Engelli Yönetmeliği 2023 (YENİ GÜNCEL MEVZUAT)

Engelli vatandaşlar tarafından araştırılan ve engelli yönetmeliği ile ilgili arama yapanlar için yeni engelli rapor yönetmeliği neler getiriyor, hangi düzenlemeler yapıldı özürlü sağlık kurulu raporu yönetmeliği, engelli raporu oranları ne oldu, Ortopedi engelli rapor oranları, psikiyatri özür oranı cetveli, Engelli Yönetmeliği pdf ve hangi hastalıklara engelli raporu verilir tüm merak edilenler içeriğimizde yer almaktadır.

Yeni Engelli Yönetmeliği Resmî Gazete’de

Engelli yönetmeliğine dair düzenleme ile ilgili karar 30692 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı. Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik ile Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yayımlanan yeni tebliğ ile engellilik kriterleri ve sağlık raporunun sınıflandırılmasına ilişkin yönetmelik yürürlükten kaldırılarak yeni yönetmelik yürürlüğe girdi. Buna göre yetişkin ve çocuklar için terör, kaza ve yaralanma durumlarında alınan sağlık raporunun geçerlilik süresi, derecesi ve sınıflandırılması düzenlenmiştir. Yazımızda maluliyet raporlarının nasıl düzenlendiğini ve rapor dönemlerinin geçerlilik sürelerini detaylandırdık.

Engellilik Durumun Tespiti Nasıl Yapılır?

Öncelikle Engelli Yönetmeliği tebliğinde yer alan engellilik durumunun nasıl değerlendirileceği ile ilgili yeni tebliğde yer alan maddeler aşağıdaki gibidir:

 • 18 yaşını doldurmuş olan kişilerin engellilik durumun değerlendirilmesinde Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi yönetmelik hükümlerine göre gerçekleştirilecektir.
 • 18 yaş altındaki kişilerin ise çocuk olarak tanımlanan kişilerin engellilik durumlarının değerlendirilmesinde  çocuklar için özel gereksinim değerlendirmesi hakkında yönetmelik hükümlerine göre gerçekleştirilecektir.
 • Çocukların ve yetişkinlerin engellilik durumlarının değerlendirilmesi için başvuru yapacakları kurumlar birbirinden farklıdır.
 • Eğer tek bir uzmanlık dalını ilgilendiren engel durumu varsa bu durumda ilgili uzmanlık dalından üç uzman hekimin katılımıyla kurul oluşturulacak, değerlendirmeyi bu kurul yapacaktır.
 • Engellilik durumun değerlendirilmesinden sonra verilecek olan engelli raporunun başvuru tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde tamamlanması gereklidir.
 • Sunulacak engelli raporları periyodik veya sürekli olarak hazırlanmalı ve raporun geçerlilik süresi raporda gösterilmelidir.
 • Engeline göre çalışamayacağı işlerin nitelikleri de rapora yazılacaktır.
 • Çocuklar İçin Özel İhtiyaç Raporu Yönetmeliği hükümleri kapsamında, 18 yaşını doldurmuş çocukların, 18 yaşını doldurdukları tarihten itibaren 3 ay içinde, aşan nedenlerle maluliyet raporlarının geçersiz hale gelmesi halinde, engellilik tespiti için yeniden başvurmaları gerekmektedir.

Engelliliğin belirlenmesi için hastalık şiddeti, organ veya fonksiyon kaybının değerlendirilmesini içerir ve aşağıdaki maddeler engelli değerlendirmesi yönetmeliğinde yapılması gereken maddeler olarak belirlenmiştir.

Engelli Yönetmeliği PDF İndir!

Yürürlüğe giren engelli yönetmeliği geçerli olduğundan alınacak engelli sağlık kurulu raporları yeni Yönetmelik hükümlerine göre düzenlenecektir.

Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce 18 yaş üstü engelliler için düzenlenen sağlık kurulu raporları ile belirlenen tüm vücut fonksiyonlarını kaybetme oranları geçerliliğini koruyacak olup, rapor dönemi sonuna kadar yeni rapor verilecektir. bu oranlar üzerinden sağlanan istihdam, eğitim, sosyal destek ve yardım hizmetlerinin sürdürülmesi amacıyla; rapor istenmeyecektir.

Engelli Yönetmeliği 2023 (YENİ GÜNCEL MEVZUAT)Pin
Engelli Yönetmeliği

Yeni Engelli Rapor Yönetmeliği Neler Getirdi?

Yeni engelli yönetmeliğinin yayımlanmasıyla birlikte, hesaplama takvimi ve oranlarında yapılan düzenlemeler, yetişkin ve çocuklarda engellilik durumlarında alınacak engelli raporu düzenlemesi, sorgulamanın nereden ve nasıl yapılacağı netlik kazandı.

