Devlet Destekli Kenevir Ekimi 2023 (Güncel Kar ve Maliyet)

2023 yılında devlet destekli kenevir ekimi yapmak isteyen kişilerin, İl Tarım Müdürlüklerine müracaat ederek her bir dekar arsa için devlet tarafından 700 lira destekten yararlanabilirler. Daha önceki yıllarda yetiştiriciliği yasaklanan kenevir için devlet destekli 19 ilde serbestlik kararı verildiğinden TÜBİTAK tarafından da kenevir üretimine destek verilmektedir. Bu yazımızda sizler için ketenmedikal kenevir gibi türlerinden ve kenevir lifi gibi ürünlerin üretiminde devlet desteklerinden bahsedeceğiz. Çiftçiler, devlet destekli kenevir ekimi yapmak için proje kapsamında sayılan illerde ikamet etmelidir. Devlet destekli kenevir yetiştiriciliğinin nasıl yapıldığını izin verilen tüm illerin 2023 listesini ve devlet destekli kenevir ekimi kazancı hakkında detayları inceleyebilirsiniz.

Kenevir Yetiştiriciliği Devlet Desteği Ne Kadar?

Devlet destekli kenevir ekimi yapmak isteyen üreticilere ekim nakit desteği 2023 yılında her bir dekar arsa için devlet tarafından 700 lira verilmektedir. Desteklere müracaat etmeden önce arsa alanının kenevir ekimine hazır olması şartı aranır. Çok fazla alanda endüstriyel kenevir üretiminin kullanıldığını ve tüm imkanlarını düşündüğümüzde, üretimlerinin oldukça karlı olduğunu söylemek mümkündür. Bununla birlikte, devlet desteği konusunda da, TÜBİTAK kenevir üretimi desteği vermektedir.

Kenevir Ekimi Devlet Desteği Başvurusu Nereye Yapılır?

2023 yılında kenevir ekimini devlet destekli yapmak isteyen üretici çiftçilerin, bulundukları il veya ilçelerdeki İl Tarım Müdürlüklerine başvuru yapmaları gereklidir. Kenevir üretmek için İl tarım Müdürlüklerine başvuru yapan üretici çiftçilerden, kenevir yetiştiriciliğine izin verilen illerde ikamet etmekte olanlara, üretim yaptıkları arsanın 1 dekarına 700 TL devlet desteği sağlanacaktır. Müdürlüklere yaptığınız başvurular ile kenevir ekimi, uyuşturucu maddeler açısından düşük olan kenevir tohumları ile yapılacaktır. Düşük yapılı kenevirlerin sapları, lifleri ve tohumlarının ticaretini yapmak yasaldır. Ayrıca, Valiliklerden izin verilen iller için kenevir yetiştiriciliği izin belgesi de almanız gerekmektedir.

Devlet Destekli Kenevir Ekimi Şartları Nelerdir?

Üretici çiftçiler bu yıl devlet destekli kenevir ekimi yapacaksa, ekime izin verilen illerde bulunmalı ve öncelikle bulundukları illerde İl Tarım Müdürlüklerine başvuru yapmalıdır. Kenevir yetiştiriciliği/üretimi yapmak için gerekli koşullar ise aşağıdaki gibidir:

 • Valiliklere başvuru yapmadan önce, üretici çiftçiler İl/ilçe Tarım Müdürlüklerinden ÇKS belgesi almalıdır. Online olarak da e-devletten başvuru yapabilirsiniz.
 • Kenevir ekimi için izin verilen Amasya, Antalya, Bartın, Burdur, Çorum, İzmir, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kütahya, Malatya, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Tokat, Uşak, Yozgat ve Zonguldak illerinde ikamet şartı aranmaktadır.
 • İzin verilen iller dışında kenevir yetiştiriciliği yapamazsınız.
 • Kenevir yetiştirecek olan üretici çiftçilerin adli sicil kaydı temiz olmalı.
 • Daha sonra, nerede kenevir yetiştirecekseniz bu alana ait keşif raporu da gerekiyor.
 • T.C. kimlik belgesi veya nüfus cüzdanı fotokopisi, ÇKS belgesi, arsa keşif raporu gibi gerekli belgeler hazırlanır ve Valiliklerde ‘kenevir yetiştiriciliği izin başvuru formu’ eksiksiz doldurulur.
 • Valilikler onay verdiği takdirde, başvuran kişilere kenevir ekim izni belgesi verir.
 • Ekim izin belgesi ile birlikte İl Tarım Müdürlüklerine uğrayarak devlet destekli kenevir ekimi yapmak için müracaat edebilirsiniz.

