%50 Hibeli Damızlık Koç-Teke Alımı İçin Başvuru Tarihini Kaçırmayın!

Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı ile 20/3/2021 tarihli ve 31429 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Damızlık Küçükbaş Hayvan Yatırımı ve Damızlık Koç-Teke Alımına 2022 yılında Konya dahil 21 İlde 3.535 küçükbaş hayvan ile bu yıl uygulanacağı Tarım ve Orman Müdürlüklerince bildirildi.

Koç ve Teke Alımına %50 Hibe Desteği Veriliyor!

Yayınlanan Damızlık Koç-Teke Alımı Uygulama Rehberine Tebliğ No (2021/4) göre, koç-teke alımına %50 oranında hibe verilecektir. Aktif küçükbaş hayvan işletmesinde bulunan her 30 baş anaç koyuna karşılık 1 (bir) baş koç-teke olmak üzere en fazla 5 (beş) baş koç-teke alınabilecektir. Damızlık Koçlar Akkaraman ve Anadolu Merinosu Irkı olup en az Damızlık Koçlar 12 en fazla 36 aylık yaşta olacaktır.

Damızlık Koç alacak Yetiştiriciler Bakanlık Merkez Değerlendirme Komisyonu tarafından belirlenmekte olup 2022 yılı için damızlık koç fiyatı 4.000 TL/baş belirlenmiştirKoç alan yetiştiriciler 2 yıl kendi işletmelerinde tutmak zorundadırlar.

Hibe Desteğinden Yararlanma Şartları ve Gerekli Evraklar

Başvurular sadece destek kapsamına alınan 21 ilde yapılabilmektedir.

Tarım ve Orman Müdürlüklerince 2020 ve 2021 yıllarında koç hibe desteğinden yararlanan üreticiler hariç olmak üzere koç hibe desteğinden yararlanmak isteyen yetiştiricilerimizin İlçe Müdürlüklerimize 24/06/2022 tarihine kadar başvuru yapmaları gerektiğini, aktif küçükbaş hayvan işletmesi olan yetiştiricilerinin:

  1. Başvuru Dilekçesi (Örneği il/ilçe müdürlüğünden temin edilecek)
  2. T.C.Kimlik Kartı (Nüfus Cüzdanı) fotokopisi
  3. Türkvet veri tabanına kayıtlı anaç koyun-keçi varlığını gösterir belge (il/ilçe müdürlüğünden temin edilecek)
  4. Hayvan Alımına ait Taahhütname (Ek-6) (İl/ilçe Müdürlüğünden temin edilecek)
  5. Tüzel kişilikler için yetki belgesi ve imza sirküleri.

ile birlikte başvurmaları gerektiğini resmi internet sayfasından bildirdi.

Verilen oy post
Photo of author

Kobi Danışmanı

10 yılı aşkın süredir KOBİ'ler için danışmanlık hizmeti vermekteyim. Banka ve Sigortacılık bölümü mezunuyum. Gündem konularını takip etmekteyim.
Yorum yapın

1