KosgebKredisi.com

Engelli Yönetmeliği 2022 (YENİ GÜNCEL MEVZUAT)

01.03.2022
Engelli Yönetmeliği 2022 (YENİ GÜNCEL MEVZUAT)

Engelli vatandaşlar tarafından araştırılan ve engelli yönetmeliği ile ilgili arama yapanlar için yeni engelli rapor yönetmeliği neler getirdi, özürlü sağlık kurulu raporu yönetmeliği, engelli raporu oranları ne oldu, Ortopedi engelli rapor oranları, psikiyatri özür oranı cetveli, Engelli Yönetmeliği pdf ve hangi hastalıklara engelli raporu verilir tüm merak edilenler içeriğimizde yer almaktadır.

Yeni Engelli Yönetmeliği Resmî Gazete’de

Engelli yönetmeliğine dair düzenleme ile ilgili karar 30692 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı. Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik ile Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yayınlanan yeni tebliğ ile yürürlükte bulunan Özürlülük ölçütü sınıflandırması ve sağlık raporu hakkındaki yönetmelik kaldırılmış ve yeni düzenleme yürürlüğe girmiştir. Buna göre yetişkinler ve çocuklar için terör, kaza, yaralanma durumlarında alınan sağlık raporunun geçerlilik süresi, derece ve sınıflandırmaları ile ilgili konular düzenlenmiştir. Engelli raporlarının nasıl düzenlendiği ve rapor sürelerinin geçerlilik süreleri ile ilgili merak edilenler yazımızda.

Engellilik Durumun Tespiti Nasıl Yapılır?

Öncelikle Engelli yönetmeliği tebliğindeki yer alan engellilik durumunun nasıl değerlendirileceği hakkında yeni tebliğdeki maddelere göz atacak olursak;

Engelliliğin tespiti amacı ile hastalık şiddeti, organ veya fonksiyon kaybını içeren değerlendirmeyi içerir ve aşağıdaki maddeler engellilik değerlendirilmesi için yönetmelikte yapılması gereken maddeler olarak belirlenmiştir.

 • 18 yaşını doldurmuş olan kişilerin engellilik durumun değerlendirilmesinde Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi yönetmelik hükümlerine göre gerçekleştirilecektir.
 • 18 yaş altındaki kişilerin ise çocuk olarak tanımlanan kişilerin engellilik durumlarının değerlendirilmesinde  çocuklar için özel gereksinim değerlendirmesi hakkında yönetmelik hükümlerine göre gerçekleştirilecektir.
 • Çocukların ve yetişkinlerin engellilik durumlarının değerlendirilmesi için başvuru yapacakları kurumlar birbirinden farklıdır.
 • Eğer tek bir uzmanlık dalını ilgilendiren engel durumu varsa bu durumda ilgili uzmanlık dalından üç uzman hekimin katılımıyla kurul oluşturulacak, değerlendirmeyi bu kurul yapacaktır.
 • Engellilik durumun değerlendirilmesinden sonra verilecek olan engelli raporunun başvuru tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde tamamlanması gereklidir.
 • Verilecek olan engellilik raporlarının süreli veya sürekli olarak düzenlenmesi ve raporun geçerlilik süresinin raporda gösterilmesi gereklidir.
 • Raporda engel durumuna göre çalışamayacağı işlerin nitelikleri de rapora yazılacaktır
 • Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında 118 yaşını dolduran çocukların yaş sınırı aşmaları nedeniyle engelli raporlarının geçersiz hale gelmesi ile 18 yaşını doldurdukları tarihten itibaren 3 ay içerinde yeniden engellilik durumunun tespiti için başvuruda bulunmaları gereklidir.

Engelli Yönetmeliği pdf

Yürürlüğe giren engelli yönetmeliği geçerli olduğundan alınacak engelli sağlık kurulu raporları yeni Yönetmelik hükümlerine göre düzenlenecektir.

Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce 18 yaş üstü engelliler için düzenlenmiş sürekli ibareli sağlık kurulu raporlarıyla belirlenmiş olan tüm vücut fonksiyon kaybı oranları geçerliğini koruyacak olup, bu oranlara dayanılarak sağlanmış istihdam, eğitim, sosyal destek ve yardım hizmetlerinin sürdürülmesi için süreli raporlarda rapor süresi bitinceye kadar yeni bir rapor düzenlenmesine gerek kalmayacaktır.

