Mimarlık ve Tasarımda Girişimciliğin Önemi 2023

Hepimizin içinde bir yerlerde kendi hayalini hayata geçirmek yatar. Mimarlar bu konuda kendi fikirlerinin hayallerde kalmaması ve hayata geçirebilmesi için girişimcilik ruhunu risk alarak yaşatan yegane insanlardır. Mimari girişimcilerin yeni bir girişim yapma niyetlerinin risk alma eğilimleri ile ilgili girişimci mimarinin taşıdığı özellikleri ve nelerin yapılması gerektiği, mimari girişimcilik doğru risk almanın gerekliliği, girişimci mimarların özellikleri neler olmalı, mimar girişimci açılımlar nelerdir, Mimarlık ve Tasarımda Girişimciliğin Önemi vb. gibi tüm merak edilenler içerikte yer almaktadır.

Mimarlık ve Girişimcilik

Mimar-İnşaat Mühendisi Sadık Haktan KÜÇÜKÖNER Girişimci Mimar olarak; girişimciliğin mimarlığın yapı taşı olduğunu ve risk almayanın kazanamayacağını ve risk yönetiminin nasıl olması gerektiği hakkında ön yazı olarak Mimarlık ve Tasarımda Girişimciliğin Önemi adlı makalesini kaleme almış. Bu konuda araştırmalar arasında yer alan girişimciliğin mimarideki rolünü ve risk tanımını en iyi şekilde anlatımını sizlere aktarıyor. Mimari girişimcilerin yeni bir girişim yapma niyetlerinin risk alma eğilimleri ile ilgili girişimci mimarinin taşıdığı özellikleri ve nelerin yapılması gerektiği ile ilgili tüm detayları inceleyelim.

Minimalizmin Odağında Girişimci Mimar, Risk Alabilendir

Girişimci, sönük bir başarıdansa şaşırtıcı başarısızlıkları tercih eden risk alıcıdır. – Jim Fisk

Girişimcilik, çevresel faktörlerden oluşan herkes tarafından kolayca fark edilmesi güç fırsatları fark edip tanımlayıp değerlendirerek yeni fırsatlar üretebilmektir.

Pazar alanına ekonomik seviyede mal veya hizmet takdim edebilmek amaçlı üretim imkânlarını tetkik edip, elde edilen sonuç çıktısını birleştirmek ve profesyonel bir şekilde piyasada pazarlayabilecek yetiye sahip olabilmektir. Bu yeti statik değildir. Her saniye geliştirilmeye aç bir içsel tutkunun somut dönütüdür. Dönüt ancak düşünmek ve zamanla düşünce hazinesine aktarılan tecrübeler yığını ile gelişebilir.

Öznel bir düşünce çizgilerine sahip toplumsal değerlerimiz sınır çizgilerinde, düşüncelerimizin kişisel farklılıktaki mantık disiplinine uygunluğu her zaman test içinde olacaktır. Tutarlı düşünce dönütlerinin makro ölçekli kabulünün pazarda yankısını ele alan girişimcilik, minimal düşünme ekseriyeti ile maksimal etkiye sahip bir sorumluluk duygusudur.
Etki boyutunun büyüklüğü şüphesiz alınan risk ile ölçülebilir. Alınan risk ise risk yönetiminin başarılı sonucu ile hedefe ulaşır. Risk yönetimi diye tanımlanabilen bu olasılık bütünü, işleve sahip her iş esnasında meydana gelebilecek risklerin başlangıçta titiz bir şekilde ve tüm detayları ile tarif edilip analiz edilmesi gerekir. Bu riskleri mümkün derece en aza indirecek veya tamamen bertaraf edecek tedbirlerin alınabilmesidir. Aslında geleceğin ölçülme tahminidir.

Bu riskleri yönetebilmek için:

  • Etkisinin büyüklüğü
  • Oluşma olasılığı
  • Tahmin edilebilirliği
  • Kontrol edilebilirliği

gibi parametrelerin doğru analizi sonucu başarılı kararların verilmesi mümkün olur.

Risk ile net olmayan ilerlemeler birlikte ilerler. Belirsizliklerin hüküm sürdüğü bu disiplini iyi yöneten lider kişiler öngörü ve cesaretin ortak sonucudur. Özel ölçekte değerlendirmeye alınacak olursa, yaşanabilir mekan tasarlama sanatının da bu disiplinin en çok hükmettiği bir gerçekliktir. Zira bu yönetimi üstlenen sorumluluk sahibi tasarımcının ortak özelliği kimsenin daha önceden keşfetmediği fırsat ve olanakları gün yüzüne çıkarmada etkin rol oynayıcılık misyonu göze çarpar. Bu fırsatları işleyebilme, değerlendirebilme, fikri üretme cesareti, düşünceyi hayata geçirebilecek riski her boyutuyla yönetebilme tarzını içinde barındırır.

Mimarlığın disiplinler arası bir ortak sanat paydası olduğu varsayılırsa bunu yöneten ekibin multidisipliner yönetim becerisine sahip olması gerekliliği göz ardı edilemez. Lakin bu kritik eşik teşkil eden durumu, minimalizmin ölçeğinde değerlendirip başarılı sonuca ulaşabilen, bütün üretim öğelerini en iyi koşulda bir araya getirebilen girişimci olarak tanımladığımız kişi, hayata geçirilen geçmiş tecrübeleri ışığıyla riski üzerine alabilecek düzeye erişmiş olacaktır.