Engelli bildirim oranlarına ne oldu diyenler için yetişkinlerde ve çocuklarda engellilik durumunun değerlendirilmesi de yeniden tanımlandı. Bu kişilerin engellilik durumlarının değerlendirilmesinde;

Yetişkinler İçin Engellilik Durumun Değerlendirilmesi

Yetişkinlere raporlama için oluşturulacak kurul 7 üyeden oluşmaktadır. Bu üyeler aşağıdaki gibidir:

 • İç hastalıkları uzmanı
 • Göz hastalıkları uzmanı
 • Kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı
 • Genel cerrahi uzmanı
 • Nöroloji uzmanı
 • Ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanından oluşur. Ayrıca kurulda fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı yer alması zorunludur. Bulunmaması durumunda varsa ortopedi ve travmatoloji uzmanı kurula eşlik eder.

Mevcut üyelerden oluşan yönetim kurulu toplanır. Kararlar çoğunluk oylama sistemi kullanılarak alınır. Alınan kararlar bir deftere işlenir ve üyeler tarafından imzalanır.

Yetişkinlerde Sağlık Raporu Örneği için tıklayınız. Engel oranları alan kılavuzu detayları için tıklayınız.

Çocukların Engellilik Durumlarının Değerlendirilmesi

18 yaş altındaki çocukların engellilik durumlarının değerlendirilmesi amacı ile oluşacak olan kurul 4 uzman hekim, kurul başkanı ve ÇÖZGER yetkililerinden oluşmaktadır.

Yönetim Kurulu’nda toplam 6 daimi üye bulunmaktadır. Kurula üye olan uzmanlar şu şekildedir:

 • Ortopedi ve travmatoloji
 • Fiziksel tıp ve rehabilitasyon
 • Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanları ve bunların yan dalları
 • Göz hastalıkları uzmanı
 • Çocuk nörolojisi uzmanı
 • Çocuk cerrahisi uzmanı
 • Kulak, burun, boğaz hastalıkları
 • Çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı

Mevcut üyelerden oluşan yönetim kurulu toplanır. Kararlar çoğunluk oylama sistemi kullanılarak alınır. Alınan kararlar bir deftere işlenir ve üyeler tarafından imzalanır.

Çocuklarda Sağlık Raporu Örneği için tıklayınız.

Engellilik Raporu Oluşturulmasında Engel Durumları Nelerdir?

Engelli raporu aşağıdaki engelli durumlarına göre oluşturulur. Hesaplamadaki engeller aşağıdaki gibidir:

 • Kulak, Burun ve boğaz
 • İşitme
 • Görme
 • Zihinsel, davranışsal ya da ruhsal hastalıklar
 • Solunum
 • Kas ve iskelet
 • Sindirim
 • Sinir
 • Deri
 • Hemopoetik (kan)
 • Kardiyovasküler (kalp- dmar)
 • Ürogenital (İdrar yolları)
 • Hormon (Endokrin)
 • Kadın hastalıkları
 • Doğum
 • Onkoloji (kanser)
 • Yanıklar
 • Diğerlerinde olduğu gibi engellilik durumları da hesaplama araçlarına yazılarak özürlülük oranı hesaplanır. Hesaplamalarda 60 yaş üstü olanlar tıklanarak %10 engelli oranı eklenecektir.
Engelli Yönetmeliği 2023 (YENİ GÜNCEL MEVZUAT)Pin
Engel oranı hesaplama tablosu

Engelilere yardım ve devlet destekleri ile ilgili tüm merak edilenler de içeriğimizde yer almaktadır.

Sağlık Raporu Hazırlanması

Yetişkinler ve çocuklar için engellilik durumunu değerlendirmek üzere toplanacak heyet tarafından hazırlanacak olan engelli raporunun hazırlık süreci şu şekilde başlayacak. Öncelikle kişi veya vasisinin beyanı ile sürecin başlayabilmesi için kişi veya vasisi başvuru dilekçesi ile tebligat yapmaya yetkili sağlık kuruluşuna başvurur. Bu aşamada sınav formu oluşturulacak ve forma tarih ve kayıt numarası eklenecektir.

