KOSGEB Kredisi

Ziraat Bankası Sıfır Faizli Sığır Yetiştiriciliği 2020 Kredisi

Ziraat Bankası Sıfır Faizli Sığır Yetiştiriciliği 2020 Kredisi

3 Ocak 2020 tarihinde 2015 karar sayısı ile Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin Resmi Gazete‘de tarımsal üretimde düşük faizli yatırım ve işletme dönemi kredi kullandırılmasına ilişkin karar yayınlandı. Yayınlanan kararnamede pek çok sektörde hayvansal üretim konuları aldı altında düşük faizli kredi kullandırılacaktır. 2020 yılında Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri beraberliğinde sunulan her kredi için farklı kredi limiti ve farklı faiz indirimi yapılmaktadır. Ziraat bankasından ve Tarım kredi kooperatifi tarafından hayvancılık üretim konularında sunulan hayvancılık kredileri olarak; sığır yetiştiriciliği, inek kredisi, başvuruları başladı. 1 Ocak 2020 ile 31 Aralık 2022 tarihleri arasında geçerliliği bulunan tarımsal üretimde düşük faizli kredi ile faizsiz sığır yetiştiriciliği kredilerinden yararlanmak isteyenlere özel sunulan tarımsal kredi kullanabilmenin koşulları ve sıfır faizli sığır yetiştiriciliği hakkında tüm bilgiler yazımızda.

Ziraat Bankasından Sıfır Faizli Sığır Yetiştiriciliği Kredisi

2020 yılı Ocak ayında Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin tarımsal üretime dair düşük faizli kredi kullandırılmasının kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu karar ile devreye alınan düşük faizli kredilerin hükümleri Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. Tarım ve hayvancılık alanında birden fazla sektörü içinde barındıran kararda üretici ve yetiştiricileri yakından ilgilendirmektedir. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri düşük faizli kredisi imkanıyla üretici ve yetiştiricilere destekler niteliktedir.  Hayvancılık alanında Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden kullanılacak olan kredi türleri toplam 9 tane olmaktadır.

Bunlar sırayla olmak üzere;

 • Sütçü ve kombine sığır yetiştiriciliği,
 • Damızlık düve yetiştiriciliği,
 • Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği,
 • Küçükbaş hayvancılık,
 • Arıcılık sektörü,
 • Kanatlı sektörü,
 • Kanatlı damızlık yetiştiriciliği,
 • Su ürünleri sektörü
 • Geleneksel yaygın hayvansal üretimdir.

Sıralanmış olan hayvansal üretim kredi türlerinin hepsinin kredi limiti, işletme ve yatırım dönemleri kosgebkredisi.com faiz indirimleri birbirinden farklı olmaktadır. Sığır yetiştiriciliği yatırım ve işletme dönemleri için faiz indirimi % 50, büyükbaş hayvancılıkta her iki dönem % 50, küçükbaş hayvancılıkta işletme ve yatırım dönemleri faiz indirimi % 75, kanatlı sektöründe yatırım dönemi için % 25 ve işletme dönemi % 50, damızlık düve yetiştiriciliği için işletme ve yatırım dönemi faiz indirimi % 75, kanatlı damızlık yetiştiriciliğinde yatırım ve işletme dönemlerinde indirim % 75, arıcılık sektöründe işletme ve yatırım dönemleri için % 50, su ürünleri sektöründe her iki dönem için faiz indirimi % 50 ve geleneksel hayvansal üretim işletme ve yatırım dönemleri için % 50 oranında faiz indirimi uygulanmaktadır. Sıfır faizli kredi kullanmak isteyenler yetiştiriciler özellikli kriterlere uygun olması şartı bulunmaktadır.

Sütçü ve kombine sığır yetiştiriciliğinin kredi üst limiti 25.000.000 TL’dir. Yatırım ve işletme dönemleri için ayrı ayrı yüzde 50 faiz indirimi olmaktadır. Aşağıdaki resmi Gazete’ de yayınlanan görseldeki gibi en yüksek faiz indiriminin uygulanması için belirlenen kriterleri sağlanması şartıyla faizsiz sığır yetiştiriliciliği kredisi verilecektir.

Ziraat Bankası Sıfır Faizli Sığır Yetiştiriciliği 2020 Kredisi

Ziraat Bankası Sıfır Faizli Sığır Yetiştiriciliği 2020 Kredisi

Sıfır faizli sığır yetiştiriciliği kredisi kullanmak isteyen yetiştiricilerin kosgebkredisi.comdikkat etmesi gereken özellikli kriterler aşağıda belirtilmiştir. Özellikli kriterler sağlandığı takdirde yüzde yüz faiz indirimi ile sıfır faizli sığır kredisi imkanından yararlanabileceklerdir.

Yüzde 100 yani sıfır faizli kredi belirtilen kriterler şu şekildedir:

 1. Öncelikli Bölge Yatırımı
 2. Atıl İşletme Alımı
 3. Yurtiçinde Doğan Hayvan Alımı/Kullanımı
 4. Kendi Yemini Üretme/Mera Kullanımı
 5. Jeotermal/Yenilenebilir/Atık Enerji Kullanımı
 6. Organik Tarım/İyi Tarım Uygulamaları
 7. Genç Çiftçi/Girişimci
 8. Kadın Çiftçi/Girişimci

Toplam 8 kriteri bünyesinde taşıyan yetiştiricilere her iki dönem için ilave faiz indirimi yapılacak ve böylelikle sıfır faizli kredi kullanım imkanı da açılacaktır. Yüzde 50 faiz indirimi bulunan Sütçü ve kombine sığır yetiştiriciliği için uygulanabilecek en yüksek faiz indirimi yüzde 100‘dür.

