çalışanların moraline ve iyiliğine yönelik kararlarına katılmak gibi sorunlar ile ilgilenir. Endüstri psikologlarının bir diğer adı örgütsel psikologdur, endüstri işletmelerinde danışman olarak çalışır.

Psikometri

Psikolojinin bütün alanlarına hizmet veren alandır psikometri. Danışanların davranışlarını değerlendirmesi ve ölçmesi, istatistik yöntemlerin psikolojiye uygulanması, davranışın açıklanması ve yorumlanmasında yararlanabilecek matematiksel modellerin geliştirilmesi ile bilgili bilim dalıdır.

Psikiyatri Bölümü Hangi Hastaneler de Var?

Psikiyatri bölümü Türkiye’nin tüm illerinde Devlet ve Özel Hastanelerde bulunmaktadır. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve diğer tüm illerde bulunan Özel ve Devlet Hastanelerini arayarak veya giderek bilgi alabilirsiniz.

Psikiyatri Uzmanın( Ruh Hekimi) Görevi Nedir?

Ruh ve sinir hatalıklarının teşhisini koyan ve tedavisini uygulayan doktordur. Tıp fakültesinden kosgebkredisi.com mezun olurlar, uzmanlık sınavlarına girdikleri psikiyatri asistanlığında 4 yıl çalışıp tedavi ve tanı konusunda uzmanlaşırlar.

Başta depresyon, psikotik ve anksiyete bozuklukları olmak üzere psikiyatrik hastalıkların tanı ve tedavisini öğrenirler.

 • Hastanın muayenesinin yapmak,
 • Hastanın tıbbi öyküsü hakkında doğru bilgiler almak,
 • Muayene bulguları ve tetkik sonuçlarına bağlı olarak hastalığın teşhis, tedavisi ve izlenmesi için verileri yorumlamak ve değerlendirmesini yapmak,
 • Uyku ve yeme bozukluklarının tanı ve tedavisini yürütmek,
 • İlaç tedavisi dışında hastalara psikoterapi uygulamak,
 • Yaşlılık ile ortaya çıkan ruhsal sorunların tedavisini yapmak,
 • Psikiyatri hastalarının takip ve kontrollerini yapmak,
 • Gerektiğinde hastaların tedavi değişikliklerine karar verip ilgili hekimlerle beraber çalışmak,

Çocuklarda Psikiyatrik Bozukluklar Nelerdir?

Çocuklarda ve çocuklukta oluşan psikolojik bozukluklar aşağıdaki gibidir:

 • Depresyon
 • Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu
 • Ayrılma kaygısı bozukluğu
 • Obsesif Kompulsif bozukluk
 • Tuvalet alışkanlıkları problemleri
 • Otizm ve yaygın gelişimsel bozukluklar
 • Sosyal kaygı bozukluğu
 • Konuşma bozuklukları

Ergenliğe geçiş döneminde ve ergenlik döneminde çocuklarda sıklıkla görülen bu tür hastalıklar tedavi edilmemeli ve yetişkinliğe yansıtılmamalı, tedavi uygulanmaz ve yetişkinliğe aktarılırsa tedavi yöntemleri ve hasat büyüklüğü değişecektir. Çocuklar için psikiyatrik muayene ücretleri de yetişkinlere göre değişmektedir.

Erişkin psikiyatrisine örnek teşkil edecek bazı hastalıklar şunlardır:

 • Psikoz
 • Şizofreni
 • Depresyon
 • Anksiyete
 • Uyku bozukluğu
 • Hamilelik psikolojisi
 • Doğum sonrası yaşanan bozukluklar
 • Travma sonrası stres bozukluğu
 • Obsesif kompülsif bozukluk
 • Geriatrik bozukluk
 • Kaygı bozuklukları
 • Yeme bozuklukları, olarak örneklendirilebilir.

Psikiyatri Hastalıklarının Tedavisi

Beden ve ruh sağlığı birbirinden ayrılmamalıdır. İnsanlar fiziksel sağlıkları kadar ruh sağlıklarına da dikkat etmelidir ve ruh sağlıkları da bozulabilir. Fiziksel rahatsızlıkların yanı sıra ruh sağlığı bozuklukları da tedavi edilir. Psikolojik rahatsızlıkları bedensel belirtilerle kendini gösterir. Akıl hastalıkları genellikle ilaç ve psikoterapi ile tedavi edilir. İlaç tedavisi gibi psikoterapi de bir uzman tarafından belirlenmeli ve uygulanmalıdır.

