İşbirliği Yapana 10 Milyon TL Destek

İşbirliği Yapana 10 Milyon TL Destek! İşini büyütmek isteyenlere devlet tarafından birçok teşvik ve destek verilmektedir. Buna en güzel örnek te Kosgeb’in geri ödemeli ve geri ödemesiz 10 milyon TL desteği olarak gösterilmektedir. İşbirliği yaparak kendi işini büyütmek hem de daha fazla istihdam sağlamak isteyen firmalara Kosgeb aracılığıyla İşbirliği Destek Programı kapsamında 10 milyon liraya varan destek sağlanmaktadır.

Kosgeb tarafından İşini büyütmek isteyen firma sahiplerine sağlanan bu destekleri kimler hangi şartlarda alabiliyor? İşte KOSGEB desteği almanın formülü nedir işte 10 milyon lira destek almanın yolları ve tüm detayları.

Desteğin Uygulama Şekli

İşbirliği Destek Programı; İşletmeler arası bir ağ oluşturarak karşılıklı fayda sağlayan hem de rekabet ortamı oluşturan işbirliği başvurularını destekler.

Destekten Yararlanma Koşulu ve Başvuru

Programdan yararlanmak isteyen işletmelerin www.kosgeb.gov.tr adresindeki KOSGEB Veri Tabanı’na kayıt olması ve KOSGEB Hizmet Merkezi’ne iş planı ve ilgili belgeler ile birlikte başvurusu yapması gereklidir.

BAŞVURULAR: KOSGEB ve e-Devlet üzerinden yapılıyor.

Desteği uygulama şekli ise;

 • Başvuru sahibi ”İşbirliği destek programı proje ön başvuru formu”nu Bilgi Kobi sistemi üzerinden doldurur.
 • İşbirliği sözleşmesini ve ön başvuruya esas ek belgeleri Kobi Bilgi sistemine yükler ve başvurusu onaylanır.
 • Ön başvurusu uygun bulunan başvuru sahibi ön başvuru kontrol sonucunun bildirim tarihinden itibaren 90 gün içinde İşbirliği destek programı proje başvuru formunu KOBİ bilgi sistemi üzerinden doldurur, başvuruya esas ek belgeleri Kobi bilgi sistemine yükler ve başvurusu onaylanır.
 • Kontrol sonucu uygun bulunan proje başvuruları mali ve teknik açıdan incelenir.
 • Kontrol sonucu uygun bulunan malive teknik açıdan incelenen projeler değerlendirilmek ve karar alınmak üzere kurul sekreteryasını yürüten KOSGEB birimi tarafından Kobi Bilgi Sistemi üzerinden kurula sunulur.
 • Kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda proje; görüşe gönderilebilir, revizyonu istenebilir, kabul edilebilir veya reddedilebilir.
 • Destek programı başvurusu reddedilen proje sahibi, ret kararına bir defaya daha mahsus olmak üzere itiraz gerekçeleri ve buna ilişkin bilgi ve belgeler ile birlikte kararın bildirildiği tarihten itibaren 15 gün içinde, İşbirliği destek programı itiraz formu ile KBS üzerinden itiraz edebilir.

Başvurunun kabul edilmesi durumunda iki model kurulu;

Hangi Modeller Uygulanıyor?

İki tür ortaklık modeli bulunmaktadır. Bunlar:

 1. İŞLETİCİ KURULUŞ MODELİ: Projenin kabul edilmesinden sonra proje ortakları tarafından işletici kuruluşun kurulduğu, işbirliğinin ve projeye ilişkin tüm süreçlerin işletici kuruluş tarafından yürütüldüğü ortaklık modeli. Bu modelde 5 milyon liraya varan destek sağlanıyor.
 2. PROJE ORTAKLIĞI MODELİ: Proje ortaklarından her birinin, proje başvuru formunun iş-zaman planında belirtilen faaliyetlerin bir bölümünü yerine getirdikleri ortaklık modeli. Bu modelde ise 10 milyon liraya varan destek imkanı bulunuyor.

İşbirliği Türleri

İşini büyütmek isteyen firmaların yardımına nakdi destekler koşuyor. Bu desteklerden biri de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’nın (KOSGEB) İşbirliği Destek Programı kapsamında sağlanıyor.