Engelli Yönetmeliği 2022 (YENİ GÜNCEL MEVZUAT)
Engelli Yönetmeliği

Yeni Engelli Rapor Yönetmeliği Neler Getirdi?

Yeni engelli yönetmeliğinin yayınlanması ile hesaplama cetveli ve oranlarında yapılan düzenlemeler ile erişkin ve çocuklardaki engel durumlarında alınacan engelli raporlarının düzenlenmesi ve sorgulama işlemlerinin nereden nasıl yapılacağı tüm konular netleşmiş oldu.

Engelli raporu oranları ne oldu merak edenler için erişkinlerde ve çocuklarda engellilik durumlarının değerlendirilmesi de yeniden belirlenmiş oldu. Bu kişilerin engellilik durumlarının değerlendirilmesinde;

Yetişkinler İçin Engellilik Durumun Değerlendirilmesi

Erişkinlere rapor verilmesi için oluşturulacak olan kurul 7 üyeden oluşur. Bu üyeler ise;

 • İç hastalıkları uzmanı,
 • Göz hastalıkları uzmanı,
 • Kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı,
 • Genel cerrahi uzmanı,
 • Nöroloji uzmanı,
 • Ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanından oluşur. Ayrıca kurulda fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı yer alması zorunludur. Bulunmaması durumunda varsa ortopedi ve travmatoloji uzmanı kurula eşlik eder.

Mevcut üyelerden müteşekkil olan kurul, toplanır. Kararlar oy çokluğu sistemi kullanarak alınmaktadır. Verilen kararlar deftere geçirilir ve üyeler tarafından imzalanır.

Yetişkinlerde Sağlık Raporu Örneği için tıklayınız. Engel oranları alan kılavuzu detayları için tıklayınız.

Çocukların Engellilik Durumlarının Değerlendirilmesi

18 yaş altındaki çocukların engellilik durumlarının değerlendirilmesi amacı ile oluşacak olan kurul 4 uzman hekim, kurul başkanı ve ÇÖZGER yetkililerinden oluşmaktadır.

Kurulda toplamda 6 daimi üye bulunmaktadır. kurul aşağıdaki branşlardan oluşabilecektir.

 • Ortopedi ve travmatoloji
 • Fiziksel tıp ve rehabilitasyon
 • Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanları ve bunların yan dalları
 • Göz hastalıkları uzmanı
 • Çocuk nörolojisi uzmanı
 • Çocuk cerrahisi uzmanı
 • Kulak, burun, boğaz hastalıkları
 • Çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı

Mevcut üyelerden müteşekkil olan kurul, toplanır. Kararlar oy çokluğu sistemi kullanarak alınmaktadır. Verilen kararlar deftere geçirilir ve üyeler tarafından imzalanır.

Çocuklarda Sağlık Raporu Örneği için tıklayınız.

Engellilik Raporu Oluşturulmasında Engel Durumları Nelerdir?

Engelli raporları aşağıdaki engel durumları üzerinden oluşturulmaktadır. Hesaplama içerisinde bulunan engel durumları şu şekildedir:

 • Kulak,
 • burun ve boğaz
 • Zihinsel, davranışsal ya da ruhsal hastalıklar
 • Solunum
 • Kas ve iskelet
 • Sindirim
 • Sinir
 • Deri
 • İşitme
 • Görme
 • Hemopoetik (kan)
 • Kardiyovasküler (kalp- dmar)
 • Ürogenital (İdrar yolları)
 • Hormon (Endokrin)
 • Kadın hastalıkları
 • Doğum
 • Onkoloji (kanser)
 • Yanıklar
 • Diğer gibi engel durumları hesaplama araçlarına yazılarak da engellilik oranı hesaplanır. Hesaplamalar da 60 yaş üstüne tıklanarak % 10 engel oranı eklenecektir.
Engelli Yönetmeliği 2022 (YENİ GÜNCEL MEVZUAT)
Engel oranı hesaplama tablosu

Engelilere yardım ve devlet destekleri ile ilgili tüm merak edilenler de içeriğimizde yer almaktadır.