Verilen illerde yetiştiricilik izinleri aşağıdaki koşulların kabulü halinde verilecektir. Sağlanması gereken koşullar ise aşağıdaki gibidir:

 • Kenevir yetiştiriciliği için başvuru esnasında; başvuru yapacak kişi daha önceden uyuşturucu yetiştirme, dağıtma ya da bu işin ticaretini yapma veyahut kullanma gibi suçlardan dolayı hüküm yememiş ve  daha evvelden izinsiz ekim yapmamış olmadığını bildiren bir taahhütname imzalamalıdır.
 • Kenevir yetiştiriciliğini yönetmelikte belirtildiğince; sap, lif ve tohum gibi amaçlar için kullanılacak ise başvuruyu takiben en fazla bir üretim dönemi boyunca, bilimsel araştırma yapmak için yapılan başvurularda ise en fazla üç sene geçerli olmak üzere izin verilmektedir.
 • Yetiştiriciliğin gerçekleştirileceği yerlerde bulunan il veya ilçe müdürlükleri tarafınca yetkilendirilen teknik personellerince ekim yapılan alan ekim zamanından başlayarak hasat zamanına kadar ayda bir kere kontrol ve denetim sağlanacaktır.

Kenevir Ekimi Hibe Desteği İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Üretim yapmak için devlet kredi hibe desteğine başvuranlardan istenen gerekli başvuru belgeleri aşağıdaki gibidir:

 • T.C. kimlik belgesi veya nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Arsa keşif rapor evrakı
 • ÇKS kaydı belgesi
 • Adli sicil kaydı
 • Valilikten verilen kenevir ekim izni belgesi
 • Yetiştiricilik yapılacak arsanın tapu kaydı
 • Başvuranın ikametgâh belgesi (izin verilen illerde ikamet ediyor olmalıdır.)

Kenevir Yetiştiriciliği Serbest Olan İller 2023 Güncel

Kenevir yetiştiriciliği için ülkemizde yalnızca 19 ilde yapılmasına izin verilmiştir. Bu illerin dışında bulunan yerler kenevir yetiştiriciliği yapamamaktadır. Gerekli koşulları sağlayanların kenevir yetiştiriciliği yapabilecekleri, izin verilen iller aşağıdaki gibidir:

 • Amasya
 • Antalya
 • Çorum
 • Rize
 • Sinop
 • Samsun
 • Tokat
 • Ordu
 • Burdur
 • Kayseri
 • Kastamonu
 • İzmir
 • Uşak
 • Bartın
 • Yozgat
 • Zonguldak
 • Kütahya
 • Malatya
 • Karabük

Kenevir yetiştiriciliğinin Resmi Gazete kararı ile üretimi serbest olan, izin verilen iller bu şekildedir.

Kenevir Yetiştiriciliği Yapmak İçin Gerekli Koşullar Pin
Kenevir Yetiştiriciliği Yapmak İçin Gerekli Koşullar

Devlet Destekli Kenevir Ekimi Kazancı Ne Kadar?

Endüstriyel kenevir üretimi yaparak kazanç sağlayan çiftçilerin, 1 dekar arsadan ortalama 50 kg ile 60 kg kenevir tohumu aldığı biliniyor. Bu tohumların 1 kilosu ise yaklaşık 30 TL’ye satılıyor. 1 dekar alandan elde edilen gelir 1.800 TL civarı olup, giderler ise 800 TL-850 TL’yi bulmaktadır. Giderleri çıktığımız da 1 dekardan 1000 lira kazanç bıraktığı söylenebilir.

Endüstriyel Kenevir Üretimi Nedir? Nasıl Yapılır?

Bir kenevir cinsi olan Cannabis Sativa’nın endüstriyel amaçlar ile yağı veya lifinin kullanılması için yetiştirilmesi Endüstriyel kenevir olarak adlandırılır. Etken maddesi %0,3’ün altında olan cinsler bir çok alanda kullanılır. Birden fazla alanda kullanıldığını ve sağlıklı imkanlar sağladığını düşünürsek, üretiminin oldukça karlı olduğunu söyleyebiliriz.

Doğal yaşamımıza bile oldukça fayda sağlayan bu bitki birçok ülkede yasaklanmıştır. Bu ülkelerden bir tanesi de maalesef ki bizim ülkemizdir. Çünkü kenevir bitkisinin uyuşturucu ve esrar olduğuna inanılmaktadır. Ancak son zamanlarda bu bitkinin yararları ile ilgili de oldukça fazla haber yayımlanmaya başlanmıştır. Bu sebeple kenevir yetiştiriciliğinin yasalaştırılarak üretimine izin verilmesine karar verilmiştir.