Küçük işletmelerin birbirleriyle ve büyük işletmeler ile ortaklık yapması, ortak çalışma kültürünün geliştirilmesi, karşılıklı fayda ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki işbirliklerini tesis etmelerine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen program ile 2 farklı işbirliği modeline destek sağlanıyor. İşte desteğin detayları..

Program kapsamında;

 • Kobi- Kobi
 • Kobi- Büyük işletme
 • Birden fazla Kobi- Büyük işletme
 • Kobi- Birden fazla büyük işletme
 • Birden fazla Kobi- Birden Fazla büyük işletme şekilde biraraya gelerek başvuru yapılabiliyor.

Kosgeb İşbirliği Destek Programından Nasıl Yararlanılıyor?

İşbirliği destek programına KOSGEB veri tabanına kayıtlı, aktif durumdaki gerçek veya tüzel kişi statüsündeki işletmeler proje başvuru yapabilir.

 • Proje başvurusunda, işbirliği amacı ile en az 5 işletmenin bir araya gelmesi şartı bulunmaktadır.
 • Ancak;
  • Orta-yüksek teknoloji alanlarında gerçekleşecek işbirliklerinde en az 3,
  • Yüksek teknoloji alanlarında gerçekleşecek işbirliklerinde en az 2,
  • Büyük işletme ile işbirliği yapılması durumunda en az 1 işletmenin projede yer alması yeterli.
 • İşletmelerin en az 1 yıl önce kurulmuş olması gerekiyor.

Hangi Konular Destekleniyor?

İşletmelerin kendi arasında birbirleriyle veya büyük işletmelerle;

 • Kapasite verimlilik ürün çeşitliliği kalitelerini artırmaları için ortak imalat,
 • Müşteri istekleri ve pazarın talebinin karşılanması amacıyla ortak tasarım, ürün ve hizmet geliştirmeleri,
 • Ürün ve hizmet kalitelerini geliştirmeleri amacıyla ortak laboratuvar,
 • Pazar paylarını artırmaları ve marka imajı oluşturmaları amacıyla ortak pazarlama
 • Beceri ve kabiliyetlerini geliştirmeleri ve değer zincirlerine katılmaları amacıyla yapılan işbirlikleri ve bunlara benzer karşılıklı fayda sağlanan, maliyet düşürücü ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki işbirliği projeleri destekleniyor.

Detaylar.

Kimler Yararlanabilir?

İşbirliği destek programından:

 • Türk ticaret kanununa tanımlı gerçek veya tüzel kişiler,
 • Proje başvuru tarihinden önce işletmenin en az 1 yıl önce kurulmuş olanlar,
 • Son mali yılda bilanço esasına göre defter tutanlar,
 • Kosgeb veri tabanına kayıtlı ve aktif olanlar
 • Kobi bilgi beyannamesi güncel olanlar yararlanabiliyor.

Ancak büyük işletme ile işbirliği yapılması veya proje ortağı işletmenin İŞGEM/TEKMER bünyesinde faaliyet göstermesi durumunda ön başvuru tarihinden önce işletmelerin en az 1 yıl önce kurulmuş olma ve Son mali yılda bilanço esasına göre defter tutma şartı aranmaz.

Projenin Teknoloji Alanı

İşletici kuruluş modelinde, işletici kuruluşun Nace Koduna bakılarak, teknoloji alanına karar verilirken, proje ortaklığı modelinde ise proje konusuna bakılarak kurul tarafından projenin teknoloji alanına karar verilir.

Asgari Ortak Sayısı ve Destek Üst Limitleri Tablosu

Proje ortağı olacak asgari kobi sayısına projenin teknoloji alanına bakılarak karar verilir.

Proje başvurusunda iş birliği amacı ile en az 5 işletmenin biraraya gelmesi şartı aranır.

Büyük işletme ile işbriliği yapılması durumunda en az 1 işletmenin projede yer alması yeterlidir.

