KOSGEB Kredisi

Ziraat Bankası Tavuk Çiftliği Kredisi 2020 Şartları

Ziraat Bankası Tavuk Çiftliği Kredisi 2020 Şartları

Tarım işletmelerine yönelik Resmi Gazete’de Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından geniş kapsamlı üretim konularında uygulanacak olan 2020 yılı dönemi içerisinde düşük faizli ve faizsiz krediler aynı zamanda belirlenen kriterler 3 Ocak 2020 tarihli Resmi Gazete’ de yayınlanan karar ile yürürlüğe girmiştir. Üretim konuları bakımından neredeyse çoğu sektörden üreticiye, 2020 yılında da düşük ve faizsiz kredi imkanı sunulmaya devam edecek olup konu gereğince Tarımsal üretim konularından biri olan tavuk çiftliği kurmak ve kanatlı sektöründe n geçimini elde etmek isteyen veya halihazırda faaliyette üreticilere Ziraat bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından kullandırılacak olan kredilerin üst limitleri, faiz indirim oranları ile kredi kullanımının nasıl gerçekleşeceği ile ilgili kosgebkredisi.com teknik ve bilgilerde 25 Mart 2020′ de Resmi Gazete’de uygulama esasları tebliği olarak yayınlanmış. Buna göre karar kapsamına dahil olan üretim konularına yönelik esaslar uygulama tebliği ile detaylıca açıklanmış. Böylelikle üreticiye en uygun kredi imkanı sunulması amaçlanmış.

Ziraat Bankası Tavuk Çiftliği Kredisi 2020 Şartları

3 Ocak 2020 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre uygulanacak olan kredi üzerine ilave özellikli kriterleri sağlayan üreticilere düşük faizli kredi imkanı sunulacak olup konu gereği üretim konularından olan kanatlı sektörü ve kanatlı sektörü damızlık yetiştiriciliği olarak sağlanan kredi kullanıma ilişkin detaylar 25 Mart 2020’de Resmi Gazete’de uygulama esasları tebliği olarak paylaşılmıştır. Kanatlı sektörüne sağlanacak kredi kullanım oranı yatırım kredisi için yüzde 25 iken işletme kredisi ise yüzde 50 olarak belirlenmiş. Aşağıdaki özellikli kriterlerin sağlanması halinde;

Kanatlı sektöre yönelik ilave % 10 faiz indirimleri uygulanacak olan Özellikli Kriterler;

 • Atıl işletme alımı kriteri
 • Sözleşmeli üretim kriteri
 • Genç çiftçi, girişimci 40 yaş ve altı kriteri
 • Kadın çiftçi girişimci kriteri

Atıl işletme alımından gerçekleşecek ilave yüzde 10 faiz indirimi ile özellikli kriterinden yararlanabilmek için uygulama esasları tebliği tarafından sunulan şart; kredi kullanımı doğrultusunda satın alımı gerçekleşecek hayvancılık işletmesinin asgari olmak üzere bir yıldır süre ile gayrifaal olması gerekmektedir. Bir yıllık süre, işletmeye kayıtlı son hayvanın işletmeden çıkış tarihi esas alınarak belirlenir. Hayvan çıkış tarihinin belirlenmesinde güncel HBS Hayvan Bilgi Sistemi kayıtları esas alınır.

Sözleşmeli üretim özellikli kriterinden yararlanılabilmesi için uygulama esasları tebliğinden belirtilen koşul; üreticilerin, sözleşmeli üretim ile ilgili usul ve esaslar hakkındaki yürürlükteki mevzuat kapsamında, sözleşmeli üretim yapmaları gereklidir. Buna göre sözleşmeli üretim, üretici ile üretimi gerçekleştiren olarak ayrıştırılır. Belirtmekte fayda var; sözleşmeli üretimde olan kişiler üretici ve üretimi yapan olarak aynı kredi kullanımına başvuramaz.

Genç çiftçi/girişimci  için sunulan ilave % 10 faiz indirimi için özellikli kriterinden yararlanılabilmesi için; Gerçek kişi girişimci üreticilerin kanatlı sektörü olarak tavukçuluk için belirtilen uygulama esasları tebliğince Ziraat bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından kredi kullanımının gerçekleştiği tarihte 40 yaşını aşmamış aynı zamanda 41 yaşından gün almamış olmaları şartı aranmaktadır. Üreticinin kredi kullanımı kapsamında kendi adına tarımsal üretim faaliyetinde bulunması da ayrıca gerekmektedir. Tüzel kişi üreticilerin ortaklarının asgari %51 hisseye sahip olanlarının, gerçek kişilerde aranan şartı sağlaması ve bu şartı sağlayan ortakların kredi vadesi boyunca ortaklığının devam etmesi gerekir.