Bu risk insanın, ayırt edici kimlik özelliği olarak büyük düşünebilmek çevrenin karşılaşmış olduğu sorunlara çözüm üretebilmek ve insanlığa katkı sağlama ödevinin bilincine erişmiş olunması başlıca ilkeleri olarak kabul edilebilir. Bu başarı esaslarını atlatıp girişimciliği başarmışlık hamlesinin toplumsal ölçekte alacağı tepkiyi tahmin etmek biraz güç. Lakin özelde ve makro ölçekte insanlığa yarar sağlama amaçlı girişilen bu düşünce eyleminin, dönütlerinin olumlu olacağı konusunda hem fikirlik sağlanabilir. Bu ölçütlerin hepsini eksiksiz olarak sağlama durumunun mümkün lakin zor olduğunun elbette farkındalığına sahibim fakat ana fikriyle; minimal risk yönetimi özverisine erişebilmek ve hayatın sadecilik kavramının yeterli olduğuna inandırıcı geri dönüş eylemleri ile karşılaşacağınız konusunda kesin yargı vermek mümkün.

İlerlemek isteyen her girişimci geçmiş tecrübeleri yargılamak konusunda tarafsız bakış açısına sahip olabilmeli. Kendini yargılamaktan kaçan bir girişimci, başkaları tarafından yargılanmaya ve yönetilmeye açık bir risk dairesi çizmeyi kendi elleriyle oluşturmuş olmaz mı?

Mimari Girişimcilikte Doğru Risk Almak Neden Önemli?

Tecrübe değerlendirme; hataların ritmik tekrar devamlılığına kesin şekilde karşı koymayı ve olabilecek hataların önüne set çekmeyi amaç edinir. Bir bakıma minimal risk oranlarından oluşma olasılığı metodunu uygulayıp bunu kanıtlama noktası olarak görebilir. Risk, tehditleri ve avantajlı olanakları içeren belirsizliktir. Bir nevi kayıp olasılığıdır. İyi bir risk yönetimine sahip herhangi bir iş için kazancın ve iş veriminin doğru orantılı olduğu gerçeği sonucuna varılabilir. Bu sonuca erişmek girişimciyi dingin huzurlu ve mutlu kılar. Bu olumlu sonuç bir sonraki risk yönetimi için en güçlü referanstır.

Düşün, aklını kullan, riski yönet ve girişimde bulun, yeni fırsatları yakalamak için hep hazır ol, diye hayatın bize verdiği büyük misyon belki de budur? Bu misyonu becerme kabiliyetine erişen her birey özünde birer keşfedilmeye hazır girişimcidir. Keşfedilenler cesaret alıp, işe koyulabilen dünya ve insanlığa hizmet edebilecek bir fikir tohumu atıp, bu tohumun yeşermesine kadar olan süreçteki tüm kayıp olasılıklarını iyi yönetebilen cevherlerdir. Başta kendimize sonra insanlığa bir iyilik yapıp, büyük işler başarma potansiyeline sahip üst düzey fikir anlayışı barındıran farklı bir risk yönetim biçimi kazandırabiliriz. Olabilitesinin baş mimarı, algısal olarak risk alabilmekten ürkmemek alınan riski başarıya taşıyabilecek kadar dirayetli mukavemeti gösterebilme tutkusudur. Bu bağlamda sürdürülebilir minimal risk yönetimi, yapılması planlanan her iş için gerekli bir noktadadır.

Yaşantımızda bunu alın ve beyin teri dökerek Jack Dorsey, Elon Musk, Steve Jobs gibi başaran değerlerin bizlerin referans noktasına konulması gereken birer motive edici başarı hikayeleri olduğunu ve insanlık adına umut verici katkıları onları farklı kılan özellikleri olduğu gerçeğini unutmamalı. Hedefimiz de bu başarı hikâyelerine yenilerini ekleyebilme cesaretine erişmiş risk alıp yönetebilme becerisine sahip, saygı duyulası ideal birer girişimci, olma gayesini başarmak olmalı. Bunu başarmak da zor değil…

Mimarlık Girişim Fikrim Var Ne Yapmalıyım?

Mimarlık okuyan ve mimari tasarım ile ilgili güzel bir fikrim ne yapmalıyım? diyenler mutlaka girişimciliğin ne olduğunu öğrenmeli ve değişim ve inovasyon ile ilgili sıkı bir girişim platformların takipçisi olunmalıdır. Yine mimari girişimcilik ile ilgili çalışmak istediğiniz alanlarda uzman insanlarla iletişime geçmeli ve tasarım fikirlerinizi girişimcilerle paylaşarak, onlardan alacağınız bir tavsiye fikrinize katkı sağlayarak hayata geçirmek için destek almalısınız. Bu konuda Devlet KOSGEB  kurumu aracılığıyla girişimci mimarlar için mimarlık ofis desteği sağlamaktadır. Bu konuda iş fikrinizi plana dönüştürerek kuruma başvuruda bulunmalı ve hibe desteği ile ofisiniz de iş fikirlerinizi gerçeğe dönüştürebilirsiniz.

Girişimci Mimarlar İçin KOSGEB Mimarlık Ofisi Desteği Var mı?

Mimarlık girişimciliklerini hayata geçirebilmek tasarımla sosyal etki yaratan girişimler için mimarlık ofisi açmayı düşünen Mimarlar ayrıca; Kosgeb desteklenen sektörler arasında Nace kodu 71 ile iş planı hazırlayarak Kosgeb desteklerine başvurabilirler.

Photo of author

Seher Demir

Anadolu Üniversitesi Finans bölümü mezunuyum. 10 yılı aşkındır benzer konularda makaleler yazıyorum.
Yorum yapın

error: Content is protected !!
2