KOSGEB Kredisi

Ziraat Bankası Düşük Faizli Tarım ve Hayvan Kredisi Şartları

Ziraat Bankası Düşük Faizli Tarım ve Hayvan Kredisi Şartları

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen 2020 yılı için geçerli olacak 3 Ocak 2020 tarihli 2015 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan T.C. Ziraat bankası A.ş. Ve Tarım Kredi Kooperatiflerince tarımsal üretime dair düşük faizli Yatırım ve İşletme Kredisi kullandırılmasına ilişkin Uygulama esasları 25 Mart 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğname içeriğinde yer alan Hayvancılık ve Tarım Kredisi şartlarını yorumlayabildiğim kadarıyla madde madde sizlere anlatmaya çalışacağım. En doğru bilgi Ziraat Bankası şubelerindedir.

Genel bir hüküm olarak öncelikle Bakanlık özellikle kredi ile satın alınacak hayvanların Bakanlık sistemlerine kaydını şart koşuyor. TÜRKVET, Koyun Keçi Sistemi vs. tüm sistemlere hayvanlar kayıt edilecek.

SÜTÇÜ, ETÇİ VE KOMBİNE SIĞIR YETİŞTİRİCİLİĞİ

Manda dahil olmak üzere sığır yetiştiriciliği yapmak istiyorsanız en az 50 adet hayvanınız olmalıdır. Eğer sayı 5’ten az ise sayıyı 50 e çıkarmalısınız. Ancak bu sayede başvuru yapabilirsiniz.

Hayvanlarda aranan şart: Sığırlar ilk yavrusuna gebe veya en fazla ilk doğumunu yapmış ve azami otuz altı aylık yaşta olması gerekir.

Sığır yetiştiriciliği için kullandırılacak olan yatırım kredileri, sütçü ırklar (Jersey, Holstein ve Avrupa kırmızıları), kombine ırklar (Montbeliard, Brown Swiss ve Simental) manda alımları ve ekipman alımları için verilir.

SÜTÇÜ, ETÇİ VE KOMBİNE SIĞIR YETİŞTİRİCİLİĞİ

Sütçü, etçi ve kombine sığır yetiştiriciliği..

DAMIZLIK DÜVE YETİŞTİRİCİLİĞİ

Sayı Limiti: 50 baş ve üzerine kredi veriliyor. Eğer 5-10 hayvan için istiyorsanız size uygun değil.

Hayvanlarda aranan şart: Karar kapsamında damızlık düve yetiştiriciliği kredisinden yararlanabilmek için; ; sütçü ırklar (Jersey, Holstein ve Avrupa kırmızıları), kombine ırklar (Montbeliard, Brown Swiss ve Simental), manda ile elli baş ve üzeri kapasitede işletme kurmaları veya işletme kapasitesini elli baş ve üzerine çıkarmaları gerekir. manda ile elli baş ve üzeri kapasitede işletme kurmaları veya işletme kapasitesini elli baş ve üzerine çıkarmaları gerekir.

Düveler , Bakanlık kayıt sistemine , HBS’ye kayıtlı, damızlık belgesi/pedigri/sertifikaya sahip, dört – on üç aylık yaş aralığında olmalıdır. Düvelerin Holstein ırkı sığır alımlarında, TKK ve TİGEM aracılığıyla temin edilenler hariç olmak üzere yurt içinde doğmuş olma şartı aranır.

Kredi ile alınacak mandalar ise HBS’de kayıt altına alınmış ve on iki-yirmi dört aylık yaş aralığında olmalıdır.

BÜYÜKBAŞ HAYVAN BESİCİLİĞİ

Limit Şartı: Manda dahil limit 50 baş limit konuşmuş olup, besicilik alanında kredi çekecekseniz satın alacağınız hayvanlarında en az yirmi 20 aylık olması şartı aranıyor. Daha küçük buzağılar için kredi verilmiyor. Bakanlık sistmine kayıtlı olması gerekiyor.

KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK

Sayı limiti: Koyunda 250, Keçide 100 baş ve üzeri hayvan almak veya sürüyü bu sayılara ulaştırmak gerekiyor. Küçükbaş hayvan besiciliğinde ise 250 baş ve üzerinde besi işletmesi kurmaları veya işletme kapasitesini 250 baş ve üzerine çıkarmaları gerekir.

Hayvanlarda aranan şart: Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde  dişi hayvanların altı-yirmi dört aylık yaşta, küçükbaş hayvan besiciliğinde erkek hayvanların en az üç aylık yaşta olmaları gerekiyor. Bakanlık kayıt sisteminde kayıtlı olmaları gerekir.

ARICILIK

En az 50 arılı kovan sahibi olmak gerekiyor. Veya sayıyı 50’ye çıkarmalısınız. Bambus arısı için izin belgesi şart. Her türlü arı yetiştiriciliğine ait malzemenin alınması için kredi verilebiliyor. Yeter ki en az 50 kovan arınız olsun.

