canta astroloji arti yorum bilim egitim1 power kalem istatistik gozluk at ayar duyuru ok bitcoin nota moda mercek ates saat kalp wifi eglence kadin oyun tamir alinti kullanici dunya whatsapp sinema basketbol saglik windows iletisim takvim yildiz yemek egitim bilgi xbox ev gulenyuz yorum1 video soru futbol menu1 foto ucak kahve apple mouse menu2 ps klasor monitor ceptelefonu rastgele yaprak araba

Engelli Raporu Hesaplama 2021 (Poliklinik Yüzdeleri)

Engelli Raporu Hesaplama 2021 (Poliklinik Yüzdeleri)

Engelli vatandaşlara verilen sağlık raporlarında hesaplama yapmak isteyenler tarafından araştırılan engelli raporu hesaplaması , Balthazar raporu , oran hesaplaması nasıl yapılır, engelli rapor hesaplama Programı 2021, sorgulama, TC. ile nasıl yapılır, ortopedi engelli rapor oranları nasıl hesaplanır, özürlü raporu oranları cetveli, engelli raporunda doktorun verdiği oranı heyet değiştirebilir mi? Balthazard calculator üzerinden hesaplama, süresiz engelli raporu alma, süresiz engelli raporu hangi hastalıklara verilir? tüm merak edilenler içeriğimizde mevcut.

Engelli Raporu Hesaplama 2021

Engelli bireylerin ülkemizde birçok hakları bulunmaktadır bunun yanında rapor alarak  birçok haktan yararlanabilmektedir. Heyet raporlarının ve engelli raporlarının hesaplanabilmesi için birçok hesaplama programı oluşturulmuştur. Engelli raporları Baltazar formülü ile hesaplanmaktadır. Ancak göz ve kalp yüksek oranlar ile mevcut. Ortopedi belki fazla bi oran eklemeyecektir ancak. Göz ve kalp cerrahı yüksek oran verecektir. Bu programlardan Balthazard formülü üzerinden yapılan hesaplamalar yapılmaktadır. Engelli raporu cetveli üzerindeki ifadeler engelli oranlarını öğrenebilirsiniz. Bu içeriğimizde de örnek hesaplamalar yaparak kendinizde heyet raporunda engel oranınız ne kadar çıkacak öğrenebilirsiniz.

Terör, kaza ve yaralanma gibi sebeplerle engelli olan yetişkinler ve çocukların engel oranlarının durumunda  Balthazard formülü ile hesaplanmakta ve bu formül üzerinden engel oranı üzerinden rapor alınmaktadır. Hesaplama yapılırken engel oranlarının bilinmesi ve doğru şekilde girilmesi gerekmektedir.

Yetişkinler için terör, kaza ve yaralanmaya bağlı durum bildirir sağlık kurulu raporlarında tıbbi tedavi ve rehabilitasyon süreci esnasında süreli, tamamlandıktan sonra sürekli veya süreli rapor verilmek üzere fonksiyon kayıplarının değerlendirilmesi yapılır.

Yetişkinlerin engelli raporu oranları geçtiğimiz yıl 30692 sayılı Resmi Gazete’ de Erişkinler İçin ve Çocuklar için Engellilik Değerlendirmesi Hakkında yönetmelik yayınlanmıştı. Bu yönetmeliğe eklenen 2. geçici maddede birden fazla hastalığı veya engeli bulunanların engel oranlarının hesaplanması yapılmasına yönelik maddeler bulunmaktadır.

Balthazard Formülü İle Engel Oranı Hesaplama

Balthazard formülü kullanılarak engel oranı hesaplamak için uygulamalar ve yazılımlar bulunmaktadır. Bu uygulamalar üzerinden doğru sonuç alabilmek için de yaş, ve engel oranlarının doğru girilmesi gerekmektedir. 65 yaş üzerindeki kişileri engel oranlarını hesaplamalarda farklı çıkacaktır. Yaşın girilmemesi de sonuçların sağlıksız olmasına neden olacaktır. 65 yaş üzerindeki kişilerin engel oranları uygulamalarda formüle % 10 eklenerek bulunmaktadır.

Birden Fazla Engeli Bulunan kişilerin engel oranlarının hesaplamaları Balthazard calculator şu şekilde yapılır; Kanun kapsamına göre;

 • Balthazard formülü aşağıdaki şekilde uygulanır:
 • Engel oranları ayrı ayrı tespit edilir.
 • Bu oranlar en yükseğinden başlanarak sıraya konulur.
 • En yüksek oran, engellinin tüm vücut fonksiyonunun tamamını gösteren % 100’den çıkarılır.
 • Bu çıkarmada kalan miktar, sırada ikinci gelen engel oranı ile çarpılır. Çarpımın 100’e bölünmesinden çıkan rakam en yüksek engel oranına eklenir; böylece, birinci ve ikinci rahatsızlıkların engel oranı bulunmuş olur.
 • Engel ikiden fazla ise birinci ve ikinci rahatsızlıkların engel oranı birinci sıraya ve üçüncü sıradaki engel oranı ise ikinci sıraya alınarak formül tekrarlanır.
 • Balthazard formülünün uygulanmasına ilişkin olarak yer alan Balthazard Hesaplama Tablosu da kullanılabilir.