İşletici Kuruluş Modelinde;

İşletici Kuruluşun teknoloji alanı Asgari Kobi sayısı İşletici kuruluş proje destek üst limiti Toplam üst limit TL
Yüksek 2 Geri ödemesiz

1.500.000
Geri Ödemeli

3.500.00
5.000.000
Orta yüksek 3 1.500.000 3.500.00 5.000.000
Diğer 5 1.500.000 3.500.00 5.000.000
İŞLETİCİ KURULUŞ MODELİ

Büyük işletme ile işbirliği yapılması durumunda asgari Kobi sayısı 1’dir.

Projenin teknoloji alanı Asgari Kobi sayısı Her bir proje ortağı işletme için destek üst limiti Toplam Üst Limiti (TL)
Yüksek 2 Geri ödemesiz

600.000
Geri Ödemeli

1.400.000
İşletme Başına Toplam
2.000.000
Geri Ödemesiz

3.000.000
Geri Ödemeli

7.000.000
Toplam


10.000.000
Orta yüksek 3 300.000700.0001.000.0003.000.0007.000.00010.000.000
Diğer 5 225.000525.000750.0001.500.0003.500.0005.0000
PROJE ORTAKLIĞI MODELİ

Büyük işletme ile işbirliği yapılması durumunda asgrai Kobi sayısı 1’dir.

İşbirliği Yapana 10 Milyon TL DestekPin

Destek Miktarı

İşletici kuruluş modeli için geri ödemesiz 1.500.000 TL, geri ödemeli 3.500.000 TL toplamda 5.000 000 TL destek sağlanır.

Proje ortaklığı modeli için geri ödemesiz 1.500.000 TL, geri ödemeli 3.500.000 TL toplamda 5.000.000 TL destek sağlanır. Fakat bu model için öncelikli teknoloji alanlarına yönelik gerçekleştirilecek projeler söz konusu olduğunda geri ödemesiz 3.000.000 TL, geri ödemeli 7.000.000 TL toplamda 10.000.000 TL destek sağlanır.

Destek Oranı:

 • Personel giderleri hariç tüm giderler için destek oranı %60’tır.
 • Desteğin %70’i geri ödemeli, %30’u geri ödemesiz olarak verilir.
Azami Destek5.000.000 TL
Proje Süresi12 – 36 Ay
Programın HedefleriKOBİler arası ya da KOBİler ve büyük ölçekli işletmeler arasında bir işbirliği ağı kurmak
Uygun Başvuru SahipleriKOBİler
KOBİler Büyük ölçekli işletmeler

Desteklenen Giderler:

Proje kapsamında kurul kararı ile:

 • Personel
 • Makine techizat ve kalıp
 • Hammadde ve malzeme
 • Yazılım
 • Hizmet alımı
 • Proje ile ilgili uygun görülen diğer giderler desteklenmektedir.

Proje için alım yapılan makine, ekipman, yazılım ve taşınırlar işletici kuruluş ve proje ortağına ait kabul edilir projenin başlamasından 3 yıl boyunca satılması, kiralanması, devredilmesi ve rehin gösterilmesi mümkün değildir.

Proje Süresi

İşbirliği destek programında proje süresi en az 12 ay en fazla 36 aydır. İşletici kuruluşun veya proje koordinatörü işletmenin talep etmesi halinde toplam proje süresi 36 ayı geçmemek kaydıyla kurul kararı ile 4 ay veya 8 ay ek süre verilebilir.

Geri Ödeme Nasıl Yapılıyor?

Geri ödemeli destekler kapsamında yapılacak geri ödemeler programın tamamlanma tarihinden itibaren 12 ayı ödemesiz olmak üzere 4’er aylık dönemler halinde 6 eşit taksitle yapılır. İlk taksitin geri ödeme tarihi programın tamamlanma tarihinden sonra ki 12 aylık süreyi takip eden ilk iş günüdür.

İşbirliği destek programı İle ilgili 444 1 567 iletişim numarasından daha detaylı bilgi alabilirsiniz.

Verilen oy post
Photo of author

Seher Demir

Anadolu Üniversitesi Finans bölümü mezunuyum. 10 yılı aşkındır benzer konularda makaleler yazıyorum.
“İşbirliği Yapana 10 Milyon TL Destek” üzerine bir yorum
Yorum yapın