Arıcılık kapsamında kullandırılacak yatırım kredileri;

Arılı kovan, polen kapanlı yeni kovan (boş), elektrikli çit sistemi, bal süzme makinesi, bal dolum ve paketleme makinesi, polen kurutma ve temizleme, kek hazırlama makineleri alımı, 200 adet ve daha fazla sayıda arılı kovan ile gezginci arıcılık yapan üreticiler için jeneratör, güneş enerji sistemi, arıcı barakası veya karavanı alımı,  100 adet ve daha fazla sayıda arılı kovana sahip ana arı üretimi yapmak isteyen arıcılara; ana arı üretimi için jeneratör, güneş enerji sistemi, çiftleştirme kovanı veya kutusu (en az 1000 adet) ve arıcı barakası veya karavanı alımı, bombus arısı yetiştiricileri için, bina yapımı ve tadilatı, raf sistemleri, ilgili alet ve ekipman alımı ile diğer yatırım giderlerini kapsar

Arıcılık faaliyetlerinde kullandırılacak işletme kredileri;

Arıcılık malzemeleri (maske, körük, el demiri, pürmüz, mahmuz, çıta delme ve biz gibi) şeker, temel petek, kek, ruhsatlı arı ilacı alımı, gezginci arıcılık yapan arıcılara, işçilik dahil arı nakliye giderleri, ana arı üretimi yapan işletmelere ise şeker, temel petek, kek, ana arı üretim malzemeleri (larva transfer kaşığı, yüksük kalıbı, zımba tabancası, mum cezvesi, larva çantası, ana arı nakliye kafesi ve ana arı ızgarası gibi), bombus arısı üretimine yönelik ihtiyaç duyulan (polen, şeker, plastik kap ve ambalaj malzemesi gibi) alımları kapsar.

AKS’ ye yani Arıcılık Kayıt Sistemine kaydedilmiş kovan ve sayılarını gösterir belgede lazımdır. Bombus arısı yatırım ve işletme kredilerinde, il müdürlüğünden alınacak ön izinli ya da izinli olduğuna dair yazı istenir.

KANATLI SEKTÖRÜ

 • Etlik piliç için 10.000 Adet,
 • Yumurta tavuğu yetiştiriciliği 7.500 Adet,
 • Kaz, ördek, hindi için 1.000 Adet,
 • Bıldırcın için 2.000 Adet,
 • Deve kuşu yetiştiriciliği 50 adet hayvana sahip olmak gerekiyor.

KANATLI DAMIZLIK YETİŞTİRME

 • Damızlık Etlik Piliç için 10.000 Adet,
 • Damızlık Yumurta Tavuğu Yetiştiriciliği 10.000 Adet,
 • ATAİM Damızlık Yumurta Tavuğu için 1.000 Adet
 • Damızlık hindi için 5.000 Adet,
 • Damızlık ördek, kaz, bıldırcın için 1.000 Adet,
 • Damızlık devekuşu yetiştiriciliği için 100 Adet hayvan beslemek veya sürüyü bu sayıya çıkarmak şart.

SERACILIK KREDİSİ

En az 1 dekar (dönüm) büyüklüğünde sera kurmak gerekiyor. Ayrıca tebliğnamede yayınlanan diğer şartları da taşıyan çiftçilere seraların modernizasyonu içinde kredi veriliyor.

TRAKTÖR KREDİLERİ

İkinci elde 8 yaşından küçük traktörler için verilebilir. Şart olarak çiftçinin bitkisel üretim, hayvancılık gibi faaliyetlerden birini yerine getiriyor olması aranmaktadır. Traktör kredisi isimli yazıdan ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

Bu sektörler haricinde Devlet yayınladığı tebliğname ile Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığı ile aşağıda yazılı olan tarım ve hayvancılık sektörlerine gerekli şartları taşıyan başvuru sahiplerine düşük faizli kredi vermektedir.

 • Modern basınçlı sulama
 • Tarımsal mekanizasyon
 • Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) karşılığı kredi kullanımı
 • İyi tarım uygulamaları
 • Stratejik bitkisel üretim
 • Soğuk hava deposu yatırımları
 • Yurt içinde üretilen sertifikalı tohum, fide, fidan kullanımı (ve ÜRETİMİ)
 • Yem bitkisi üretimi
 • Su ürünleri sektörü
 • Yenilenebilir enerji kaynakları
 • Lisanslı depoculuk yatırımları
 • Yaygın bitkisel üretim
 • Tarımsal ürünlerin işlenmesi
 • Sera modernizasyonu
 • Yaygın hayvansal üretim
 • Organik tarım faaliyetleri
 • Sözleşmeli üretim (300 koyun projesi gibi)
 • Süs bitkisi üretimi

NEREYE BAŞVURULUR?

Başvurular gerekli evraklar ile birlikte Tarım Kredi Kooperatiflerine veya Ziraat Bankasına şahsen yapılır. İnternetten başvuru kabul edilmez.

 • Daha önce kredi çeken veya henüz borcunun %30’unu ödemeyenler,
 • Ziraat Bankasının kredi çekme şartlarını taşımayanlar yararlanamazlar.

Ziraat Bankasına şahsen başvuru yapıp, tüm bilgileri net olarak öğrenebilirsiniz.

Yorumlar
 1. Seda konak dedi ki:

  Tarım Kredi kooperatiflerince tarımsal üretime düşük faizli yatırım ve işletme kredisi kullandırılmasına ilişkin kararı resmi gazetenin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi Buna göre banka ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından 1 Ocak 31 Aralık 2017 tarihleri arasında Ziraat Bankası’nın uyguladığı tarımsal Kredi cari faiz oranlarından kredi konuları itibariyle belirlenen oranlar da indirim yapılıp Kredi üst limitleri açılmamak suretiyle tarımsal Kredi kullandırılacak hayvansal üretim konularında kullandırılan üst limiti 12,5 milyon lira olarak belirlenen kredileri yatırım döneminde %50 ile %100 arasında işletme Döneminde ise yüzde 25 ile %100 arasında indirim uygulanacak üst limiti 100 milyon dolar olarak belirlenen bitkisel üretime yönelik kredilerde yatırım ve işletme dönemlerinde yüzde 25 ile %100 üst limit 5 milyon lira olarak tespit edilen muhtelif konularda kullandırılan krediler de konu türlerine göre yatırım döneminde %50 ile %100 işletme Döneminde ise %50 indirim yapılacak birden fazla konuda Kredi talebinde bulunan üreticilere kullandırılabilir