Endüstriyel Kenevir Üretimi YararlarıPin
Devlet Destekli Kenevir Ekimi (Endüstriyel Kenevir Yetiştiriciliği)

Endüstriyel Kenevir Kullanım Alanları 2023’de Nelerdir?

Lifleri oldukça dayanıklı olduğundan dolayı halat, çanta, ağ ve çuval yapımında kullanılan kenevirden ortalama 50.000 çeşit ürün yapılmaktadır. Tohumundan kenevir yağı, yaprakları ise ilaç yapımında kullanılmaktadır. Kenevirin lifleri petrol sanayide değerlendirilir.

Yetiştirilen kenevir bitkisinin kullanıldığı alanlar ve sektörler aşağıdaki gibidir:

 • Yemeklik Gıda (İçeriğinde yağ asitleri ve amino asitler bulunmaktadır.)
 • Otomotiv endüstrisi
 • Biyodizel yakıt
 • Plastik maddeler
 • İlaç sektörü
 • Kağıt veya karton üretimi
 • Petrol ve petrokimya sanayi
 • Odun kömürü gibi yakıtlar
 • İnşaat malzemeleri alanında
 • Giyim ve kıyafet tekstil sektörü
 • Biyokütle yakıtlı enerji santrallerinde
 • Sabun, vücut losyonu vb. kozmetik bakım ürünleri
 • Yağ (Ahşap mastik, dolgu malzemesi, boya, cila yapımı)
 • Hayvan yemi ve altlık yapımlarında kullanılmaktadır.

Kenevir Türleri Nelerdir?

Kenevir bitkisinin erkek ve dişi olmak üzere iki çeşidi bulunmaktadır. Bitki gelişmeden erkek veya dişi kenevir olduğu yetiştirici tarafından anlaşılmamaktadır. İlk tohum alımından sonra, ekim yapıldığında anlaşılır. Ektikten sonra tohumlardan elde edilen oranlar aşağıdaki gibidir:

 • Yüzde 30 ve yüzde 35 oranında erkek bitki
 • Yüzde 65 ve yüzde 70 oranında dişi bitki çıkmaktadır. Almanya’da üretim izni verilen kenevirin 51 çeşidi bulunmakta olup ülkemizde pek çeşidi yoktur. Ekiminde dikkat edilmesi gereken husus esrar maddesi bulundurmadan yetiştiriciliğini yapmaktır. 

Kenevir yetiştirmek için izin alınması gerektiğinden bahsettik. Kenevir yetiştiriciliği izni nereden alınır? inceleyerek bilgi alabilirsiniz.

1 Dönümden Kaç Kg Kenevir Çıkar?

Endüstriyel olarak kenevir yetiştiriciliği yapıldığında elde edilecek oranlar aşağıdaki gibidir:

 • 1 dönümde 60 kiloya kadar elde edilebiliyor.
 • Önceki yıllarda 1 ton tohumda 59 dekarda, 9 ton lif 54 dekardan elde edildiği bilinmektedir.
 • 1000 kg tokum kilosu 30 liradan 30 bin TL
 • 9 ton lif 15 TL’den 135 Bin TL civarında kar sağlamaktadır.

Kenevir Yetiştiriciliği Kar Marjı Ne Kadar?

Kenevir bitkisi; tekstil sektöründe, otomotiv sektöründe, kozmetik ve sabun sektöründe, ilaç yapımlarında, kağıt yapımlarında, plastik ürün üretimlerinde, hayvan besinlerinde ve altlıkları gibi daha birçok alanda fayda sağlayarak kullanılmaktadır. Bu ürünlerde kullanması halinde doğaya hiçbir zarar vermemektedir. Yetiştirirken çok dikkatli kosgebkredisi.com olmanız gereklidir. Uyuşturucu olarak üretim yapmanız halinde il ve ilçe müdürlükleri tarafından üretime son verilebilir.

Yetiştirdiğiniz ürünleri aşağıdaki gibidir:

 • İlaç üretimi yapan yerlere ve eczanelere satarak kar sağlayabilirsiniz.
 • Ağır ve kronik hastalık sahibi olan kişilere doktor kontrolünde kenevir bitkisi ile tedavi sağlanabiliyor.
 • Otomotiv sektöründe de kullanılan bu bitkiyi yine otomobil üretici firmalara da karlı satışlar yapabilirsiniz.
 • Bunların yanı sıra giyim sektörü ile uğraşan imalat firmalarına, kağıt dönüşüm firmalarına ve yakıt firmalarına satışını gerçekleştirebilir ve oldukça karlı ticaret yapabilirsiniz.