Terapi Nedir?

Terapi, ruh sağlığı uzmanı eşliğinde duygu, düşünce, hayata bakış açınızı, kendiniz ve diğer insanlarla ilgili inanç ve tutumlarınızı, günlük hayatınızda farkında bile olmadığınız düşünce ve davranışlarınızı belirlemeyi amaçlayan bir keşif sürecidir.

Terapi Çeşitleri Nelerdir?

Terapi türleri aşağıdaki gibidir:

 • Psikoanalitik Terapi: Hasta olan kişinin bilinç altındaki duygu ve düşüncelerini bilinç dışına aktarmaktır. Danışanların zihninde bilinç altına yerleşen olaylar genellikle çocukluk zamanındaki anılardır, en iyi tedavi yöntemi ise danışanın anılarını gizlemeden anlatmasıdır.
 • Davranışçı Terapisi: Problem oluşturan kaynağın öğrenilmesinde, kişinin kendine örnek aldığı model sonucunda ortaya çıkmaktadır. Ödüllendirme, yoksun bırakma, sistematik duyarsızlaştırma gibi teknikler ile problemin değiştirileceği savunulur. Genel olarak bu terapi fobilerin değiştirilmesinde kullanılır.
 • Hipnoterapi: Hipnoz yoluyla tedavi yapanlara hipnolog veya hipnoterapist denilir. Hipnoteraspisler, psikoloji tıp alanında uzman kişilerdir. Bir kişi veya bir grubu bakış, söz, telkin ve benzeri yollar ile belirli bir süre etki altına almaktır. Bunun nedeni ise kişinin bilinç altını aktif hale getirmektir.
 • Emdr Tedavisi: Göz hareketleri ile danışanın bilinç altındaki olumsuzlukları ve duygu bozukluklarını ortadan kaldırmak için etkili bir terapi yöntemidir.
 • Varoluşçu Terapi: İnsan iradesinin önemini vurgulayan ve kosgebkredisi.com danışanın aldığı kararların yaşamını değiştirebileceği, “burada ve şimdi anı yaşamak” kavramları üzerinde odaklanan bir terapi çeşididir. Terapistin görevi ise bu kararları almada danışana rehberlik etmektir.
 • Oyun Terapisi Çocuklar üzerinde iç dünyalarını oyunlar üzerinden dışarıya yansıtmaya çalışmaktır.
 • Aile Terapisi: Anne, baba ve çocukların sorunlarının üstesinden gelmesinde yardım etmek amacı ile aile fertlerinin birbirine olan bağımlılığını arttırmayı hedefleyen terapi çeşididir.
 • Bütüncül (Eklektik) Terapi: Diğer psikoterapi yaklaşımlarını da içerisinde bulunduran ve danışanın ihtiyacına uygun olarak seçilen tekniklerin uygulandığı yöntemdir.
 • Evlilik Terapisi: Evli çiftlerin kendi aralarında çözemedikleri sorunları çözmeyi ve evliliği iyileştirmeyi, boşanmaları azaltmayı hedefleyen bir terapi çeşididir.

Psikiyatri muayene ücretleri de bu esnada her terapi çeşidine göre değişkenlik göstermektedir.

Borderline (Sınır çizgisi) Kişilik Bozukluğu Nasıl Düzelir?

Bu tür hastaların tolerans düzeyi çok düşüktür. Tam bir boşluk duygusuna ve birinin varlığına ihtiyaçları var. Birlikte oldukları insanlarla bağ kurarlar, aşklarını kazanmak için çok uğraşırlar ve sürekli karşılığında hiçbir şey alamayacaklarını düşünürler.

Borderline Kişilik Bozukluğu belirtileri şunları içerir:

 • Gerçek veya hayal olan bir yalnızlıktan kaçarlar
 • Tutarsız ilişkileri
 • Önem verilen kültür ve ahlaki değer anlayışında değişkenlikler
 • Hızlı ve tehlikeli araç kullanma
 • Yenileyen bir şekilde intihar girişimleri
 • Birbirini izleyen öfke hali, üzüntü, kaygı ve sevinç
 • Sık sık kavgaya karışmak ve öfkeye hakim olamamak

Bu maddeler Borderline kişilik bozukluğunun ana belirtilerinden biridir. Bu bozukluğa sahip kişilerin tutarsızlığı tedavi aşamasında devamlılık sağlamaz.