Balthazar Formülüne Göre Hesaplama Nasıl  Yapılır?

Engel oranlarının hesaplanması için burada ki programı kullanabilirsiniz. Bu yazılımlara girilecek veriler basit usullerle yapılacaktır ve yalnızca rahatsızlık oranları ne ise o engel oranları girilip sonrasında hesapla butonuna basılarak engel durumunuzun toplamını hesaplama üzerinden görebilirsiniz. Yine  birden fazla engel durumu olanlar da yine aynı programlardan yararlanarak engel oranlarını hesaplayabilirler.

Balthazard Hesaplama Cetveli bir ya da birden çok özür durumu olanların toplam engel oranlarını bulmak için yapacakları hesaplamalarda kullandıkları hesaplama cetvelidir. Engel oranlarının hesaplamasında engel durumuna en fazla sahip olunmasını sağlayan oran bulunmaktadır yine bunun yanında birden fazla engeli bulunuyorsa bu durum da diğer oranlar da hesaplamada kullanılır. Fakat hesaplamanın başlangıç noktası en büyük orana sahip olan engeldir.

Balthazar Hesaplama Cetveli

Özürlü Raporu Oranları Cetveli Hesaplaması

Değerler A+B (1-A) şeklinde A ve B’nin kombine değerleri formülünden derive edilmiş olup buradaki A ve B özür oranlarının ondalık karşılıklarıdır. Tabloda tüm değerler yüzde olarak ifade edilmişlerdir. Herhangi iki özür oranını kombine etmek için; büyük değeri tablonun dikey sol kenarına koyup tablonun altındaki küçük değere gelene kadar sırayı takip edin, kesişme noktaları kombine değeri verecektir. Örnek: % 35 ve % 20’yi kombine etmek için tablonun dikey sol kenarından aşağıya doğru büyük olan % 35’lik değeri bulana kadar gelin. Daha sonra bu sırayı takip ederek yatay tabanda % 20 ile ifade edilen kolona kadar ilerleyin, kesişme noktasındaki değer 48’i gösterecektir. Böylece % 35 ve % 20’nin kombinasyonu % 48 olacaktır.

Bu tablonun oluşturulma biçiminden dolayı büyük olan özür oranı değeri tablonun sol dikey kenarında bulunmalıdır. Eğer üç veya daha fazla özür oranının kombine edilmesi gerekiyorsa, herhangi iki değeri seçip yukarıdaki gibi tek bir değer bulun. Daha sonra bu değerle üçüncü değeri kullanarak toplam değeri bulun. Bu işlem sonsuza kadar devam ettirilebilir. Son değer daha önceki değerlerin  kombinasyonudur. Her işlem sırasında büyük değer mutlaka sol dikey kenarda yer almalıdır. Not: Eğer iki veya daha fazla organ sisteminden kaynaklanan bir özür varsa bu tablo kullanılabilir. Öncelikle her bir organ için değerler ayrı ayrı bulunup daha sonra kombine edilmelidir.

Engelli raporu oranı/ özür oranları cetveli ile ilgili Özür Oranları Yönetmeliğine buradan ulaşabilirsiniz. Yönetmelikte bulabileceğiniz özür oranlarından bazılarını;

 • Ortopedi özür oranı
 • Psikiyatri özür oranı
 • Nörolojik özür oran
 • Onkoloji özür oranı
 • Kanser Hastalığı özür oranı olarak sıralayabiliriz.

Engel Oranı Nasıl Hesaplanır?

Engelli oranı hesaplama uygulamasında en büyük hareket nokta hesaplama cetveline en fazla olan engel oranını yazmak sonrasında her bir hastalık için bu oranlar ayrı ayrı girmektir. Bu şekilde hesaplama yapabileceğiniz gibi balthazard formülü yardımı ile engellilik oranları hesaplamalarınızı yapabilirsiniz.

Hekimlerin kurulda hesaplamalara girilen bu veriler ışığında bu oranlar ilk aşamada büyükten küçüğe doğru sıralanır.