Eğer belirlenen illerden bir tanesinde ikamet ediyor iseniz kenevir yetiştiriciliği yaparak kar sağlayabilirsiniz. Bu hususta düzenli ve planlı bir şekilde çalışmanız halinde güzel bir kazanç elde edebilirsiniz.

Devlet Destekli Kenevir Yetiştiriciliğinin Faydaları Nelerdir?

Çeşitli sektörlerde fayda sağlayan kenevir ekiminin kullanım alanları ve yararları aşağıdaki gibidir. Yapılan çalışmalar ve olumlu anlamda kullanılan kenevirin faydalarını inceleyerek, devlet destekli kenevir ekimi yapabilirsiniz.

 • Otomotiv sektöründe de kullanılabilen bu bitkiden üretilen arabaların dayanıklılığı normallerinden 10 kat fazla olabilecektir.
 • İnşaat sektöründe de faydası olan bu bitki yalıtım amaçlı olarak da kullanılabilir. Bu kapsamda üretilen ürünler ucuz, esnek ve dayanıklıdır.
 • İnsan vücudu için gerekli olan sabun ve diğer kozmetik ürünlerinin imalatında da kullanabilirsiniz. Suyu kirletmeme özelliğinin bulunması sebebi ile doğa hiçbir şekilde kirlenmeyecek ve zarar görmeyecektir.
 • Plastik ürünlerin yapımında kenevir kullanarak siz de doğa dostu olabilirsiniz. Bu plastikler doğada çok kolay bir şekilde dönüşecektir.
 • İnsanların gıda olarak da tüketebileceği bir besindir. İçerisinde protein ve içinde iki çeşit yağ asidi bulundurmaktadır.
 • Giyim hususunda da oldukça etki sağlayan bir bitkidir. Geçmiş yıllarda ilk kot pantolonun kenevirden yapıldığını bilmenizi isteriz.
 • Bilinen diğer avantajı da çabuk yetişiyor olmasıdır. Örneğin bir ağaç 20 ile 50 yıl arasında büyüme ve gelişme sağlıyor iken kenevir 4 ayda yetişmektedir. 
 • Bir dönümlük kenevirden dönüştürülecek olan kağıt üretimi, 4 dönüm ağaca eşittir.
 • Tüm bunların yanı sıra dünyanın her yerinde yetişebilen bu bitki çok az suyla yetiştirilir. Kendisini böceklerden koruma özelliğine de sahip olması sebebi ile tarım ilaçlarına gereksinim duymamaktadırlar.
 • Soya gibi bitkilerin üretiminden daha ucuz olmaktadır.
 • Kenevir bitkisinin en önemli özelliklerinden bir tanesi yüksek oranda oksijen veriyor olmasıdır. Yetiştiricinin bir dönümlük ektiği ürünler ortalama 25 dönümlük orman kadar oksijen üretimi yapmaktadır.
 • Bu bitki kağıt üretimi için de kullanılabilmektedir. Normal standartlarda bir ağaç 3 defa kağıda dönüşebiliyor iken kenevir bitkisi 8 defa kağıda dönüşüm sağlayabilmektedir. 
 • Radyasyon alanında da oldukça başarılı olan bu bir bitki çeşididir.
 • Bilinen diğer yararı ise; kanser ve AIDS tedavilerinde radyasyon ve kemoterapi etkisini en aza indirmek için, sara, kalp, uykusuzluk, mide, astım, romatizma, omurga rahatsızlıkları, psikolojik sorunlar gibi minimum 250 tane hastalık için kullanılabilmektedir.
 • Hayvanların beslenme ihtiyacı için de kullanılan bu bitki sayesinde hayvanlar hormon takviyesine ihtiyaç duymadan gelişimlerini sağlayabileceklerdir.

Kenevir Yetiştirmek için nereye Başvurulur?

Kenevir yetiştiriciliği için tarım ve orman bakanlığı il ve ilçe müdürlüklerine başvuru yapmak gerekmektedir.

Photo of author

Kobi Danışmanı

10 yılı aşkın süredir KOBİ'ler için danışmanlık hizmeti vermekteyim. Banka ve Sigortacılık bölümü mezunuyum. Gündem konularını takip etmekteyim.
“Devlet Destekli Kenevir Ekimi 2023 (Güncel Kar ve Maliyet)” üzerine 4 yorum
Yorum yapın

error: Content is protected !!
1