Kadın çiftçilere sunulan ilave % 10 faiz indirimine yönelik özellikli kriterden üreticinin yararlanılabilmesi için; Gerçek kişilerde kadın üreticinin kendi adına üretim yapacak olması şartı aranırken tüzel kişi üreticilerin ortaklarının asgari %51 hisseye sahip kısmının kadın olması ve bu şartı sağlayan ortakların kredi vadesi boyunca ortaklıklarının devamlılığı sağlanmalıdır.

Kanatlı sektöründe uygulanacak olan kredinin üst limiti  5.000.000 TL olarak belirlenmiştir. Yatırım kredisi % 25 faiz indirimli olarak, işletme kredisi ise % 50 faiz indirimli olarak kredi kullandırılacak iken özellikli kriterleri sağlayan üreticilere; kanatlı sektörüne yönelik yatırım kredisi ilave faiz indirim oranları uygulandığı takdirde yüzde 55 işletme kredisi ilave faiz indirimleri uygulanarak en yüksek yüzde 80 faiz indirimi üzerinden kredi kullandırılacaktır. Kanatlı sektörü için sağlanan;

Yatırım kredisi yüzde 25 indirim oranına ilave olarak;

 • Atıl işletme alımı ile yüzde 10 indirim oranı
 • Sözleşmeli üretimde herhangi bir indirim oranı sağlanamaz.
 • Üreticinin genç çiftçi girişimci olarak 40 yaş veya altı olması halinde yüzde 10 faiz indirimi
 • Kadın girişimci olma şartı ile üreticiye yüzde 10 faiz indirimi neticesinde yatırım kredisinde uygulanacak en yükse faiz indirimi %55’e ulaşacaktır.

İşletme kredisi kullanımı için yüzde 50 indirim oranına ilave olarak;

 • Atıl işletme alımı indirim oranı sağlanmaz.
 • Sözleşmeli üretimde % 10 indirim oranı
 • Genç Çiftçi ve girişimci olarak 40 yaş veya altı olmak şartıyla yüzde 10 indirim oranı
 • Kadın girişimci olma şartı ile de yüzde 10 indirim oranı sağlanarak işletme kredisinin faizi % 80 olacaktır.

Ziraat Bankası Tavuk Çiftliği Kredisi Başvuru Şartları

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından sağlanan tarımsal üretime dair düşük faizli kredi kullanımına ilişkin olarak  31 Aralık 2020 tarihine kadar başvuru müracaatında bulunacak olan üreticilerden istenen şartlar ise şu şekilde belirtilmiştir.

 • Etlik piliç yetiştiriciliği için 10 bin adet, yumurta tavuğu yetiştiriciliğinde ise 7 bin 500 adet kapasitesi bulunan tarıma dayalı işletme kurulum şartı sağlanmalıdır.
 • Yumurta tavukçuluğunda en az 7 bin 500 adet ve üzerinde kapasiteye sahip hali hazırda var olan mevcut işletmelere işletme kredisi kullanımı sağlanırken, mevcut kurulu işletme kapasitesini artırmaya yönelik yatırım olmamak kaydıyla tesislerinde bakım, onarım ve makine ekipman alımı, yenilenmesi gibi harcamalar için yatırım kredisi kullandırılabilir.
 • Damızlık deve kuşu yetiştiriciliğinde ise en az 50 adet olmak üzere işletme hacimlerini arttırma şartı aranmaktadır.
 • Mevcut işletmesi bulunan kişilerde ilave hindi yetiştiriciliğinde 1000 adet olmak üzere işletme kapasitesi arttırılmalıdır.
 • Bıldırcın, ördek veya kaz yetiştiriciliğinde 2000 adet olmak üzere işletme kapasitesi arttırılmalıdır.

Ziraat Bankası Tavuk Çiftliği Kredisi Başvuru Evrakları

Yurdun kırsal kesimlerinde geçimini tarım sektöründen elde eden çiftçiler veya tarım sektöründe henüz yeni olmak üzere girişimci olan üreticilere Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince sağlanan tarımsal üretim konularında kredi kullanımını gerçekleştirecek kişilerin başvuru müracaatında yanlarında bulundurmaları gereken evraklar aşağıdaki gibi olup gerçek ve tüzel kişiler olarak ayrılmıştır.

Gerçek kişiler talep edilen belgeler;

 • Kredi kullanımı başvurusunda bulunacak kişinin T.C Kimlik kartı,
 • Üreticinin kredi kullanımı gerçekleştirmesi için gerekli ÇKS Çiftçi Kayıt Sistemi belgesi,
 • Tarımsal işletmeye dair tapu kaydı veya kira kontratı,
 • Kredi kullanımına karşı talep edilebilecek teminatlı belgeler
 • İşletmenin muhasebesi bilanço esasına göre işleniyor ise işletmenin son 3 yıla ait bilanço ve gelir tablosu

Tüzel kişilerin başvurularında gerekli evraklar ise;

 • Ticaret Sicili Gazetesi
 • Oda kaydına ait belge
 • İşletmenin Vergi levhası
 • Tüzel kişilerden yetkili kişiler
 • Noter onaylı imza sirküleri
 • Temsil yetkisi kararları
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.