 • En büyük oran – %100 işlemi yapılmalıdır. (%A – %100)
 • Daha sonra en yüksek oran üzerinden elde ettiğimiz sonuç 2. engel oranı ile çarpılmalıdır. (%A – %100) X(B)
 • Bu işlemden ortaya çıkan sonucun 100′ e bölünmesi gerekmektedir. (%A – %100) X (B) / 100
 • Bu sonuca da en yüksek engel oranı tekrar eklenmelidir.  (%A – %100) X (B) / 100 + (A)
 • Bu şekilde iki engelin oranı bulunmuş olacaktır. Engelli kişinin yaşının 65 ve üzerinde olması durumunda bu oranlara yüzde 10 eklenecektir.

Bu formül üzerinden örnek verecek hesaplama yapacak olursak;

 • İşitme engeli : % 25 
 • Görme engeli : % 50 olması durumunda bu formül üzerinden hesaplama yaparsak;

Öncelik olarak sıralama yapılacağını artık biliyoruz. Bu iki oran içinde en büyük engel oranı görme engel oranı olduğundan dolayı öncelik olarak baz alınacak olan rakam % 50 olacaktır.

 • %100 – %50 = %50

Elde edilen sonucun 2. engel oranı ile çarpılmalıdır bu durumda = 50 * 25 = 1250  çıkan bu sonucu da 100′ e bölmek gerektiğinden; 1.250/100 = 12,5 Çıkan sonucu da en yüksek engel oranının yeniden ekleneceğinden bu durumda; 50 + 12,5 = % 62,5 olacaktır. Yine kişinin yaşı 65 üzerindeyse bu durumda  %10 ekleneceğinden, % 10 ekleyerek engel rapor oranı % 72,5 bulunacaktır. Bu örneklere engel durumlarının yüzdeleri değişik şekillerde yazılarak yapılabilir. Bu oranları bulmada hesaplamalar balthazard formülüne göre yapılmıştır.

Engellilere Tanınan Ayrıcalıklar Nelerdir?

Bu engel oranları ile engel raporu alan vatandaşların ülkemizde bazı hakları ve ayrıcalıkları  bulunmaktadır.

Engelli raporu alan engelli vatandaşlarımıza tanınan ayrıcalıklar ise şunlardır;

 • Uçak biletinde indirim,
 • ÖTV indirimi,
 • Kurumlarda öncelik hakkı,
 • Emlak vergisi ödemelerinde indirim,
 • Müze ziyaretlerine ücretsiz giriş hakkı,
 • Bütün toplu taşıma araçlarında indirim,
 • Enerji tüketiminde indirim gibi pek çok farklı alanı kapsamaktadır.

Engelli raporu alan kişileri özel sağlanan bu avantaj ve ayrıcalıklardan faydalanabilmek için de engel oranlarının %40 ve üzeri olmalıdır.

Engel Oranı Hangi Hastalık ve Engeller Üzerinden Yapılır?

Engelli raporunda  yüzde 40 engellinin bulunabilmesi için aşağıdaki engellerin bulunması ve bu engel durumlarının hesaplamaları yapılarak engel oranı bulunmalıdır. Bu engel durumları ise aşağıda sıralanmıştır:

 • Zihinsel, davranışsal veya ruhsal rahatsızlıklar
 • Deri rahatsızlıkları
 • Sinir sistemi hastalıkları
 • Kanser gibi onkolojik rahatsızlıklar
 • Hemopoetik
 • Kardiyovasküler hastalıklar
 • Kulak, burun ve boğaz
 • Görme kaybı
 • İşitme kaybı
 • İdrar yolları rahatsızlıkları
 • Kadın hastalıkları
 • Yanıklar
 • Solunum rahatsızlıkları
 • Hormonal durumlar
 • Kas ve iskelet sistemi rahatsızlıkları
 • Sindirim hastalıkları gibi engeller bulunuyorsa engel oranı hesaplamaya bu durumlar yazılmalıdır.

Süresiz engelli raporu ne demektir?

Süresiz engelli raporu hiç bir şekilde tedavisi mümkün olmayan kişilere verilen rapordur. Engelli kişi başvuru yapmadığı müddetçe raporu ömür boyu geçerli olur. Engellilik oranınında yükselme yada yeni hastalıklar eklenmesi halinde talep edilirse süresiz engelli raporu revize edilebilir.

Süresiz engelli raporu hangi hastalara/ kimlere verilir?

Doğuştan rahatsızlığı/ rahatsızlıkları olan kişilere örneğin;

 • Vücut uzvu eksik olanlar,
 • Zihinsel engelliler,
 • Doğuştan görme engelli olanlara süresiz engelli raporu verilir.

Sürekli Engelli Raporu Nasıl Alınır?