 • Kurul, erişkini ve çocuğu inceler.
 • Engele ilişkin klinik bulgular, ICD kodları, radyolojik tetkikler, laboratuvar bilgileri, tanı, doku, organ veya fonksiyon kaybı ile engel oranı Formda bireyin engel durumu alanı bulunmaktadır.Bu alanın işaretlenmesi gerekmektedir.
 • Daha sonra bu rapor sisteme dahil edilmektedir.
 • Kurum tarafından müracaatın yapılması durumunda 3. şahıs başvurularında ise rapor 2 nüsha halinde düzenlenmektedir.
 • Daha fazla nüshaya ihtiyaç olunması halinde başhekim onayı ile çoğaltılabilir. 
 • Raporda kişiye ait son 6 aylık fotoğraf olması zorunludur. Raporun başvuru tarihinden itibaren yönetmelik gereğince 30 gün içerisinde hazırlanması zorunludur.
 • Erişkinler için verilecek olan kaza, yaralanma ve terör için rehabilitasyon ve tıbbi tedavi sonrası süreç için rapor verilir ve bu raporda kaza, yaralanma ve terör olayları sebebi ile yaşanan fonksiyon kayıplarının değerlendirilmesi yapılmaktadır.
 • Raporun açıklama kısmında engelliliği sürekli olarak tekerlekli sandalye veya sedye kullanımını gerektiren kişiler ile sadece engeline uygun özel hareket aracı ile araç kullanabilenlerin durumu yazılır.

Engellilik Raporlarının Geçerlilik Süreleri

 • Engellilik durumlarının değerlendirmesi için kurul tarafından engelli durumuna göre süreli veya sürekli olarak rapor düzenlenir ve raporda raporda geçerlilik süresi mutlaka belirtilir.
 • Eğer durumunda ilaç tedavisi rehabilitasyon uygulama veya  cerrahi tedavi yolları ile hastalığında iyileşme olacağı ve azalma ihtimali bulunan kişilerin raporları süreli olarak düzenlenir ve tarih belirtilir.
 • Bireyin engel durumunun sabit kalması veya artması söz konusu olan hastalıklar için sürekli rapor düzenlenir.
 • Rapor süresi esnasında yeni bir engel durumunun çıkması veya durumunda değişiklik meydana gelmesi halinde kişinin başvurması ile ilgili branş hekiminin sağlık kuruluna sevki uygun görmesi üzerine süre aranmaksızın engellilik durumu yeniden değerlendirilir ve yeni rapor düzenlenir.
 • Rapor düzenlenirken gerekçesi belirtilerek yazılı kontrol muayenesi talebinde bulunulması halinde sağlık kuruluşu tarafından bireye yeniden rapor düzenlenir.
 • Süreli olarak düzenlenen raporlarda, sürenin bitmesine altı aydan kısa bir süre kalması halinde engelli  kişilere yeniden başvuru yapması halinde tekrar rapor verilebilir.
YouTube video

Birden Fazla Engeli ve Hastalık Bulunanlara Engellilik Oranı Nasıl Hesaplanır?

Engelli bireylerin birden fazla hastalığı veya engeli varsa, sakatlık oranı hesaplamak için Balthazard formülü ile sakatlık oranları toplanır. Balthazard formülü şu şekilde uygulanır:

 • Engellilik ve hastalık oranları ayrı ayrı belirlenir.
 • Hangi sakatlık ve hastalık oranı en yüksekse, en yüksekten başlanarak sıralanır.
 • En yüksek oran, engelli kişinin tüm vücut fonksiyonunu temsil eden %100’den çıkarılmaktadır.
 • Bu çıkarmada kalan miktar, sırada ikinci gelen engel oranı ile çarpılır.
 • Çarpımın 100’e bölünmesinden çıkan rakam en yüksek engel oranına eklenir böylece, birinci ve ikinci rahatsızlıkların engel oranı bulunmuş olur.
 • Engel ikiden fazla ise birinci ve ikinci rahatsızlıkların engel oranı birinci sıraya ve üçüncü sıradaki engel oranı ise ikinci sıraya alınarak formül tekrarlanır.
 • Balthazard formülünün uygulanmasına Balthazard Hesaplama Tablosu kullanılır.

 65 yaş ve üzerindeki kişilerin engellilik oranına Balthazard formülü ile %10 eklenerek engel oranı belirlenir.

İşitme Engeli Oranı Hesaplama

İşitme EngelliEngel Oranıİşitme EngeliEngel Oranı
%0-1.7%0%50.0-5.1%34
%1.8-4.2%2%53.2-55.7%35
%4.3-7.4%4%55.8-58.8%36
%7.5-9.9%6%58.9-61,4%37
%10.0-13.1%8%61.5-64.538
%13.2-15.9%10%64.6-67.139
%16.0-18.8%12%62.7-70.040
%18.9-21.4%14%70.1-72.841
%21.5-24.5%16%72.9-78.542
%24.6-27.1%18%76.0-78.543
%27.2-30.0%20%78.6-81.744
%30.1-32.8%22%81.8-84.245
%36.0-38.5%24%84.3-87.446
%36.0-38.05%26%87.5-89.947
%38.6-41.7%30%90.0-93.148
%41.8-44.2%31%93.2-95.749
%44.3-47.4%32%95.8-98.850
%47.5-49.9%33%98.9-100.052
İşitme Kaybı Dereceleri ve Engel Oranları
İşitme Kaybı DereceÇocuk Erişkin
Çok Hafif16-25 dBHL 64-10021-35 dBHL 84-140
Hafif26-40 dBHL 104-16036-45 dBHL 144-180
Orta41-55 dBHL 164-22056-70 dBHL 224-280
Orta-İleri71-90 dBHL 224-36071-90 dBHL 284-360
Çok İleri91 dBHL ve üstü 36491 dBHL ve Üstü 364
Çocuk ve Erişkinlerde İşitme Kaybı Derecesi