Tedavisi ise aşağıdaki gibidir:

 • Psikoterapi
 • Hastaneye yatırarak krize müdahale etme
 • Psikoterapik ilaçlar ile tedaviyi sürdürmektir.

Psikiyatri Muayene Süresi Ne Kadar?

Psikiyatri Muayene Süresi Uygulanan terapi yöntemine göre değişmekle birlikte seansların çoğu 1 saat sürmektedir. Bazı danışanlarda son seanslara yaklaşıldığında iyileşme süreci yaklaştıkça bu durum 45 dakikaya kadar düşebilir veya danışanın deneyimlerini ve içgüdülerini yansıtması nedeniyle yaşanan duygu artışı nedeniyle 1,5 saate kadar çıkabilir. Bazen terapiste bağlı olarak, danışanın seans sırasında yaşadığı duygusal değişime bağlı olarak zaman sınırı akışına bırakılabilir. Psikiyatrik muayene ücretleri de seans süresine göre değişiklik göstermektedir.

Psikolog Seansları Kaç Dakika?

Psikolog desteği alan kişilerin seans süreleri bazen her ay düzenli olarak devam edebilir, bazen tek seans bile yeterli olabilir. Seans süreleri genel olarak 45 dakika ile 60 dakika arasında değişebilmektedir.

Online Muayene Nedir?

Ruh sağlığı uzmanlarının hizmetlerini internet üzerinden görüntülü konuşarak bireylere yönelik muayene ve terapi sürecini yürütür. Kendinizi en rahat hissettiğiniz yerde sanal psikiyatrist veya psikolog desteği alabilirsiniz. Uzmanlar önce yüz yüze görüşmeyi, ardından online süreci başlatmayı tercih ediyor. Hiçbir şekilde yüz yüze görüşmenin mümkün olmadığı hastalarda doğrudan online görüşmeye geçilebilir.

Muayene sonucunda tanınız belirlenir, destek aldığınız uzman size reçetenizi mesaj olarak gönderir ve ilacınızı en yakın eczaneden almanız mümkündür. Psikiyatrik muayene ücretleri online muayeneye göre hesaplanmaktadır.

Özel Hastane muayene ücretleri ne kadar? diye soruyorsanız. Cevabı yazımızda

Online Muayenenin Tercih Edileceği Konular Nelerdir?

Online muayenin tercih edileceği konular aşağıdaki gibidir:

 • Bulunduğunuz yerde destek alabileceğiniz psikolog veya psikiyatri uzmanının olmaması
 • Kişinin başka ülkede yaşaması nedeni ile ana dilini konuşabileceği psikolog veya psikiyatristin olmaması
 • Evden çıkmaya sebep olacak fiziksel rahatsızlıkların bulunması
 • Evde çocuklarını bırakacak kimsesi olamayan anne veya babalar
 • Danışanın dışarı  çıkmasına engel olacak agorafobi ve sosyal fobilerinin olması.

Online Muayene Kimler İçin Uygun Değildir?

Online sınava giremeyecek kişilerin listesi ise şu şekilde:

 • Kişinin kendine zarar veren davranışlarda bulunması
 • Halüsinasyon görenler
 • İntihar etmeyi planlayan ve ağır depresif atak geçirenler
 • Alkol ve psikoaktif madde bağımlıları için uygun değildir.

Yukarıda bahsettiğimiz bu hastalar online yerine yüz yüze terapi alarak ve uygunsa ilaç tedavisine başlanarak tedavi edilebilir.

Devlet Hastanesinde Psikolog Var mı?

Devlet hastanelerinde psikolog ve psikiyatri bulunmaktadır. Randevu alarak düzenli muayeneler olabilirsiniz.

Photo of author

Kosgeb Uzmanı

Kamu gündemi, Ekonomi konularını anlık takip ediyor ve bu konularda içerikler oluşturuyorum.
Yorum yapın

error: Content is protected !!
1