KosgebKredisi.com

Ticaret Bakanlığı kadın kooperatiflerine finansman desteği sağlayacak

15.02.2022

Kadın kooperatiflerine finansman desteği başvuruları başladı. Ticaret Bakanlığı, ortaklarının çoğunluğu kadınlardan oluşan ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatiflere finansman desteği başvuruları ve tüm merak edilenler haberimizde.

Ticaret Bakanlığı kadın kooperatiflerine finansman desteği sağlayacak

Ticaret Bakanlığı, ortaklarının çoğunluğu kadınlardan oluşan ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatiflere finansman desteği verecek.

Bakanlık Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı’na, kuruluş, işleyiş ve denetimleri Ticaret Bakanlığınca gerçekleştirilen, ortaklarının çoğunluğunu kadınların oluşturduğu ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatifler ve üst kuruluşları başvurabilecek.

Bu kapsamda, başvuru sahibi kooperatif ve üst kuruluşların, ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmeleri ve aynı proje konusunda başka bir kamusal kaynaktan destek almamış olmaları, projelerinin, üretim ve istihdama katkısının bulunması, sürdürülebilirliği, piyasa araştırmasına dayandırılması ve kooperatifin faaliyet konularına uygunluğu şartları aranacak. Başvuru duyurusu için tıklayınız.

KOOP-DES Başvuru Duyurusu

Destekten yararlanmak isteyenler, başvurularını 15 Şubat-15 Mart döneminde Ticaret Bakanlığı il müdürlüklerine yapabilecek.

Mal alımları ve personel istihdamına destek verilecek

Program kapsamında ilk uygulama olarak ortaklarının çoğunluğunu kadınların oluşturduğu ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatiflerin, üretim ve istihdama katkısı olacak projelerine ilişkin, makine ve ekipman ile ilgili mal alımlarına, ortaklarının en az yüzde 90’ını kadınların oluşturduğu kooperatiflerin işletecekleri yaşlı ve engelli bakım merkezleri ile çocuk kulüpleri, kreş ve gündüz bakımevlerinin demirbaş eşya niteliğindeki yatırım malı alımlarına, ürettikleri ürünlerin tanıtımı ve pazarlanmasına ilişkin sergi ve fuar katılımlarına yönelik hizmet alımlarına ve projelerine ilişkin nitelikli personel istihdamlarına destek verilecek.

Verilecek destek miktarları

İlk uygulama olarak ortaklarının çoğunluğunu kadınların oluşturduğu ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatiflerin sunacakları proje başvurularında hibeye esas proje tutarı azami sınırı;

Söz konusu kooperatiflerin sunacakları proje başvurularında destekler,

 • Mal alımlarında 200.000 Türk Lirasını,
 • Hizmet alımlarında 30.000 Türk Lirasını,
 • Nitelikli personel istihdamında yıllık bir personel için 51.000 TL’yi, iki personel için toplam 102.000 TL’yi geçemeyecektir.

Üst sınırlar içinde proje tutarlarının, kalkınmada öncelikli yörelerde yüzde 75’i, diğer bölgelerde yüzde 50’si, kalkınmada öncelikli yöre şartı aranmaksızın ortaklarının en az yüzde 90’ını kadınların oluşturduğu kooperatiflerde ise yüzde 75’i Bakanlıkça karşılanabilecek. Proje tutarlarının kalan kısmı ise proje yürütücüsü kooperatif tarafından sağlanacak.

KOOP-DES Uygulama ve Değerlendirme Kılavuzu’nda belirtilen puanlama cetveline tabi tutulan proje başvuruları, il proje yürütme biriminin teklifi, il proje komisyonunun olumlu görüşü üzerine Merkez Proje Komisyonunca değerlendirilerek karara bağlanacak.

Hibe desteği verilmesi kabul edilen projeler, Bakanlık internet sayfasından duyurulacak.

Destek Oranı

Üst sınırlar içerisinde proje tutarlarının:

 • Kalkınmada öncelikli yörelerde % 75’i, diğer bölgelerde % 50’si,
 • Kalkınmada öncelikli yöre şartı aranmaksızın ortaklarının en az % 90’ını kadınların oluşturduğu kooperatiflerde %75’i Ticaret Bakanlığınca karşılanabilecektir. Proje tutarlarının kalan kısmı ise proje yürütücüsü kooperatif tarafından karşılanacaktır.