Süresiz engelli raporu alabilmek için;

 • Tam teşekküllü devlet hastaneleri veya üniversite hastanelerinden birinin rapor merkezi ile irtibata geçilmeli veya birebir görüşerek randevu almanız gerekmektedir.
 • Randevuya giderken rapor ücretini, vesikalık fotoğraf gerekmekte.
 • Randevu günü rahatsızlıklarınıza bağlı olarak tüm bölümlerde tetkikler yaptırılır
 • Tetkikler sonrasında  o gün heyete girilir.

Heyet, engellilik durumunuza göre rapor düzenler. Heyet tarafından düzenlenen sürekli engelli raporu elden veya posta yoluyla alınır.

Engelli Raporu Sorgulama TC. ile Nasıl Yapılır?

Engelli vatandaşlar engel raporlarını sorgulayabilirler. Erişkinlerin engelli rapor sorgulamalarını buradan yapabilir.

 • E-devlet üzerinden giriş ekranı açılarak T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresi doğrulandıktan sonra “Giriş Yap” butonuna tıklayarak giriş yapılmalıdır.
 • Bundan sonra yine e-hizmetler bölümü üzerinden SGK nın sayfası açılmalıdır.
 • SGK yani Sosyal güvenlik kurumu sayfası açıldıktan sonra Evrak Kayıt sisteminden engelli sağlık kurulu raporu sorgulanabilir.

Engelli Rapor Geçerlilik Süresi Ne Kadar?

Rapor süresi engel oranına göre değişmektedir. Dediğimiz gibi engelli vatandaşlara sağlanan ayrıcalıklardan yararlanabilmek için engel oranının % 40 ve üzeri olması gereklidir ve % 40 engel oranına sahip kişilerin engel durumlar tedaviye yanıt verecek durumda olması kabul edilirse bu durumdaki kişilerin raporları belirli süreli olarak düzenlenecektir. Eğer tedaviye  olumlu yanıt verilmeyecek ve kalıcı bir engel durumu bulunuyorsa ve engel oranı %90 ve üzerinde engel oranına sahip olan bireylere verilen engelli raporu süresiz verilecektir. Belirli süreli olarak verilen raporların süresi dolduktan sonra yeniden rapor almak için tekrar başvuru yapmaları ve  aynı şekilde yeniden muayene olmalı ve yeniden rapor düzenlenmelidir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 10 YORUM
 1. Adem coşkun dedi ki:

  Sol kolum bilek seviyesinde ampute ÖTV indirimi araç almak istiyorum tam teşekkürlü bir hastane de heyet raporum kaç olur kazadameliyat eden profesör yüzde elli altı verdi şimdi ne kadar olur emsallerimden bir örnek verebilir misiniz ve o orana göre ÖTV indirimi sıfır araç da kaç olur ilginize şimdi den çok teşekkür ederim

 2. Nurşen dedi ki:

  3 Mayıs tarihinde yazmıştım ancak cevabı göremiyorum lütfen yanıtlarmısınız

 3. Nurşen dedi ki:

  Diyabetes mellitüs- diyabetik polinöropati-diyabetiknöropati- hiperkolesterolemi-hiperlipedemi-dispepsi-presbiyopi-fibromiyalji -belde L4L5 diskinde yükseklik kaybı hidrasyon mevcut bu durumda başvuruda bulunsam engel raporu kaç olur

 4. Hakan dedi ki:

  Heyeti girdim ama heyet sonucu 100/6 yazıyo bu ne demek bilen varmı bana bi yardımcı olun

 5. Seyfullah dedi ki:

  Merhabalar. Ben 2014 yılında engelli raporu aldım. Rapor oranım %65. Fakat sizin anlatmış olduğunuz formüle göre daha yüksek çıkması gerekiyor. Kardiyoloji 80, Dahiliye 30 vermişti

 6. Hakan yalcin dedi ki:

  Toplamda nöroloji 15 kah 10 üroloji 20 frf 7 dahiliye 10 toplam 62 aldım engelli oranın kaça teakkbul eder tşk

 7. Mehmet çin dedi ki:

  Ortapedi 11 Beyincerrahi 8. Frt 42 gogus polikinigi 20 heyet icin puan verdi nekadar puan cikar engelli raporu icin sizce

 8. Derya Kurnaz dedi ki:

  Merhaba,
  Ayaklarımdaki uyuşmalar karıncalanma için alyse kullanıyorum. Emg normal. nörolojiden puan alır mıyım

 9. İrfan Görür dedi ki:

  %91 sürekli diyaliz raporum vardı. 15 yıl sonra böbrek nakil oldum. Tekrar rapor adım. %70 verdiler. İlk sürekli raporumla ötv indirimli araç alabilirmiyim?

 10. Kenan dedi ki:

  Hesaplama 2021 yılına uyumlu görünüyor.

KosgebKredisi.Com sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve görsellerin her türlü hakkı saklıdır. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.