Sağlık Raporu Hazırlanması

Erişkinler ve çocuklar için engellilik durumunun değerlendirilmesi için toplanan kuruldan çıkacak olan engelli raporunun hazırlanması için sürecin başlatılması şu şekilde olacaktır. Öncelikle şahsın kendisi veya vasinin beyanı ile süreci başlatmak için şahıs veya vasi başvuru dilekçesi ile rapor vermeye yetkili olan sağlık kuruluşuna başvuracaktır. Bu aşamada bir muayene formu oluşturulacak, forma tarih ve kayıt numarası da eklenecektir.  Kurul, erişkini ve çocuğu inceler. Engele ilişkin klinik bulgular, ICD kodları, radyolojik tetkikler, laboratuvar bilgileri, tanı, doku, organ veya fonksiyon kaybı ile engel oranı Formda bireyin engel durumu alanı bulunmaktadır. Bu alanın işaretlenmesi gerekmektedir. Daha sonra bu rapor sisteme dahil edilmektedir. Kurum tarafından müracaatın yapılması durumunda 3. şahıs başvurularında ise rapor 2 nüsha halinde düzenlenmektedir. Daha fazla nüshaya ihtiyaç olunması halinde başhekim onayı ile çoğaltılabilir. Raporda kişiye ait son 6 aylık fotoğraf olması zorunludur. Raporun başvuru tarihinden itibaren yönetmelik gereğince 30 gün içerisinde hazırlanması zorunludur.

Erişkinler için verilecek olan kaza, yaralanma ve terör için rehabilitasyon ve tıbbi tedavi sonrası süreç için rapor verilir ve bu raporda kaza, yaralanma ve terör olayları sebebi ile yaşanan fonksiyon kayıplarının değerlendirilmesi yapılmaktadır. Kişilerin engellilik durumu sürekli olarak tekerlekli sandalye veya sedye kullanımını gerektirecek nitelikte olanlar ile sadece engelliliği ne uygun hareket ettirici özel tertibatla taşıt kullanabilecek olanların durumu raporun açıklama kısmına yazılır.

Engellilik Raporlarının Geçerlilik Süreleri

 • Engellilik durumlarının değerlendirmesi için kurul tarafından engelli durumuna göre süreli veya sürekli olarak rapor düzenlenir ve raporda raporda geçerlilik süresi mutlaka belirtilir.
 • Eğer durumunda ilaç tedavisi rehabilitasyon uygulama veya  cerrahi tedavi yolları ile hastalığında iyileşme olacağı ve azalma ihtimali bulunan kişilerin raporları süreli olarak düzenlenir ve tarih belirtilir.
 • Bireyin engel durumunun sabit kalması veya artması söz konusu olan hastalıklar için sürekli rapor düzenlenir.
 • Rapor süresi esnasında yeni bir engel durumunun çıkması veya durumunda değişiklik meydana gelmesi halinde kişinin başvurması ile ilgili branş hekiminin sağlık kuruluna sevki uygun görmesi üzerine süre aranmaksızın engellilik durumu yeniden değerlendirilir ve yeni rapor düzenlenir.
 • Rapor düzenlenirken gerekçesi belirtilerek yazılı kontrol muayenesi talebinde bulunulması halinde sağlık kuruluşu tarafından bireye yeniden rapor düzenlenir.
 • Süreli olarak düzenlenen raporlarda, sürenin bitmesine altı aydan kısa bir süre kalması halinde engelli  kişilere yeniden başvuru yapması halinde tekrar rapor verilebilir.

Birden Fazla Engeli ve Hastalık Bulunanlara Engellilik Oranı Nasıl Hesaplanır?

Engelli bireylerin eğer birden fazla hastalığı veya engeli bulunuyorsa bu durumda engel oranları Balthazard formülü ile toplanarak engellilik oranı hesaplaması yapılır. Balthazard formülü aşağıdaki şekilde uygulanır:

 • Engel ve hastalık oranları ayrı ayrı tespit edilir.
 • Hangi engel ve hastalık oranı en yüksek ise en yükseğinden başlanarak sıraya konulur.
 • En yüksek oran, engellinin tüm vücut fonksiyonunun tamamını gösteren % 100’den çıkarılır.
 • Bu çıkarmada kalan miktar, sırada ikinci gelen engel oranı ile çarpılır.
 • Çarpımın 100’e bölünmesinden çıkan rakam en yüksek engel oranına eklenir böylece, birinci ve ikinci rahatsızlıkların engel oranı bulunmuş olur.
 • Engel ikiden fazla ise birinci ve ikinci rahatsızlıkların engel oranı birinci sıraya ve üçüncü sıradaki engel oranı ise ikinci sıraya alınarak formül tekrarlanır.
 • Balthazard formülünün uygulanmasına Balthazard Hesaplama Tablosu kullanılır.

 65 yaş ve üzerindeki kişilerin engellilik oranına Balthazard formülü ile %10 eklenerek engel oranı belirlenir.