Başvuru Yöntemi ve İstenilecek Belgeler

Kooperatiflerin makine ve/veya ekipman ile ilgili mal alımı başvurularında aşağıdaki belgeler aranacaktır:

 • Makine ve/veya ekipman alımı başvurusu için Proje Başvuru Formu (Ek 1),
 • Kooperatifin makine ve/veya ekipman alımı başvurusu için aldığı yetkili organ kararı,
 • İmzaya yetkili yönetim kurulu üyelerinin imza sirküleri,
 • Kooperatif yönetim ve denetim kurulu üyeleri hakkında adli sicil belgesi,
 • Kooperatifin en son yaptığı genel kurula sunduğu bilanço,
 • Başvuru tarihi itibariyle son yapılan genel kurulda kullanılan ve en az iki yönetim kurulu üyesi tarafından imzalanmış hazirun listesi,
 • Satın alınacak makine ve/veya ekipmana ait Teknik Şartname ve gerekli ise İdari Şartname,
 • Piyasa fiyat araştırması sonucu alınan fiyat teklifleri veya proforma fatura,
 • Kooperatifin ve teklif alınan yüklenicilerin vergi ve SGK borçlarının olmadığına ilişkin belge, (Doğrudan alım yöntemi ile alımlarda daha sonraki aşama olan ödeme talep formu ekinde sunulacaktır.)
 • Ortaklarının cinsiyet dağılımı ile ilgili taahhütname, (Taahhütname 1)
 • Başvurulan proje konusunda kooperatifin diğer kamusal desteklerden yararlanmadığına ilişkin taahhütname ( Taahhütname 2)

Ortaklarının en az % 90’ını kadınların oluşturduğu kooperatiflerin işletecekleri yaşlı ve engelli bakım merkezleri ile çocuk kulüpleri, kreş ve gündüz bakımevlerinin demirbaş eşya niteliğindeki yatırım malı alımı başvurularında aşağıdaki belgeler aranacaktır:

 • Yatırım malları alımı başvurusu için Proje Başvuru Formu (Ek 2),
 • Kooperatifin yatırım malları alımı başvurusu için aldığı yetkili organ kararı,
 • İmzaya yetkili yönetim kurulu üyelerinin imza sirküleri,
 • Kooperatif yönetim ve denetim kurulu üyeleri hakkında adli sicil belgesi,
 • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl/İlçe Müdürlüğüne Özel Kreş, Gündüz Bakımevi, Özel Çocuk Kulübü, Yaşlı ve Engelli Bakım Merkezleri açma izni başvurulduğuna ilişkin belge,
 • Kooperatifin en son yaptığı genel kurula sunduğu bilanço,
 • Başvuru tarihi itibariyle son yapılan genel kurulda kullanılan ve en az iki yönetim kurulu üyesi tarafından imzalanmış hazirun listesi,
 • Satın alınacak yatırım mallarına ait Teknik Şartname ve gerekli ise İdari Şartname,
 • Piyasa fiyat araştırması sonucu alınan fiyat teklifleri veya proforma fatura,
 • Kooperatifin ve teklif alınan yüklenicilerin vergi ve SGK borçlarının olmadığına ilişkin belge, (Doğrudan alım yöntemi ile alımlarda daha sonraki aşama olan ödeme talep formu ekinde sunulacaktır.)
 • Ortaklarının cinsiyet dağılımı ile ilgili taahhütname (Taahhütname 1).
 • Başvurulan proje konusunda kooperatifin diğer kamusal desteklerden yararlanmadığına ilişkin taahhütname (Taahhütname 2).

Başvuruların Değerlendirilmesi

KOOP-DES Uygulama ve Değerlendirme Kılavuzunda belirtilen puanlama cetveline tabi tutulan proje başvuruları, İl Proje Yürütme Biriminin teklifi, İl Proje Komisyonunun olumlu görüşü üzerine Merkez Proje Komisyonunca değerlendirilerek karara bağlanacaktır.

Proje başvuruları ilgili mevzuat hükümlerine göre değerlendirilecektir. Eksik ve hatalı belge içeren başvurular, eksikliklerin ve hataların giderilmesi amacıyla Kılavuzda belirtilen esaslara göre İl Müdürlüğünce kooperatiflere iade edilecektir. Bütçe imkânları nedeniyle desteklenmesine ilişkin karar alınamayan projeler hariç olmak üzere, Merkez Proje Komisyonunca kabul edilmeyen projeler tekrar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Verilen oy post

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

KosgebKredisi.Com sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve görsellerin her türlü hakkı saklıdır. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.
error: Content is protected !!