Konuşma Engeli Puanının Hesaplaması

Dil, konuşma ve ses bozukluklarında çeşitli bozukluklar sonucunda ortaya çıkan engellerin hesaplanma oranları aşağıdaki gibidir:

Engelli Yönetmeliği 2023 (YENİ GÜNCEL MEVZUAT)Pin
Konuşma engeli oranı hesaplama
Engelli Yönetmeliği 2023 (YENİ GÜNCEL MEVZUAT)Pin
Konuşma engeli oranı hesaplama cetveli

e-İmzalı Erişkinler için Engellilik Sağlık Kurulu Raporları Sorgulama

Engelli Raporu Oran sorgulaması e-Devlet üzerinden kolaylıkla yapılabilmektedir.

e-RAPOR Sistemi Üzerinden Engelli Raporu Alma

Sağlık bakanlığına bağlı tüm sağlık kuruluşlarınca doğum, engelli, sürücü, istirahat, durum bildirir raporu vb. elektronik ortamda, e-imzalı olarak rapor verilmesini sağlamak amacıyla, e-Rapor Sistemi oluşturulmuştur.

Elektronik ortamda e-Rapor Sistemi üzerinden e-Doğum Raporu, e-Engelli Raporu, e-Sürücü Raporu vb. birçok aşamada kullanıma sunulmuştur.

Sağlık Bakanlığını İnternet sitesi üzerinden hemen buradan erişkinler için, çocuklar için rapor işlemlerini alabileceğiniz platforma buradan giriş yaparak e-rapor işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Erişkenlerin e- rapor üzerinden engelli raporu alma ile ilgili tüm merak ettiklerini burada ki videodan öğrenebilirler.

Photo of author

Seher Demir

Anadolu Üniversitesi Finans bölümü mezunuyum. 10 yılı aşkındır benzer konularda makaleler yazıyorum.
“Engelli Yönetmeliği 2023 (YENİ GÜNCEL MEVZUAT)” üzerine 4 yorum
 1. Merhaba,
  Yanlış bilgi olmaması adına; 20.02.2019 tarih ve 30692 sayılı yayınlanan kararın üzerine 11.04.2019 tarih ve 23642684 sayılı bir karar yayınlanmıştır. Önceki karardaki bir çok tezi değiştirdi. İncelemenizi rica ederim.

  Yanıtla
 2. Merhaba benim ehliyetim değişti ve kod verdiler ama ben bu kodlarla ötv indiriminden yararlana biliyormuyum bana lütfen yardımcı olurmusunuz ötv den yararlanmak için hangi kodlar olacak bana verilen kodlar 10.02 35.02 40.05 40.11 bu kodlar

  Yanıtla
 3. Merhaba 2012 de kronik venöz yetmezlik tanısı kondu ve kanda pıhtılaşma var o tarihten beri ilaç kullanıyorum ve hastalığım ilerledi elimde karpal tünel sendromu çıktı sol elim zaman zaman sıkıntı yapıyor ağrıyor uyuşuyor doktor ameliyat dedi yaklaşık altı yıldır da tiroid hastasıyım ilaç kullanıyorum yakın zamanda kovit geçirdim kronik hasta olduğum için zor atlattım zorlandım nefes darlığı çektim karantina boyunca doktor hava verdi eve karantina bitince göğüs bölümüne gittim tekrar ilerlemis astım alerji çıktı doktor iki tane raporlu ilaç verdi onları kullanıyorum bir ay sonra kontrole gideceğim çalışıyorum ama artık zorlanıyorum vücudumda morluklar oluşmaya başladı özellikle bacaklarda kovitten sonra oldu heyete girsem engel oranım ne olur yardımcı olursanız sevinirim teşekkür ederim.

  Yanıtla
 4. Merhaba kardeşim selabral palsi hastası.ilk raporumuz 100/100 sonnraki raporumuz 100/90 daha sonra100/60 bunlar ağır engelli raporlarıdir.daha sonra 100/60 bağımsız olarak rapor verildi durumunda hiçbir düzelme olmadı. dolayısıyla bakım aylığı kesildl.rapora itiraz ettik sonucunda yine 100/60 ve kısmı bağımlı raporu verildi.bu durumda evde bakım aylığı veriliyormu.ve ne yapmamiz gerekiyor

  Yanıtla
Yorum yapın

error: Content is protected !!
2