İşitme Engeli Oranı Hesaplama

Engelli Yönetmeliği 2022 (YENİ GÜNCEL MEVZUAT)
İşitme Engeli Oranı Hesaplama

Konuşma Engeli Puanının Hesaplaması

Dil, konuşma ve ses bozukluklarında çeşitli rahatsızlıklar sonucu ortaya çıkan engellerin hesaplama oranları;

Engelli Yönetmeliği 2022 (YENİ GÜNCEL MEVZUAT)
Konuşma engeli oranı hesaplama
Engelli Yönetmeliği 2022 (YENİ GÜNCEL MEVZUAT)
Konuşma engeli oranı hesaplama cetveli

Psikiyatri Özür Oranı Cetveli

Engelli Yönetmeliği 2022 (YENİ GÜNCEL MEVZUAT)
Psikiyatri Özür Oranı Cetveli

e-İmzalı Erişkinler için Engellilik Sağlık Kurulu Raporları Sorgulama

Engelli rapor Oranı sorgulamaları e-İmzalı Erişkinler için Engellilik Sağlık Kurulu Raporları Sorgulama e-devlet üzerinden kolaylıkla yapılabilmektedir.

e-RAPOR Sistemi Üzerinden Engelli Raporu Alma

Sağlık bakanlığına bağlı tüm sağlık kuruluşlarınca doğum, engelli, sürücü, istirahat, durum bildirir raporu vb. elektronik ortamda, e-imzalı olarak rapor verilmesini sağlamak amacıyla, e-Rapor Sistemi oluşturulmuştur. Elektronik ortamda e-Rapor Sistemi  üzerinden e-Doğum Raporu, e-Engelli Raporu, e-Sürücü Raporu vb gibi pek çok fazlarda devreye alınmış olup Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) ve diğer ilgili sistemlerle de birleştirilip elektronik ortamda kişilerin gerek duyduğu raporlar düzenlenebilecektir. Sağlık Bakanlığını İnternet sitesi üzerinden hemen buradan erişkinler için, çocuklar için rapor işlemlerini alabileceğiniz platforma buradan giriş yaparak e-rapor işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Erişkenlerin e- rapor üzerinden engelli raporu alma ile ilgili tüm merak ettiklerini burada ki videodan öğrenebilirler.

Verilen oy post

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 3 YORUM
 1. Keziban dedi ki:

  Merhaba benim ehliyetim değişti ve kod verdiler ama ben bu kodlarla ötv indiriminden yararlana biliyormuyum bana lütfen yardımcı olurmusunuz ötv den yararlanmak için hangi kodlar olacak bana verilen kodlar 10.02 35.02 40.05 40.11 bu kodlar

 2. Funda AKKURT dedi ki:

  Merhaba 2012 de kronik venöz yetmezlik tanısı kondu ve kanda pıhtılaşma var o tarihten beri ilaç kullanıyorum ve hastalığım ilerledi elimde karpal tünel sendromu çıktı sol elim zaman zaman sıkıntı yapıyor ağrıyor uyuşuyor doktor ameliyat dedi yaklaşık altı yıldır da tiroid hastasıyım ilaç kullanıyorum yakın zamanda kovit geçirdim kronik hasta olduğum için zor atlattım zorlandım nefes darlığı çektim karantina boyunca doktor hava verdi eve karantina bitince göğüs bölümüne gittim tekrar ilerlemis astım alerji çıktı doktor iki tane raporlu ilaç verdi onları kullanıyorum bir ay sonra kontrole gideceğim çalışıyorum ama artık zorlanıyorum vücudumda morluklar oluşmaya başladı özellikle bacaklarda kovitten sonra oldu heyete girsem engel oranım ne olur yardımcı olursanız sevinirim teşekkür ederim.

 3. Yasemin Aslantaş dedi ki:

  Merhaba kardeşim selabral palsi hastası.ilk raporumuz 100/100 sonnraki raporumuz 100/90 daha sonra100/60 bunlar ağır engelli raporlarıdir.daha sonra 100/60 bağımsız olarak rapor verildi durumunda hiçbir düzelme olmadı. dolayısıyla bakım aylığı kesildl.rapora itiraz ettik sonucunda yine 100/60 ve kısmı bağımlı raporu verildi.bu durumda evde bakım aylığı veriliyormu.ve ne yapmamiz gerekiyor

KosgebKredisi.Com sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve görsellerin her türlü hakkı saklıdır. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.
error: Content is protected !!