Sütçü ve kombine sığır yetiştiriciliğinde;

 • Öncelikli bölge yatırımında işletme ve yatırım dönemleri için yüzde 10,
 • Yurt içinde doğan hayvan alımında yatırım ve  işletme dönemi için ilave yüzde 10 indirim,
 • Atıl işletme alımında sadece yatırım dönemi için yüzde 10 indirim, atık enerji kullanımında her iki dönem için yüzde 10 faiz indirimi,
 • Organik tarım iyi tarım uygulamalarında sadece işletme dönemi yüzde 10 faiz indirimi,
 • Kendi yemini üretme de de sadece işletme döneminde yüzde 10 faiz indirimi,

kadın girişimci ve genç çiftçi için işletme ve yatırım dönemlerine yüzde 10 faiz indirimi uygulanacaktır.

Böylelikle uygulanabilecek en yüksek faiz oranı yüzde 100 olacaktır.

Ziraat Bankası Sıfır Faizli Sığır Yetiştiriciliği 2020 Kredisi

Sığır Yetiştiriciliğin Öncelikli Bölge Yatırımı İlleri

Öncelikli bölge yatırım illeri Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenmektedir. 25 Mart 2020 tarihinde Resmi Gazete‘de yayımlanan tebliğde her üretim konusu için belirlenmiş yatırım illeri sıralanmıştır. Öncelikli bölge yatırımı özellikli kriterinin bulunduğu hayvancılık konularının başında sütçü ve kombine sığır yetiştiriciliği gelmekte daha sonrasında ise  damızlık düve yetiştiriciliği, küçükbaş hayvancılık ve büyükbaş hayvan besiciliği gelmektedir.

Bu iller; Adana, Afyon, Bilecik, Aydın, Çanakkale, Edirne, Balıkesir, Isparta, Eskişehir, Karaman, İzmir, İstanbul, Denizli, Aksaray, Antalya, Burdur, Bursa, Uşak, Tekirdağ, Niğde, Sakarya, Kayseri, Kırklareli, Muğla, Mersin, Kütahya, Konya, Nevşehir, Manisa’dır.

Ziraat Bankası Sığır Yetiştiriciliği Başvuru Şartları

Karar kapsamında üreticilere faiz indirimli işletme ve yatırım kredisi kullandırılabilmesi için; 50 baş ve üzeri kapasitede, manda veya damızlık sığır işletmesi kurmaları veya işletme kapasitesini 50 baş ve üzerine çıkarmaları gerekir. Sığır yetiştiriciliği için kullandırılacak olan yatırım kredileri, sütçü ırklar (Jersey, Holstein ve Avrupa kırmızıları), kombine ırklar (Montbeliard, Brown Swiss ve Simental) ile manda alımları, barınak yapımı ve tadilatı, süt sağım ünitesi ve süt soğutma tankı, yem hazırlama ünitesi, balya makinesi, çayır biçme makinesi, silaj makinesi, hayvan yatağı, travay, gübre yönetimi ile ilgili altyapı ve alet-ekipman alımı, kurulu işletmelerin münferit alet-ekipman alımları ile diğer yatırım giderlerini kapsar.

Kredi ile temin edilecek sığırların, Bakanlık kayıt sistemine kaydedilmiş, damızlık belgesine sahip, ilk yavrusuna gebe veya en fazla ilk doğumunu yapmış ve azami 36 aylık yaşta olması gerekir. Kredi ile temin edilecek mandalar ise Bakanlık kayıt sistemine kaydedilmiş, ilk yavrusuna gebe veya en fazla ilk doğumunu yapmış ve azami 48 aylık yaşta olması gerekir.

Bu kapsamda işletme veya yatırım kredisi kullandırılabilmesi için, hayvan alımı amacıyla kredi kullandırılmasa dahi işletmeye alınacak hayvanların belirtilen nitelikleri taşıması gerekir. Kurulu işletmelerin hayvan alımı dışındaki işletme veya yatırım kredisi taleplerinde ise hayvanların yaşı dışındaki diğer tüm kriterler damızlık belgesine sahip olma, HBS’de kayıtlı olma şartı aranır.

Yalnızca işletme kredisi taleplerinin değerlendirilmesinde, işletmedeki hayvanlar için damızlık belgesi yerine ilgili Damızlık Birliği tarafından onaylanmış e-ıslah veri tabanı kulak küpe numaraları belirtilerek kayıtları esas alınarak işlem yapılabilir.

Başvuruda Gerekli Evraklar

Sığır yetiştiriciliği kredisinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler Ziraat Bankası şubelerine başvuruda bulunurken yanlarında getirilmesi gereken evraklar aşağıda sıralanmıştır.

 • T.C kimlik kartı
 • Başvuru dilekçesi
 • ÇKS belgesi
 • Yerleşim yeri belgesi (ikametgah)
 • Vergi levhası
 • İşletmenin tapusu
 • Kira ise kira kontratı
 • SGK’dan hizmet döküm belgesidir.

Başvuruda gerekli belgeler ile banka şubelerini ziyaret ederek kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

] }
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.